Pondělí 21. září 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Hasiči v South Yorkshire se budou bránit omezení nočních služeb

Šéfové hasičů v South Yorkshire skutečně plánují seškrtání početních stavů hasičů a výjezdových vozidel v noční době. Přestože to popírají, podrobnosti k tomuto plánu jsou obsaženy v jejich vlastních plánech schválených členy rady, a tyto plány jsou dostupné na jejich vlastní webové stránce.

Ilustrační foto Internet

Člen rady Jim Andrews, který v úřadu předsedá požární sekci rady, se postavil tento týden před hasičské posádky a potvrdil, že úřad chce škrty v nočních službách. Navrhované změny ve směnách jsou – prodloužit denní směnu z 9 hodin na 12 – to je klíčem k realizaci těchto škrtů v noci.

Požární sekce rady se sešla v sobotu, aby projednala kompromisní návrh odborového svazu na 10ti hodinové denní směny. Je to návrh odborů, který zajistí vyšší neinkasovatelné výkonnostní úspory a zajistí se tak dokonce více času pro výcvik a zabezpečení veřejnosti, než těmi návrhy, které předložila požární rada a jejich návrhem 12 hodinové služby.

To, co plánují odbory, nenavodí snazší situaci v záměru omezit počet nočních hodin. Je to ale podle přesvědčení odborů z jejich strany skutečně mezní bod pro požární radu.

Odborovému svazu je jasné, že vedení hasičského úřadu má jednoznačné plány jak seškrtat počty hasičů a vozidel v noci. A může to dokázat.

Ve Statutárním plánu South Yorkshire 2007–2011 a Integrovaném plánu krizového řízení (str. 28) se říká:

„Budeme měnit zajištění služby v souladu s úrovní rizika. Navrhujeme dát do souladu dostupnost a použitelnost hasičských vozidel s denní proměnlivostí úrovní požárního nebezpečí. Nejvíce mimořádných případů se stane během dne a je to tehdy, kdy jsme nejvíc zaměstnaní; proto plánujeme zajistit, aby více vozidel bylo k dispozici během této nejrušnější doby. V souladu s tím omezíme počty hasičských vozidel a jejich dostupnost v době nižší aktivity.

Ian Murray, regionální sekretář FBU řekl: „Plány na seškrtání počtů hasičů a hasičských aut v noci jsou v jejich Statutárním plánu úplně jasné. Tyto plány schválil Jim Andrew a ostatní radní, kteří jsou placení, aby věděli jaká rozhodnutí dělají.

„Je ale velice na pováženou, a už zase znovu, že radní popírají ta rozhodnutí, která už učinili. Nejprve popřeli oznámení 744 nadbytečných míst, teď zde máme jejich plány na seškrtání pohotovostního pokrytí v noci a to také popírají.

„Profesionální hasiči vědí, že v noci dochází k méně požárům budov, i když to nejsou ty jediné naléhavé případy, ke kterým na základě tísňových volání vyjíždíme. Také víme, že požáry v noci vystavují společnost většímu nebezpečí a snížením protipožárního pokrytí v noci by byly časy do zahájení zásahu delší, protože hasičská auta jedou z větších vzdáleností.

„Předložili jsme alternativní návrhy, kterými se dosáhne vyšších úspor a zajistí více času na výcvik a bezpečnější činnost společnosti. Úřad je posoudí a my můžeme jen doufat, že pochopí význam a důležitost těch rozhodnutí, která přijmou.


Ilustrační foto

Přeložil Milan Skalník
Převzato z webu OSH


-swo-

Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK