Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tři hasičské sbory dostanou nové automobily

Pražští dobrovolní hasiči získají tři nové hasičské dodávky Ford Transit, každou v ceně 1 143 938 korun. Automobily zakoupilo hlavní město Praha jako příspěvek Městským částem Praha Kunratice, Praha 15 a Praha Kolovraty na činnost Sboru dobrovolných hasičů (SDH). Celkově letos město z rozpočtu uvolnilo na činnost hasičů 80 458 000 korun, z nichž půjde 25 miliónů právě na nákup nové automobilové požární techniky.

Ilustrační foto

Město si uvědomuje přínos, kterým pro bezpečnost pražských obyvatel dobrovolní hasiči jsou, a na jejich činnost a vybavení vydává každoročně nemalé prostředky. Letos to je více než osmdesát miliónů korun. Postupně hasičské jednotky získávají také zázemí pro své působení, ať už se jedná o nové nebo zrekonstruované zbrojnice," uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá. Například v roce 2008 převzaly pražské jednotky SDH dvě cisternové automobilové stříkačky a osm požárních dodávkových vozidel. Hasiči v Dolních Měcholupech dostali do užívání zcela novou hasičskou zbrojnici.

V tomto týdnu tedy převezmou nová auta nejprve dnes dobrovolní hasiči z Kunratic, zítra jednotka z Horních Měcholup a konečně v pátek 16. října dostanou hasičkou dodávku také v Kolovratech. Všechny tři jednotky patří mezi ty, které jsou zařazené v plánu plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany.

V loňském roce uskutečnily jednotky dobrovolných hasičů působící na území hlavního města Prahy celkem 404 zásahů. Mimo jiné hasiči pomáhali při likvidaci následků vichřice Emma nebo při požárech Průmyslového paláce na Výstavišti a Libušské tržnice. V Praze působí nyní 34 jednotek Sboru dobrovolných hasičů (SDH), ve kterých je přes dva tisíce členů.

Předávání hasičských dodávek:

13. října 2009 od 17.00 hodin, hasičská zbrojnice Kunratice, Bořetínská ulice č. 4

14. října 2009 od 17.00 hodin, hasičská zbrojnice Praha 10 – Horní Měcholupy, ulice Hornoměcholupská č. 300

16. října 2009 od 17.00 hodin, hasičská zbrojnice Praha 10 – Kolovraty, ulice Nad Zbrojnicí 1


Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v hlavním městě Praze 

Na území hl. m. Prahy je dislokováno celkem 34 jednotek Sboru dobrovolných hasičů, z nichž je 15 jednotek zařazeno v kategorii JPO III, 15 v kategorii JPO V a zbývající čtyři jednotky jsou vedeny jako JPO V – nezařazené. Třicet jednotek je tedy součástí Plánu plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany a jsou zařazené v Požárním poplachovém plánu hl. m. Prahy, přičemž jednotky typu JPO III mají celoměstskou působnost a jsou zejména využívány při velkých výjezdech a zastupují a doplňují svou činností profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy při dalších požárech na území hl. m. Prahy. Jednotky typu JPO V jsou součástí systému plošného pokrytí území hl. m. Prahy a jsou předurčené pro záchranné práce v souladu s Požárním poplachovým plánem hl. m. Prahy.

Sbory dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy čítaly koncem roku 2008 celkem 2 017 členů s tím, že jednotky JPO III mají pro zásahové družstvo 19 členů a jednotky JPO V členů 13. Z toho vyplývá, že u jednotek JPO III je připraveno pro zásahová družstva celkem 285 členů jednotek SDH a u jednotek JPO V 195 členů. Celkem je v zásahových družstvech na území hl. m. Prahy připraveno k výjezdu 480 členů SDH.

rok 2008

mladí hasiči

do 18 let

hasiči

nad 18 let

celkem

z toho muži

nad 18 let

z toho ženy

nad 18 let

celkem

347

1670

2017

1252

418

Lze konstatovat, že i mezi mládeží je zájem o práci dobrovolných hasičů, přičemž právě pro seznámení mládeže a dětí s touto činností se každoročně organizuje řada akcí, jako např. soutěž Požární ochrana očima dětí, které se účastní děti ze základních, mateřských a středních škol, dále pak Hry Plamen a soutěže dorostu, Memoriál Marty Habadové, Bambiriáda apod. Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy a jednotlivé jednotky SDH také každoročně zajišťují letní tábory pro děti.

Hl. m. Praha každoročně přispívá nemalými finančními prostředky na obnovu, opravy a pořízení techniky a výzbroje pro potřeby jednotek SDH (např. pořízení nových automobilových hasičských cisteren a opravy starých, nákup ochranných a technických prostředků apod.) a na další činnosti jednotek SDH (např. PHM, školení, opravy hasičských zbrojnic apod.).

2004

2005

2006

2007

2008

Pro SDH

Investiční i neinvestiční

18 050 000

18 594 000

30 193 000

53 682 000

62 815 000


Ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2009 jsou na činnost jednotek SDH vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 80 458 000 Kč. Z této částky je určeno 25 mil. Kč na nákup nové automobilové požární techniky, 5,858 mil. Kč na opravy a revize automobilové techniky a speciální požární výstroj a výzbroj a 49,600 mil. Kč na rekonstrukce a výstavby hasičských zbrojnic.


Foto je pouze ilustrační, předávaná vozidla budou v nejbližších dnech představena i zde na webu.Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy-swo-

Sdílet