Pátek 25. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner KOMS 970

Hasičská zbrojnice v Olešnici v Orlických horách má novou fasádu a přístavbu, práce trvaly rok a jeden měsíc

Psal se rok 2013, kdy se začaly připravovat podmínky pro čerpání prostředků z budoucího Integrovaného regionálního programu pro oblast 1.2 Zajištění připravenosti složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof.

V té době se díky pozornosti hasičů z Olešnice v Orlických horách při studiu navrhovaných materiálů na MMR a MV podařilo zjistit, že území ORP Dobruška není do možnosti budoucí podpory v této oblasti vůbec zahrnuto.

Po několika jednáních se nakonec podařilo zahrnout oblast Dobrušska do možnosti budoucí podpory v tomto opatření.

Přečtěte siHasiči v Dobrušce mají novou Tatru Force od THT, sloužit bude požárnímu družstvu v Domašíně

Správnost tohoto postupu nedokazuje jen přístavba a zvýšení odolnosti olešnické hasičské zbrojnice, ale již realizovaný projekt na novou CAS 30 pro město Dobrušku, místní část Domašín, přístavbu hasičské zbrojnice v Deštném v Orlických horách, pořízení dopravního automobilu v Opočně, či teprve chystaných devět projektu na nákup vybavení pro obce České Meziříčí, Trnov, Opočno, Dobré, Dobrušku, Nový Hrádek, Deštné v Orlických horách, Bohdašín a Olešnici v Orlických horách.

Přečtěte siV Deštném v Orlických horách rozšířili hasičskou zbrojnici a do nové garáže rovnou zaparkovali nový dopravní automobil

Dalším důležitým krokem bylo zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014–2020. Tento velice kvalitně zpracovaný dokument přinesl už faktickou možnost čerpání evropských prostředků mimo jiné z programu IROP.


Na konci září roku 2017 vyhlásila právě MAS POHODA venkova výzvu k podání projektových žádostí s názvem IROP – stanice IZS.

Na základě toho se zastupitelstvo obce Olešnice rozhodlo a v průběhu měsíce října bylo zahájeno zpracování projektu ke stavebnímu povolení a dále zpracování studie proveditelnosti.

Oba dva tyto dokumenty byly součástí žádosti o poskytnutí dotace, která byla podána s velkým pracovním vypětím již před 20. prosincem loňského roku.

Následovalo doporučení výběrové komise, které posunulo projekt k realizaci, stejně jako vydání stavebního povolení a výsledek veřejné zakázky, kterou se dokonce podařilo vysoutěžit levněji, nežli byla původní předpokládaná hodnota určená rozpočtářem.


Se začátkem léta byla zahájena stavba. Jako každá, i tato přinesla spoustu předem neznámých okolností, zejména na původní stavbě či pod zemí, které bylo potřeba řešit.

Další finanční náklady nepřipadly v úvahu, ale zároveň chtěli hasiči co nejlepší výsledek. Ke slovu přišly montérky, ruce a mnoho stovek hodin práce členů jednotky a sboru. Samo sebou bez nároku na jakoukoliv odměnu, snad je pro dobrý pocit z odvedené práce.

Zejména pro členy výjezdové jednotky nastalo mnoho okamžiků, kdy třeba ještě v ruce drželi sbíjecí kladivo a už se převlékali do zásahového oděvu a připravovali se k výjezdu na jeden z více jak padesáti letošních výjezdů.

Finiš prací, které musely být hotovy do konce října, dal zabrat. Nejeden den dovolené či pracovního volna členů jednotky bylo v zaměstnáních a rodinném životě nutné vyčerpat k tomu, aby se vše povedlo dotáhnout do zdárného konce.


Dne 1. prosince 2018 tedy přišla možnost, aby všichni zhodnotili, co se přesně za jeden rok a jeden měsíc práce dá stihnout.

Zbývá už jen vyjmenovat, co vše se podařilo vybudovat. Dominantou celé akce je přístavba jednoho garážového stání, které umožní vyjma parkování cisternové automobilové stříkačky, i případné mytí a odmražování techniky.

Bezprostředně na tento objekt navazuje venkovní zpevněná plocha vybavena drenážním systémem a společně s vnitřní kanalizací je svedená do odlučovače ropných látek a následným odvodem odpadní vody do kanalizace. Celý venkovní plášť hasičské zbrojnice je nově chráněn tepelnou izolací a novou fasádou.

Uvnitř se nachází zakládací regál pro uložení a rychlý výdej prostředků pro záchranné akce – hasební pěnidlo, nafukovací stan pro nouzové ubytování, vyvíječe tepla, sorpční materiály na ropné a jiné chemické látky.

Objekt je rovněž vybaven novou kompresorovou stanicí, která umožní držet tlak vzduch v hasičské technice na potřebné úrovni, stejně jako dostatečné množství vzduchu například na údržbu motorových pil.

Pomyslnou třešinkou na dortu je potom dieselelektrický generátor, který v případě výpadku elektrické energie automaticky startuje a během jedné minuty obnovuje chod hasičské zbrojnice včetně systému vytápění.

Sdílet
Banner mototruck OK