Úterý 24. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cyklická odborná příprava velitelů JSDHO okresu Bruntál

Ve dvou zářijových víkendech uspořádalo pracoviště Ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve spolupráci s Ústřední hasičskou školou SHČMS Jánské koupele. Cyklickou odbornou přípravu zaměřenou na tématiku „Ochrana obyvatelstva". Všechny jednotky z našeho okresu byly osloveny a měli možnost účastnit se této odborné přípravy.

Ve dvou zářijových víkendech uspořádalo pracoviště Ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve spolupráci s Ústřední hasičskou školou SHČMS Jánské koupele. Cyklickou odbornou přípravu zaměřenou na tématiku „Ochrana obyvatelstva". Všechny jednotky z našeho okresu byly osloveny a měli možnost účastnit se této odborné přípravy.

Skutečně však této možnosti využily pouze 2/3 oslovených. Odborní lektoři z řad příslušníků ÚO Bruntál i z krajského ředitelství seznámili účastníky s nejdůležitější problematikou vybraných kapitol ochrany obyvatelstva. Jednalo se především:

 • legislativa na úseku ochrany obyvatelstva
 • živelní pohromy se zaměřením na povodně
 • evakuace a nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc
 • bezpečnost práce při živelních pohromách
 • zásady činnosti jednotek při úniku nebezpečné látky
 • použití vysoušečů zdiva
 • stavění protipovodňových hrází
 • ženijní práce a pažení při závalech
 • dekontaminace osob a techniky
 • prostředky varování obyvatelstva
 • posttraumatická péče

Některá témata lektoři přednášeli na učebně v teoretické rovině, další si pak účastníci vyzkoušeli přímo v terénu. Stavěli stany a protipovodňové hráze, zabezpečovali zdi a výkopy pažením proti sesuvu a také se naučili sestavit provizorní dekontaminační stanoviště.

Na závěr kurzu velitelé prokázali své znalosti vypracováním testu s otázkami z probraných témat.


Lubomír Zeman-swo-

Sdílet