Úterý 29. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner KOMS 970

Jednotka SDH Dolany získala mezinárodní certifikát

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Dolany se zúčastnila ve dnech 24.-29. srpna 2009 cvičení „RESCUE 24"- pátracích a vyprošťovacích týmů v Budapešti. Jednotlivé týmy tu musely prokázat ty nejlepší znalosti z proškolených oblastí. Předcházela ale tomu nelehká cesta.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Dolany se zúčastnila ve dnech 24.-29. srpna 2009 cvičení „RESCUE 24"- pátracích a vyprošťovacích týmů v Budapešti. Jednotlivé týmy tu musely prokázat ty nejlepší znalosti z proškolených oblastí. Předcházela ale tomu nelehká cesta.

SDH Dolany obdržel v průběhu června 2009 od organizátorů RESCUE 24 pozvání k účasti na výcviku. Jedná se o mezinárodní tým, který působil také v Olomouckém okrese při záplavách v roce 1997. Mezinárodní jednotky RESCUE 24 se již několikrát zúčastnily cvičení RALLYE Rejvíz, kde ve spolupráci s profesionálními hasiči a se zdravotní záchrannou službou si měří síly odborníci z několika zemí. Tým RESCUE 24 pracuje na bázi dobrovolnosti, podobně jako charita, červený kříž nebo sbory dobrovolných hasičů. Právě proto hledal partnera ne mezi profesionální složkou, ale mezi dobrovolníky.

RESCUE 24 provádí práce související se záchranou lidských životů při záplavách, zemětřeseních, závalech. Jde rovněž o pomoc při vyhledávání zavalených osob pomocí speciálně cvičených psů i speciální techniky, ale také o vyproštění osob např. z hloubky, tonoucího z vody, vyproštění havarovaných osob z autovraků při dopravních nehodách, a také zajišťuje první pomoc těmto osobám. Z technických zásahů se jedná např. o slaňování, řezání s pilou, pomáhají také při hašení požárů, čerpání vody apod. Pro RESCUE 24 pracují lékaři, střední zdravotnický personál, hasiči, horolezci, potápěči, psovodi, policisté, dokumentaristé… Zásadou je, že každý člen kromě své profese zvládne v rámci možností ještě další dvě tak, aby se stal plnohodnotným členem celého týmu. A tak např., lékař se naučí práci horolezce a lodivoda nebo hasič získá osvědčení pro práci s motorovou pilou. Základem je, aby jednotka byla univerzální pro různé druhy práce.

Cvičení v Maďarsku se zúčastnily týmy z Austrálie, USA, Slovinska, Rumunska, Maďarska a z České republiky.

Nejprve proběhla teoretická příprava, školení bezpečnosti práce a osvětlení několika postupů. Tento teoretický úvod byl nutný, neboť stejný úkol v různých zemích může být jinak prováděn například z hlediska dodržení bezpečnosti práce. A právě na bezpečnost práce byl kladen největší důraz!

Další dva dny jsme se seznamovali s technickými prostředky, které budeme v praxi používat, jako např. vyprošťovací kleště a vysokotlaké hasicí prostředky. Dále jsme se museli naučit ovládat motorový člun a pohyb v prostoru, kde se pracuje se psem určeným pro vyhledávání osob ze závalů. Nejvíce nás zaujala spolupráce při zajišťování první pomoci. Spolupráce s lékařem při upevnění různých nosítek, určených pro vytažení osob z vody, vyproštění z auta, ze sklaních prostor. Šlo hlavně o fixace krční páteře, horních a dolních končetin…

Školení bylo ukončeno návštěvou hlavního města Maďarska, Budapešti. Prohlédli jsme si budovu maďarského parlamentu a viděli jsme i část hlavního města.

Následující dva dny nás očekávalo náročné cvičení. První den jsme se přemístili po prostoru bývalé pískovny, kde bylo simulované cvičiště. Nacházelo se zde několik desítek betonových skruží různé délky a velikosti, betonové panely, staré pneumatiky, dřevené palety, trámy, ale také ocelové nosníky, dráty… Na první pohled to tu vypadalo jako po nedávném obrovském zemětřesení. Do prostoru byli vpuštěni vyhledávací psi, kteří označili místo, kde cítí živou osobu a jednotlivé týmy pak dostaly konkrétní úkol – vyprostit postiženou osobu.

Běžný postup je následující. Napřed se musí udělat otvor do konstrukce, zavést do zkoumaných prostor kameru a zjistit, zda se tam opravdu nachází osoba a poté provést vlastní vyproštění. Celý postup vyprošťování musí být po celou dobu konzultován s lékařem, aby bylo minimalizováno poškození zachraňovaných osob. Za první den se jednotce SDH Dolany podařilo vyprostit pět živých osob. Toto však představovalo asi 11 hodin těžké práce nejen s hydraulickým kladivem, s vrtačkou, ale také s motorovou pilou, lopatou, krompáčem, s horolezeckým lanem i kladivem. A to vše za krásného slunečného počasí, kdy venku ve stínu bylo +37 °C. Následující den následovaly ukázky hašení. Je fakt, že to šlo už o oblast, kterou jsme důvěrně znali. Pak následovalo slaňování z výšky, postavení malé lanovky pro přepravu osob.

Závěrem všichni členové SDH Dolany získali certifikát o úspěšném absolvování pátracího a záchranného týmu RESCUE 24, což nás opravňuje zasahovat po boku jednotky RESCUE 24 na celém světě.

Členové, kteří získali osvědčení:

Zdeněk Lexa
Tomáš Vymětal
Zdeněk Vymětal
Pavel Štěpán
Richard Maňásek
Ondrej Kovács


A co říci závěrem? Kdo by předpokládal, že v roce 1997 budou na Moravě povodně a my budeme potřebovat cizí pomoc? Kdo by řekl, že po 12 letech uvidíme stejné tváře a setkáme se na cvičení. Když jsme pak seděli u společného stolu, každý věděl, že se můžeme jeden na druhého spolehnout. Všem nám bylo jasné, že když bude potřeba někde pomoci, tak pojedeme. Vždyť i oni by přijeli k nám! Máme totiž jedno společné heslo: Odkud jiní utíkají, tam my jedeme!

Za SDH Dolany Ing. Ondrej Kovács

Info: SH ČMS


-wap-

Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK