Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ostravské složky IZS cvičily v areálu chemické firmy a na dálnici

Šest desítek hasičů, Zdravotnická záchranná služba se sanitkami, Policie ČR a Městská policie Ostrava se zapojily do taktického cvičení, které se konalo v úterý 20. 10. 2009 (dnes) dopoledne v areálu ostravské chemické firmy BorsodChem MCHZ. s.r.o. (BC MCHZ).

Šest desítek hasičů, Zdravotnická záchranná služba se sanitkami, Policie ČR a Městská policie Ostrava se zapojily do taktického cvičení, které se konalo v úterý 20. 10. 2009 (dnes) dopoledne v areálu ostravské chemické firmy BorsodChem MCHZ. s.r.o. (BC MCHZ).

Simuloval se zde únik velkého množství toxického amoniaku z netěsné železniční cisterny. Podle námětu cvičení přímo na podnikovém stáčišti amoniak těžce zranil tři osoby, další dvě osoby se nadýchaly a měly zasažený zrak při jízdě ve vozidle na nedaleké dálnici D1 a vedle toho také rybář v rekreační oblasti u Odry.

S jednotkami IZS cvičil dispečink chemické firmy (a samozřejmě podnikoví hasiči), Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě a Městská nemocnice ostrava-Fifejdy, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Zdravotní ústav Ostrava, Národní dopravní informační centrum a středisko správy a údržby dálnice. Dojezdové časy, vzájemnou komunikaci a konkrétní činnost složek IZS při zásahu pozorně sledovali pozorovatelé zúčastěných subjektů.

Cílem cvičení bylo prověření stavu havarijní připravenosti provozovatele BC MCHZ, koordinace a spolupráce složek IZS s dalšími subjekty a správními úřady, včetně jejich včasného informování, varování obyvatel, mj. pevnou elektronickou sirénou v areálu BC MCHZ a mobilní sirénou HZS MSK na vozidle MP Ostrava, regulace dopravy a pohybu osob, odběr vzorků a měření koncentrací amoniaku v areálu BC MCHZ, na dálnici a v Ostravě-Hošťálkovicích.

Cvičení prokázalo připravenost složek IZS a firmy BC MCHZ (včetně její dobře vybavené hasičské jednotky, která byla na místě havárie jako první) a zároveň ověřilo možnosti složek IZS především v oblasti spolupráce a vzájemné komunikace. Firma BC MCHZ si potvrdila spolehlivost a funkčnost svého propracovaného systému monitorování koncentrace amoniaku, kamerového systému a systému včasného varování.

Dispečer provozovatele zjistil na monitoru kamerového systému vznik velké trhliny na bočním víku železniční cisterny s amoniakem, stojící na stáčišti, a masivní výron amoniaku do okolí, rovněž zjistil tři zraněné zaměstnance firmy. Ihned o tom informoval podnikovou jednotku hasičů a krajské operační a informační středisko hasičů (KOPIS).

To na místo vyslalo, vedle podnikové jednotky z BC MCHZ, celkem 4 ostravské jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, včetně chemického „vlaku“ z centrální stanice Ostrava-Zábřeh, také tři ostravské jednotky dobrovolných hasičů – Radvanice, Novou Ves a Hošťálkovice. Zásah byl rozdělen do tří bojových úseků – areál provozovatele a bezprostřední okolí, dálnice D1 a přilehlé okolí a nakonec jihovýchodní část městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice.

Hasiči v protichemických oblecích prozkoumali okolí místa havárie na stáčišti, nalezli v jeho okolí a zachránili tři přímo zasažené osoby, dekontaminovali je a předali týmům rychlé zdravotnické služby. Po ošetření byli zranění převezeni do dvou ostravských nemocnic. Další tři zranění (zasažení a nadýchaní amoniakem mimo areál BC MCHZ) – dva cestující ve vozidle na dálnici D1 a rybář – byli ošetřeni na místě.

Hasiči také pomocí vodní clony u cisterny likvidovali únik amoniaku (opět v protichemických oblecích). Rovněž nepřetržitě monitorovali koncentrace amoniaku v ovzduší.

PČR a MP Ostrava mezitím uzavřely ohrožený prostor, včetně úseku dálnice, regulovaly dopravu a pohyb osob. Dobrovolní hasiči pročesávali oblast kolem Odry, kde objevili zraněného rybáře.

Technický oddíl MP Ostrava přebral od hasičů mobilní sirénu a pomocí ní (lze do ní nahrát až půlminutový text, který lze stále opakovat) varoval obyvatele v ulicích Lipka a Podevsí v jihovýchodní části městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice před nebezpečím.

KHS vyslala do zasažené oblasti hygienicko-toxikologickou četu, která zajišťovala měření koncentrace amoniaku ve volném ovzduší v jihovýchodní části Hošťálkovic, naměřené hodnoty předávali prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska veliteli zásahu (z HZS MSK). Tato četa také odebírala vzorky vod ve studnách a vodotečích a potravin pěstovaných na zahrádkách v zasažené oblasti a zajistila vyšetření vzorků v Zdravotním ústavu.

Hasiči tak v úterý procvičili vnější havarijní plán firmy BC MCHZ, který má zpracován v Moravskoslezském kraji desítka firem, zaměřených na hutní a chemickou výrobu. Cvičení se musí konat každé tři roky. Ve středu 21. 10. 2009 dopoledne se (opět po třech letech) koná další taktické cvičení složek IZS kvůli procvičení vnějšího havarijního plánu – tentokrát v areálu firmy Primagas Horní Suchá (okres Karviná).

Info: HZS Moravskoslezského kraje

-kow-

Sdílet