Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Soubor typové činnosti IZS: STČ 8 – Dopravní nehoda

Dopravní nehoda je taková mimořádná události, při které v souvislosti s provozem na dálnici, silnici, místní nebo účelové komunikaci hrozí ohrožení nebo je přímo ohrožen život nebo zdraví osob, případně hrozí či vznikla škoda na majetku nebo na životním prostředí, která podléhá oznamovací povinnosti.

Cílem činnosti složek IZS při zásahu u dopravních nehod na pozemních komunikacích je zejména:

  1. zajištění místa a okolí dopravní nehody,
  2. poskytnutí první pomoci raněným,
  3. provedení protipožárních opatření,
  4. vyproštění raněných a ohrožených osob,
  5. zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících ,
  6. poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám.

Při zásazích může být místo zásahu rozděleno na úseky, kde se provádí určitá charakteristická činnost nebo při rozsáhlých dopravních nehodách (v koloně) na místa vzniku jednotlivých nehod.

U běžné dopravní nehody velitel zásahu obvykle štáb nezřizuje. U závažných dopravních nehod v závislosti na vyhodnocení druhu a závažnosti následků dopravní nehody zřídí velitel zásahu štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán.

Sdílet
Přiložené soubory
STC 08-IZS Dopravni nehoda.pdf zobrazit online PDF 690 kB
Banner MIBAG_2012 OK