Úterý 25. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK

22 příslušníků HZS ukončilo kurz nástupního odborného výcviku ve Frýdku-Místku

Dne 14. 12. 2018 zdárně ukončilo kurz nástupního odborného výcviku dvaadvacet příslušníků HZS ČR. Tento kurz přišel v tomto roce do vínku Střední odborné školy PO a Vyšší odborné školy PO (dále škola) po delimitaci Školního a výcvikového zařízení ve Frýdku Místku.

Spojením obou areálů vznikla jednotná organizace ve Frýdku Místku, která se zabývá celou řadou kurzů v oblasti PO a IZS.

Patnácti týdenní kurz proběhl ve standardních kolejích, na které jsme zvyklí ve Frýdku Místku již řadu let a díky vynikající spolupráci s HZS MSK, ŠVZ HZS ČR, ZÚ HZS ČR a PČR se tzv. nováčci naučili základním hasičským dovednostem a znalostem pro svůj výkon povolání profesionálního hasiče.

V rámci výcviku se naučili, seznámili či zdokonalili v těchto oblastech např.:

 • umět posoudit rozvoj požárů,
 • umět provést základní opatření v případě vzniku (použití přenosných hasičských přístrojů a jednoduchých hasebních prostředků),
 • použití moderních technika a taktik při hašení vodou či jiných hasebních médií při dodržování zásad kultury hašení,
 • provést základní činnosti na místě dopravní nehody,
 • poskytnout první pomoc,
 • používat vybrané komunikační prostředky ve výbavě jednotek PO,
 • bezpečně používat vybrané technické prostředky ve výbavě jednotek PO,
 • používat a udržovat ochranné prostředky ve vybavení jednotek PO,
 • zvládat bojové rozvinutí v různých terénech (poschodí, terén, žebřík apod.),
 • zvládat se pohybovat ve výšce a volnou hloubkou za použití lezeckého vybavení vč. sebezáchrany,
 • provést zásah za přítomnosti s nebezpečnými látkami,
 • provést záchranné práce na vodní hladině v různých vodních terénech,
 • umět provést průzkum, vyhledávání osob apod. za ztížených podmínek,
 • základní návyky služební zdvořilosti a vystupování na veřejnosti,
 • vazačské práce,
 • prvky sebeobrany a řešení krizových situací na místě MU,
 • manipulace se zvířaty,
 • apod.

Práce profesionálního hasiče obsahuje široké spektrum činností, které musí zvládat, umět či znát a kurz na škole jim dal základ do profesního života.

Všem nováčkům gratulujeme a děkujeme za vynikající přístup k výcviku a každému, který se podílel na výcviku v tomto kurzu. Přejeme nejen jim klidně svátky a šťastné návraty domů.

plk. Ing. Jiří Rogowski
Vedoucí oddělení odborné přípravy
SOŠ PO a VOŠ PO
Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK