Pátek 30. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Začíná zima a republiku zasáhne nepříznivé počasí, připravit by se měli zejména motoristé

Podle varování meteorologů se má České republiky potýkat se silným větrem a sněžením s rizikem tvorby sněhových jazyků a závějí. Za této situace je nesmírně důležité, aby se na tyto nepříznivé podmínky připravili zejména motoristé.

Apelujeme na všechny řidiče, aby byli maximálně opatrní a ve vlastním zájmu respektovali těchto několik základních doporučení:

Doporučujeme řidičům, aby si předem zjistili, zda trasa jejich jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná (např. na portálu jednotného systému dopravních informací www.dopravniinfo.cz).

Před jízdou je třeba si zkontrolovat vybavení svého vozidla a případně doplnit vše potřebné pro provoz v náročných povětrnostních podmínkách. Řidiči by především neměli zapomenout přezout všechny kola na zimní pneumatiky, mít plnou alespoň polovinu nádrže a při jízdě do hor se vybavit sněžnými řetězy.


Za situace předpovídaného silného sněžení a větru záchranáři na základě vlastních zkušeností doporučují všem motoristům:

  • dostatek pohonných hmot v autě (plnou nádrž),
  • pro případ nouze v autě připravenu minimální zásobu pití a potravin, případně nezbytné léky,
  • teplý oděv, případně mít v autě připravenu deku
  • zimní pneumatiky na všech kolech
  • mít funkční a nabitý mobilní telefon včetně autonabíječky
  • při jízdě do hor se vybavit sněhovými řetězy, hodí se také vlečné lano, smetáček na sníh, lopatka a baterka,

Řidiči by měli důsledně respektovat pokyny záchranářů, jezdit s maximální opatrností a rychlost a styl jízdy přizpůsobit povětrnostním podmínkám a stavu komunikace! Větrné poryvy mohou auto učinit obtížně ovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici.

Dále doporučujeme neparkovat auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, pozor také na vysoké sloupy.

Při jízdě poslechem rozhlasových stanic sledujte vývoj dopravní situace a sjízdnost jednotlivých komunikací.


Pro včasnou záchranu lidských životů je nezbytné, aby řidiči stojící v koloně umožnili plynulý průjezd vozidel záchranných složek.

Podle silničního zákona v okamžiku, kdy kvůli hustotě provozu na dálnici nebo rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru dojde ke vzniku kolony stojících vozidel, jsou řidiči povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný pruh široký nejméně 3 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (tedy vozidla jednotek požární ochrany, policie, zdravotnické záchranné služby apod.).

Na dálnici a silnici pro motorová vozidla o třech a více jízdních pruzích pak musí řidiči snížit vzájemný boční odstup v levém a středním jízdním pruhu. Při vytváření průjezdného jízdního pruhu mohou řidiči vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy zakázán.

Dodržování tohoto pravidla je pro záchranáře jedoucí k nehodě nesmírně důležité, neboť roli hraje každá vteřina a jakékoliv zdržení může být osudné.


Doporučení pro občany, co dělat při silném větru:

Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.

Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.

Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.

Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti

Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.


Pokud se ocitnete v nouzi, snažte se zachovat klid a volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Sdílet