Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Shrnutí zásahů hasičů při sněhové kalamitě

Sněhová a větrná kalamita si v uplynulých dnech vynutila značné množství zásahů jednotek požární ochrany. Od 14.10. do 16. 10. 2009 hasiči zasahovali u 1502 mimořádných událostí.

Sněhová a větrná kalamita si v uplynulých dnech vynutila značné množství zásahů jednotek požární ochrany. Od 14.10. do 16.10. hasiči zasahovali u 1502 mimořádných událostí (nejvíce zásahů – 449 bylo v kraji Libereckém, 231 v Pardubickém, 244 v Moravskos­lezském), zejména byli přivoláváni k:

- odstraňování překážek (stromů a větví) na silnicích a železnicích,
- odstraňování stromů hrozících pádem nebo spadlých na budovy, elektrická vedení apod.,
- odstraňování následků dopravních nehod (vyprošťování vozidel z příkopů a závějí),
- řešení následků v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie.

Nasazeno bylo celkem 472 jednotek požární ochrany, zejména pak jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Z ohrožených míst nebo vozidel muselo být zachraňováno nebo evakuováno 125 osob (osoby ve vozidlech uvězněných stromy, osoby v objektech v horách s dlouhodobým výpadkem elektrické energie).

Meteorologická situace si na řadě míst vynutila přerušení likvidačních prací zejména v lesních úsecích, kde přetrvávalo akutní nebezpečí pádu dalších stromů. Po vyproštění uvězněných vozidel byly takové úseky uzavřeny a zprůjezdněny byly až pominutím nebezpečí. K těmto situacím docházelo zejména na horách. Nejsložitější situace nastala na silnici I. třídy č. 35 u Moravské Třebové, kde stromy postupně spadly na dvě projíždějící vozidla, a po uzavření bylo nutné odklonit na dlouhé objízdné trasy velké množství vozidel.

Přerušení dodávek elektrické energie druhotně způsobovalo nemožnost vytápění objektů nebo znemožnilo zásobování vodou. Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí realizovaly opatření na ochranu postižených obyvatel. Např. byly zapůjčovány elektrocentrály do objektů s dlouhodobým výpadkem elektrické energie, nebo byly z takových objektů osoby evakuovány do náhradních prostorů.

Info: GŘ HZS ČR

-kaw- 

Sdílet