Pondělí 28. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK

Ostravské složky IZS cvičily v areálu chemické firmy a na dálnici

Šest desítek hasičů, Zdravotnická záchranná služba se sanitkami, Policie ČR a Městská policie Ostrava se zapojily do taktického cvičení, které se konalo v úterý 20.10.2009 (dnes) dopoledne v areálu ostravské chemické firmy BorsodChem MCHZ. s.r.o. (BC MCHZ).

Šest desítek hasičů, Zdravotnická záchranná služba se sanitkami, Policie ČR a Městská policie Ostrava se zapojily do taktického cvičení, které se konalo v úterý 20.10.2009 (dnes) dopoledne v areálu ostravské chemické firmy BorsodChem MCHZ. s.r.o. (BC MCHZ).

Simuloval se zde únik velkého množství toxického amoniaku z netěsné železniční cisterny. Podle námětu cvičení přímo na podnikovém stáčišti amoniak těžce zranil tři osoby, další dvě osoby se nadýchaly a měly zasažený zrak při jízdě ve vozidle na nedaleké dálnici D1 a vedle toho také rybář v rekreační oblasti u Odry.

S jednotkami IZS cvičil dispečink chemické firmy (a samozřejmě podnikoví hasiči), Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě a Městská nemocnice ostrava-Fifejdy, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Zdravotní ústav Ostrava, Národní dopravní informační centrum a středisko správy a údržby dálnice. Dojezdové časy, vzájemnou komunikaci a konkrétní činnost složek IZS při zásahu pozorně sledovali pozorovatelé zúčastěných subjektů.

Cílem cvičení bylo prověření stavu havarijní připravenosti provozovatele BC MCHZ, koordinace a spolupráce složek IZS s dalšími subjekty a správními úřady, včetně jejich včasného informování, varování obyvatel, mj. pevnou elektronickou sirénou v areálu BC MCHZ a mobilní sirénou HZS MSK na vozidle MP Ostrava, regulace dopravy a pohybu osob, odběr vzorků a měření koncentrací amoniaku v areálu BC MCHZ, na dálnici a v Ostravě-Hošťálkovicích.

Cvičení prokázalo připravenost složek IZS a firmy BC MCHZ (včetně její dobře vybavené hasičské jednotky, která byla na místě havárie jako první) a zároveň ověřilo možnosti složek IZS především v oblasti spolupráce a vzájemné komunikace. Firma BC MCHZ si potvrdila spolehlivost a funkčnost svého propracovaného systému monitorování koncentrace amoniaku, kamerového systému a systému včasného varování.

Dispečer provozovatele zjistil na monitoru kamerového systému vznik velké trhliny na bočním víku železniční cisterny s amoniakem, stojící na stáčišti, a masivní výron amoniaku do okolí, rovněž zjistil tři zraněné zaměstnance firmy. Ihned o tom informoval podnikovou jednotku hasičů a krajské operační a informační středisko hasičů (KOPIS).

To na místo vyslalo, vedle podnikové jednotky z BC MCHZ, celkem 4 ostravské jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, včetně chemického „vlaku“ z centrální stanice Ostrava-Zábřeh, také tři ostravské jednotky dobrovolných hasičů – Radvanice, Novou Ves a Hošťálkovice. Zásah byl rozdělen do tří bojových úseků – areál provozovatele a bezprostřední okolí, dálnice D1 a přilehlé okolí a nakonec jihovýchodní část městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice.

Hasiči v protichemických oblecích prozkoumali okolí místa havárie na stáčišti, nalezli v jeho okolí a zachránili tři přímo zasažené osoby, dekontaminovali je a předali týmům rychlé zdravotnické služby. Po ošetření byli zranění převezeni do dvou ostravských nemocnic. Další tři zranění (zasažení a nadýchaní amoniakem mimo areál BC MCHZ) – dva cestující ve vozidle na dálnici D1 a rybář – byli ošetřeni na místě.

Hasiči také pomocí vodní clony u cisterny likvidovali únik amoniaku (opět v protichemických oblecích). Rovněž nepřetržitě monitorovali koncentrace amoniaku v ovzduší.

PČR a MP Ostrava mezitím uzavřely ohrožený prostor, včetně úseku dálnice, regulovaly dopravu a pohyb osob. Dobrovolní hasiči pročesávali oblast kolem Odry, kde objevili zraněného rybáře.

Technický oddíl MP Ostrava přebral od hasičů mobilní sirénu a pomocí ní (lze do ní nahrát až půlminutový text, který lze stále opakovat) varoval obyvatele v ulicích Lipka a Podevsí v jihovýchodní části městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice před nebezpečím.

KHS vyslala do zasažené oblasti hygienicko-toxikologickou četu, která zajišťovala měření koncentrace amoniaku ve volném ovzduší v jihovýchodní části Hošťálkovic, naměřené hodnoty předávali prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska veliteli zásahu (z HZS MSK). Tato četa také odebírala vzorky vod ve studnách a vodotečích a potravin pěstovaných na zahrádkách v zasažené oblasti a zajistila vyšetření vzorků v Zdravotním ústavu.

Hasiči tak v úterý procvičili vnější havarijní plán firmy BC MCHZ, který má zpracován v Moravskoslezském kraji desítka firem, zaměřených na hutní a chemickou výrobu. Cvičení se musí konat každé tři roky. Ve středu 21.10.2009 do­poledne se (opět po třech letech) koná další taktické cvičení složek IZS kvůli procvičení vnějšího havarijního plánu – tentokrát v areálu firmy Primagas Horní Suchá (okres Karviná).

Info: HZS Moravskoslezského kraje

-kow-

Sdílet
Banner KOMS 970