Úterý 2. června 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

22. ročník konference požární ochrany Červený kohout 2019 proběhl v Českých Budějovicích

S devátou hodinou dopolední byla 2. dubna 2019 zahájena dvoudenní konference požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout. V konferenčních prostorách hotelu Clarion Congress Hotel České Budějovice zasedlo více než tři sta jejích účastníků.

Konference požární ochrany s mezinárodní účastí se pravidelně koná pod záštitou náměstka Generálního ředitelství HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA, který je jedním z významných hostů.

Za Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v předsednictvu konference usednul ředitel plk. Ing. Lubomír Bureš, organizátorský tým z Domu techniky České Budějovice tradičně reprezentuje Ing. Alena Skálová.

Vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, jsou: poslanec PS ČR Ing. Pavel Růžička, primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda a Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, z Vysoké školy báňské TU Ostrava – FBI.

Ze zahraničních hostů si velice vážíme přítomnost ředitele Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky Košického kraje plk. Jozefa Fedorčáka.

3. 4. 2019

Není v České republice mnoho odborných konferencí, které by se po mnoho let pyšnily neutuchajícím zájmem a vysokou odbornou kvalitou. Konference Červený kohout k nim rozhodně patří.

Dokazuje nám to nejen každoroční hojná účast posluchačů, která letos zaznamenala rekordních 350 účastníků, ale i zájem těch, kteří by na konferenci chtěli přednést své příspěvky. Nabídka prezentujících vždy převyšuje časové možnosti konference.

Jsme již zvyklí, že na konferenci Červený kohout přednášejí zástupci jak komerčních firem, tak lidé z akademického či veřejného sektoru, prostor zde dostávají i hosté.

Konferenci v jejím 22. ročníku navštívili nejen příslušníci hasičského sboru z různých krajů naší republiky, ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany, odborně způsobilé osoby, zástupci univerzit vyučujících problematiku požární ochrany, zástupci neziskového sektoru a řada dalších.

Ze všech přednášek, které na letošní konferenci Červený kohout zazněly, si dovolíme zmínit například prezentace náměstka generálního ředitele HZS ČR Ing. Daniela Miklóse, MPA, který představil „Budoucnost požární ochrany v ČR“ či z komerčního sektoru přednášku Ing. Jiřího Serafina, Ph.D., na téma „Nebezpečí výbuchu prachů v průmyslu“, která byla doplněna o názornou ukázku venku před hotelem.

Ze zahraničních účastníků na konferenci přednášel například prof. Ing. Karol Balog, Ph.D., ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, jež prezentoval téma „Požárně bezpečnostní aspekty cigarety RIP“, nebo Mgr. Martin Tejgi z Okresného riaditalstva HaZZ v Michalovciach, který účastníky zasvětil do úplně odlišné hasičské problematiky, a to „Aplikace TFA soutěží na fyzickou přípravu hasičů“.

Jak je již na jihočeské konferenci tradicí, jsou za dlouholetý přínos pro požární ochranu i konferenci Červený kohout oceněny dvě osobnosti.

Již na slavnostním zahájení konference obdržel skleněnou sošku Červeného kohouta s certifikátem primátor statutárního města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

Druhou oceněnou osobností, která skleněnou sošku v rámci slavnostního večera obdržela, byl náměstek HZS Středočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Jan Ryšavý.

Velký ohlas měly přednášky Ing. Petra Boháče a doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., které se zabývaly problematikami s úzkou vazbou na projektování staveb a navrhování požárně bezpečnostních zařízení.

Na závěr celé konference byla předána skleněná soška Červeného kohouta s certifikátem za nejlepší přednášku, a to právě doc. Ing. Pokornému, Ph.D., z Vysoké školy báňské, TU Ostrava – FBI, za přednášku na téma: „Posouzení rozvoje požáru při instalaci sprinklerových hasicích zařízení ve vztahu k požární odolnosti stavebních konstrukcí“.

Jako z jednoho z organizátorů konference mě těší pestré složení posluchačů. Těší mě, že si naše konference našla stálé návštěvníky, kteří se sem k nám na jih Čech vrací a současně přivádí další nové posluchače.

Nejjasnějším důkazem tohoto je letošní rekordní posluchačská účast,

shrnul náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Milan Brabec.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Banner Hagemann OK