Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave

Prezident Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexander Nejedlý vymenoval do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave kpt. Ing. Petra Ivana s účinnosťou od 1. októbra 2009. Kpt. Ing. Ivan pôsobil na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Trnave ako vedúci oddelenia prevádzkovo-technického a po odchode pplk. Jána Hlobena do dôchodku bol od 14. augusta 2009 vymenovaný na zastupovanie riaditeľa OR HaZZ v Trnave.

kpt. Ing. Petr Ivan

Kpt. Ing. Ivan je okrem iného aj jedným z troch súdnych znalcov v odbore požiarna ochrana, odvetví horenie a hasenie látok a materiálov. Profesný životopis kpt. Ing. Peta Ivana

Vzdelanie:

1991 – 1995 Stredné odborné učilište železničné Čierna nad Tisou odbor mechanik silnoprúdových zariadení

1999 – 2005 Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, odbor občianska bezpečnosť – požiarna ochrana

1999 osvedčenie – odborná spôsobilosť na činnosť na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch do 1000 V

1999 osvedčenie – zdokonaľovacia príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany

2001 osvedčenie – obsluha a údržba ručných motorových reťazových píl v manipulácii dreva a stínka stromov do priemeru 15 cm

2003 osvedčenie – osobitná odborná spôsobilosť – veliteľ zmeny závodného hasičského útvaru

2004 osvedčenie – odborné minimum pre výkon znaleckej činnosti s celoštátnou platnosťou (od 20. 9. 2007 znalec v odbore požiarna ochrana, odvetvie horenie a hasenie látok a materiálov a odvetvie zisťovanie príčin požiarov)

2005 osvedčenie – špecialista požiarnej ochrany

2008 osvedčenie – prehlbovanie kvalifikácie – vrchný inšpektor špecialista

Priebeh zamestnania:

február 1997 – august 1997

Elektroinštalácie a opravy Leščinský Rudolf, Stará Ľubovňa, elektromontér

september 1997 – júl 2006

Závod protipožiernej ochrany železníc, veliteľ družstva

august 2006 – máj 2008

Prezídium HaZZ, vrchný inšpektor špecialista

jún 2008 – september 2009

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave, vedúci oddelenia prevádzkovo technického

od 1.októbra 2009

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave, riaditeľNovovy­menovanému riaditeľovi prajeme pri plnení náročných služobných úloh veľa elánu a úspechov.Informovala: mjr. Ing. Magáthová, PhD.-swo-

Sdílet