Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Čestínský hasič 2009

Nejdříve několik vět na úvod. V polovině loňského roku jsme se v Okresním sdružení hasičů Kutná Hora začali zabývat myšlenkou, jakým způsobem aktivovat radu velitelů, resp. jakým způsobem oživit mokrou čili zásahovou hasičinu v SDH. Logická volba padla na velitele JPO III, protože právě tyto jednotky vyjíždí k zásahům a mají zkušenosti…

V lednu proběhla první informativní schůzka v hasičské zbrojnici v Uhlířských Janovicích a po ní se uskutečnily ještě dvě v Šebestěnicích a Čestíně. Na těchto poradách se postupně začalo připravovat celookresní praktické cvičení, na které jsme chtěli pozvat nejen Jednotky SDH Obcí, ale i Sbory dobrovolných hasičů tak, aby na toto školení mohl přijet v podstatě kdokoli ať JPO III, JPO V nebo i smíšený hasičský sbor. Volba konání padla na SDH Čestín, který několik let pořádá akci Čestínský hasič, soutěž v netradičním požárním útoku. Takže se přímo nabízela možnost nabalit na tuto soutěž toto společné cvičení a byla to dobrá volba.

Ráno se do Čestína sjelo 12 jednotek ze čtrnácti přihlášených. SDH Čestín, Záboří n. Labem, Močovice, Chlístovice, Kácov, Bratčice, Chotusice, Uhl. Janovice, Šebestěnice, Nové Dvory, Žleby, Polánka.

Po krátké poradě velitelů se jednotky rozjely na stanoviště, kde měly možnost vyzkoušet si některé z činností, ke kterým se běžně nedostanou.

Bylo připraveno pět stanovišť:

Nácvik záchrany tonoucího pomocí člunu
Principy poskytování první pomoci a nácvik resuscitace na modelu
Přesun hasiče pomocí lanové techniky
Netradiční požární útok – takové malé odlehčení školení
Vyhledávání osob v nepřehledném te­rénu

Každé stanoviště bylo zajištěno kvalitními instruktory z řad HZS Praha, HZS Kutná Hora, SPJ Policie ČR, DI Policie ČR a pracovníky ZZS sdružení v o. s. HID, kteří se plně věnovali členům jednotek. Před praktickou činností jednotky povedli instruktoři vysvětlení úkolu, seznámili s bezpečnostními pravidly, upozornili na možné záludnosti a v průběhu samotného praktického výcviku byli nápomocni radou. Na samotnou činnost měla jednotka cca 45 minut na provedení, takže to byl dostatečný čas k vyzkoušení.

Při instruktáži vyhledávání osob se instruktoři dotkli základů přesunu vozidel v kolonách, zásad při tvoření rojnic, radioprovozu a co bylo zajímavé, nerozdělovali úkoly, ale právě velitelé jednotek po vysvětlení úkolu a určení prostoru museli v dohodě s ostatními veliteli řešit, jaké zvolí postupy. Je těžké přiblížit, v jaké atmosféře sobotní den probíhal, ale kdo tam byl a účastnil se, věřím, že odjížděl spokojen.

V závěru bych nechtěl zapomenout na poděkování hlavnímu organizátorovi Davidu Veselému a členům SDH Čestín, na nichž byla největší tíha příprav a organizace, poděkování patří všem instruktorům, kteří se nám po celý den věnovali, a v neposlední řadě členům jednotek, bez jejichž discipliny by akci v takovém rozsahu nešlo kočírovat. Že to byl náročný den, svědčí i to, že se začínalo v 9 hod. a končilo v 18 hod. a z důvodu bezpečnosti a případných komplikací při řešení případných úrazů byl zakázán alkohol, což členové respektovali. Ale i na pivo a grilované prasátko po skončení došlo, o což se opět postarali pořadatelé.
Byla to první akce tohoto druhu na našem okrese a dopadla výborně. Vyšlo vše, jak mělo a určitě bude na co navazovat.Jaroslav Dušek
starosta
Okresního sdružení hasičů Kutná Hora-swo-

Sdílet