Středa 30. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Ve Zbirohu si hasiči předávali zkušenosti při sedmém ročníku semináře „Flashover kontejnery“

Ve dnech 8. a 9. října 2018 proběhl v prostorách ŠVZ HZS ČR ve Zbirohu sedmý ročník semináře Flashover kontejnery. Seminář pořádala Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. GŘ HZS ČR podpořilo akci svým grantem.

Jedná se o tradiční setkání hlavních lektorů zařízení simulujících reálné podmínky požáru. Cílem semináře je výměna zkušeností mezi lektory a další rozvoj problematiky v České republice.

Program letošního semináře byl zaměřen na bezpečnost hasičů zasahujících při požárech uvnitř budov. První blok semináře se věnoval ochraně zdraví hasičů a možným rizikům dlouhodobé intoxikace.

Právě lektoři flashover kontejnerů mohou být jednou s rizikových skupin hasičů, která je ohrožena nemocemi plynoucími z působení pracovního prostředí. Hovořilo se o možnostech omezení intoxikace i o správných postupech péče o věcné prostředky po jejich kontaminaci zplodinami hoření.


Další část semináře byla věnována prostředkům zvyšujícím bezpečnost hasiče v prostoru zasaženém požárem.

Diskutovány byly možnosti „inteligentních“ zásahových obleků, systémů „mrtvý muž“ (Bodyguard), včetně jejich možného využití pro evidenci pohybu hasičů v prostoru zasaženém požárem. Diskutováno bylo i nastavení jednotlivých systémů, aby bylo pro hasiče přínosné a neomezovalo je při jejich práci.

Vzhledem k souběhu semináře s pobytem trenažéru Dräger Firedragon ve Zbirohu došlo i k setkání účastníků semináře se zástupci Dräger academy. Ve spolupráci s kolegy ze středočeského kraje si mohli někteří lektoři vyzkoušet výcvik v trenažéru s D proudem.

Zajímavá byla rovněž diskuze s kolegy lektory firmy Dräger. Výcvik mentoroval lektor působící u hasičů v německém Braunschweigu.


Druhý den se účastníci semináře věnovali hydrodynamickým vlastnostem hadic průměru 38 a 42 mm, použití lana pro vyhledávání osob v zakouřeném prostoru, zkušenostem z výcviku v zahraničí (Německo) a rozboru reálného zásahu s přítomností nelineárních jevů.

Diskuze se věnovala taktice hašení požárů budov s hořlavými konstrukcemi a použití techniky malování pro omezení uvolňování hořlavých produktů pyrolýzy ze stěn.

Seminář poskytl lektorům cennou příležitost k setkání a výměně zkušeností. Úroveň jednání byla vysoká a velmi sdílná.

Ing. Marek Sobek, Ing. Ivo Jahn
Česká asociace hasičských důstojníků
Sdílet
Banner VIP: PO-BP 970