Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soubor typové činnosti IZS: STČ 10 – Nebezpečná porucha plynulosti provozu na dálnici

Za mimořádnou událost se považuje nebezpečná porucha plynulosti silničního provozu na dálnici nebo rychlostní komunikaci první třídy, která může vniknout nebo bezprostředně hrozí působením jednoho nebo více nepříznivých faktorů.

Při působení těchto faktorů se na dálnici vytvoří kolona stojících vozidel.

Vzhledem k předpokládané době potřebné pro odstranění nebo odeznění příčin nebo následků MU a s ohledem na možnosti posádek stojících v koloně (omezené množství pohonných hmot ve vozidle, absence nebo nedostatek tekutin, léků, teplých oděvů při nízkých teplotách, hromadná přeprava osob, zvířat) lze důvodně předpokládat ohrožení přepravovaných osob na životě (např. zdravotní indispozice a ztížená možnost poskytnutí lékařské pomoci), zdraví (např. působením vysokých nebo nízkých teplot) nebo majetku (např. zvířata).

Přitom dálnice svým stavebně technickým provedením a pravidly provozu neumožňuje silničním motorovým vozidlům prosté otočení do protisměru a odjezd.

Nebezpečná porucha plynulosti provozu na dálnici nemusí nastat vždy, nebo okamžitě po vzniku MU, která zpravidla bývá její příčinou. Obvykle se jí rutinní činností správce komunikace a složek IZS podaří včas předejít. Stejně tak k využití krajních opatření připravených např. pro nouzové přežití osob dochází zcela ojediněle.

Sdílet
Přiložené soubory
STC 10-IZS Dalnice.pdf zobrazit online PDF 2 MB