Úterý 22. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner KOMS 970

Cvičení Cukrovar 2009

Dne 9. října 2009 proběhlo v areálu společnosti Cukrovary a lihovary TTD a.s., Dobrovice v Cukrovaru Mělník prověřovací cvičení JSDH města Mělník v součinnosti s Asociací dobrovolných záchranářů ČR (AZD ČR), kteří zastupovali funkci zdravotnické služby (ZS) a s jejichž pomocí si poprvé zasahující hasiči vyzkoušeli poskytnutí první pomoci u tří figurantů.


Dne 9. října 2009 proběhlo v areálu společnosti Cukrovary a lihovary TTD a.s., Dobrovice v Cukrovaru Mělník prověřovací cvičení JSDH města Mělník v součinnosti s Asociací dobrovolných záchranářů ČR (AZD ČR), kteří zastupovali funkci zdravotnické služby (ZS) a s jejichž pomocí si poprvé zasahující hasiči vyzkoušeli poskytnutí první pomoci u tří figurantů.

Všechny zraněné osoby byly namaskovány kolegy z ADZ ČR tak, aby byla celá situace co nejreálnější.
V 08:30 hod. bylo na tísňovou linku 112 oznámeno zaměstnancem Cukrovaru Mělník, že v prvním patře, kde se nachází provoz balírny cukru, došlo ke vzniku požáru.

Jednotka po zjištění prvotních informací a simulovaného vypnutí energií zahájila průzkum, kterým byl nalezen první raněný muž. Starší muž měl v oblasti břicha vražený dřevěný předmět. Muž na sebe upozorňoval hlasitým voláním o pomoc. Toto zranění bylo ošetřeno a hodnoceno jako velmi závažné. Okamžitě byla velitelem zásahu vyžádána pomoc ZS, čili v našem případě ADZ ČR. Po příjezdu posilových jednotek byl v dýchací technice proveden průzkum uvnitř zakouřené haly. Průzkumem bylo zjištěno, že se skutečně jedná o požár pracovního stroje a prostor je silně zakouřen.

Za dveřmi do haly ležela, pravděpodobně po pádu ze schodů, druhá zraněná osoba. Zde se průzkumný tým rozdělil – část týmu poskytovala první pomoc a část pronikala dál do zakouřeného prostoru. Zraněný muž byl v bezvědomí, měl tržnou ránu na hlavě a otevřenou zlomeninu dolní končetiny. Nejdříve byly zjištěny základní životní funkce a následně poskytnuta první pomoc. Správně bylo předpokládáno možné poranění páteře, kterou hasiči zafixovali pomocí krčního límce a KED vestou. Na nohu byla použita vakuová dlaha a zraněný byl urychleně transportován k vozidlu ADZ ČR.

V průběhu průzkumu byla nalezena ještě třetí osoba, která měla těžké popáleniny v oblasti obličeje a krku o velikosti cca 8 % a byla nevidomá. Tato osoba byla vyvedena ven ze zasažené zóny a předána k ošetření RZS. Vzhledem k vytíženosti zdravotníků museli zasahující hasiči pomoci s ošetřením této popáleniny.

Po dobu ošetřování zraněných se další pracovní skupině podařilo lokalizovat a poté zlikvidovat požár. Provedli přirozené odvětrání zasažené haly a závěrečný průzkum. Poté bylo cvičení ukončeno a všichni zúčastnění se odebrali na stanici Blata, kde bylo provedeno podrobné vyhodnocení celého cvičení. K doplnění jen uvedu, že celé cvičení bylo dokumentováno na videokameru a sledováno pracovníky HZS Stř.kraje-stanice Mělník, MÚ Mělník, Cukrovaru Mělník, ADZ ČR a velitelem JSDH Mělník.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem za účast a odpovědný přístup. Toto cvičení beru jako přínos pro všechny zúčastněné a věřím, že příští cvičení zvládneme ještě s větší bravurou. Myslím si, že vždy je co vylepšovat.


Text a foto:
Martin Legner, velitel JSDH města Mělník a Jana Bohuslavová, MÚ Mělník

-kaw- 

Sdílet
Banner ZHT OK