Pátek 3. unora 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor České republiky udělí medaile

V pondělí 26. října 2009 v Praze u příležitosti státního svátku 91. výročí vzniku samostatného Československého státu budou uděleny Medaile a Plakety Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR).

Ilustrační foto Zámek Trója

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodl o udělení třech Medailí HZS ČR „Za statečnost", dvanácti Plaket HZS ČR a 45 Medailí HZS ČR „Za věrnost"

I. stupně.

Medaile HZS ČR „Za statečnost" si převezmou Petr Volšička, mjr. Petr Šanda a nstržm. Jindřich Králík.

Petr Volšička je členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lomnice nad Popelkou. Dne 13. června letošního roku při požáru rekreačního zařízení v Rovensku pod Troskami se svým nasazením a projevem osobní statečnosti přímo podílel na záchraně a evakuaci 4 zraněných osob z hořícího objektu.

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice, mjr. Petr Šanda a nstržm. Jindřich Králík se dne 7. července letošního roku na řece Otavě ve Strakonicích podíleli na záchraně vodáků z převráceného raftu a záchraně svých kolegů, kteří se při této záchranné akci dostali také do bezprostředního ohrožení života.

Na slavnostním aktu budou předány medaile HZS ČR „Za věrnost" příslušníkům HZS ČR, kteří celý svůj profesní život zasvětili práci v požární ochraně.

Ocenění v požární ochraně:

Medaile HZS ČR „Za statečnost"

se uděluje hasičům nebo fyzickým osobám za odvážné zákroky při mimořádných událostech, spojené s bezprostředním ohrožením života nebo zdraví.

Medaile HZS ČR „Za zásluhy o bezpečnost"

se uděluje hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu na úseku požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení.

Čestná medaile HZS ČR se uděluje:

a) příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy, právnickým osobám a občanům za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR,

b) pozůstalým po hasiči, který zemřel při výkonu povolání.

Medaile HZS ČR „Za věrnost"

má tři stupně a uděluje se příslušníkům HZS ČR za dosahování velmi dobrých výsledků ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru v délce nejméně:

a) 30 let u medaile „Za věrnost" I. stupně

b) 20 let u medaile „Za věrnost" II. stupně

c) 10 let u medaile „Za věrnost" III. stupně

Plaketa HZS ČR se uděluje:

a) zahraničním a domácím osobnostem za aktivní účast na významných jednáních nebo snahu vedoucí k dosažení úmluv, jejichž předmětem je řešení záležitostí požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení,

b) právnickým osobám za činnosti, kterými se významně podílejí na zabezpečování požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému nebo krizového řízení,

c) fyzickým osobám za spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky při plnění jeho úkolů.

Ocenění příslušníci Hasičského záchranného sboru Královéhradec­kého kraje:

por. Milan Dufek (HZS KHk – územní odbor Jičín)
pan Milan Dufek nastoupil k požárnímu sboru 1. května 1976 a je vyšetřovatelem v oblasti zjišťování příčin požárů v okrese Jičín.

pprap. Jaroslav Krnáč (HZS KHk – územní odbor Jičín)
pan Jaroslav Krnáč nastoupil k požárnímu sboru 1. srpna 1974. V současné době je zařazen do funkce hasiče – technika ve směnovém provozu na požární stanici v Jičíně.

nprap. Petr Šváb (HZS KHk – územní odbor Náchod)
pan Petr Šváb nastoupil k požárnímu sboru 1. května 1972 jako směnový hasič – strojník. Později se stal velitelem družstva a v současné době je zařazen ve funkci operační důstojník na operačním a informačním středisku HZS Královéhradeckého kraje v Náchodě.


Slavnostní akt předání medailí proběhne v pondělí 26. října 2009 od 10. hodin v Trojském zámku v Praze.Zdroj: HZS ČR


 
-swo-

Sdílet