Neděle 27. září 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Kurz ochrany obyvatelstva a civilní ochrany na berounsku

Ve dnech 9. – 10. října 2009 pořádal územní odbor Beroun HZS Středočeského kraje ve spolupráci s krajským ředitelstvím HZS SČK, městem Beroun a obcí Otročiněves druhý běh specializačního kurzu pro velitele jednotek SDH obcí „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana".

Ve dnech 9. – 10. října 2009 pořádal územní odbor Beroun HZS Středočeského kraje ve spolupráci s krajským ředitelstvím HZS SČK, městem Beroun a obcí Otročiněves druhý běh specializačního kurzu pro velitele jednotek SDH obcí „Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana".

Dvoudenního kurzu se účastnili další členové v loňském roce vytipovaných 10 jednotek SDH obcí kategorie JPO V: Bavoryně, Bzová, Černín, Hředle, Jivina, Lhotka u Berouna, Otročiněves, Počaply, Rpety a Železná, celkem s 20 účastníky.

Kurz byl zahájen v pátek odpoledne v prostoru víceúčelového sálu stanice HZS SČK v Berouně. Po úvodním tříhodinovém teoretickém bloku následoval přesun do areálu hřiště v Otročiněvsi, kde byla zahájena praktická část kurzu – rozmístily se technické kontejnery, zabezpečilo se osvětlení prostoru, stavěly stany pro zabezpečení nouzového ubytování a stravování a tyto se vybavily lehátky, lavicemi a stoly. Střídavě teoretická a praktická odborná příprava pokračovala až do 3. hodiny ranní, kdy měli účastníci kurzu možnost vyzkoušet nocleh v jimi připravené humanitární základně – kurz byl přerušen do 7:00 hodin. Po snídani proběhl závěrečný blok přednášek a před sobotním polednem byl kurz ukončen vyhodnocením.

Přednášená témata i jejich zařazení byla obdobná jako v loňském roce: současná právní úprava ochrany obyvatelstva, varování, vyrozumění a evakuace obyvatelstva, nouzové přežití obyvatelstva, humanitární pomoc a systém povodňové ochrany, bezpečnost práce při provádění záchranných prací, základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou, praktický výcvik v pytlování a stavbě protipovodňové hráze, zdravověda včetně nácviku provádění kardiopulmonální resuscitace na figuríně, posttraumatická péče o postižené osoby a zásady použití vysoušečů. V letošním roce byla doplněna témata: obsluha nafukovacího záchranného stanu GTX24 města Beroun a ukázka osvětlovacího balónu.

Info: HZS Středočeského kraje

-kow-

Sdílet
Banner zeka 970 OK