Pondělí 24. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ostrava Zábřeh

Sbor dobrovolných hasičů Zábřeh nad OdrouOSTRAVA-ZÁBŘEH

Před založením hasičského sboru v Zábřehu nad Odrou se občas rozléhal z věže kostela poplašný hlas zvonu, který oznamoval požár a svolával občany k hašení. Obec vlastnila od roku 1870 čtyřkolovou ruční stříkačku a jednoduché hasební nářadí. Hasební zásahy byly tenkrát neorganizované a nebylo tedy divu, že mnohdy lehlo popelem několik domů najednou. Občané, poučeni touto nedobrou situací v obci, sešli se na popud rolníka Františka Pitříka a starosty obce Františka Hrabovského v září 1889 na poradě ohledně založení hasičského sboru. Učitelé Josef Michálek a Eduard Kubala vypracovali stanovy, které byly zaslány na c.k. místodržitelství do Brna ke schválení. Po schválení stanov dne 12. června 1890 byla na den 13. června 1890 svolána valná hromada, která s padesáti občanů, kteří se stali členy hasičského sboru, zvolila devítičlenný výbor. Na návrh starosty obce byl velitelem hasičského sboru zvolen učitel Josef Michálek.

Hasičský sbor obdržel od obce ruční vozovou stříkačku s příslušenstvím. Druhou ruční vozovou stříkačku zakoupila banka Slávie. V obci nebylo hasičské skladiště a k uskladnění stříkaček a výzbroje byla používána obecní kůlna s přístřešky. Prozatímní dřevěné hasičské skladiště bylo obcí postaveno na dolním konci Zábřehu v roce 1893. V roce 1895 bylo postaveno již zděné hasičské skladiště za 2 188 zlatých 74 krejcarů. Zábřežští hasiči se hned od počátku vybavovali dostupnou moderní technikou doby, na kterou si do padesátých let vydělávali konáním plesů a různých slavností, sbírkami mezi občany, přijímáním darů, dotací od obce a okolních firem, půjčkami a mnohdy i na dluh. V roce 1896 byl zakoupen nový zbrojní vůz a druhý s 500 metry hadic v roce 1910. Na koupi zbrojního vozu Občanská záložna zapůjčila 2 200 korun na 6 % úrok. V roce 1896 byla zřízená knihovna pro vzděláváni činného členstva. Hasičský sbor s stal členem župy Severovýchodní Moravy II, později Lašské župy Křenkovy č.33.

Obec v roce 1908 postavila nové hasičské skladiště s lezeckou věží. V tomto roce hasiči zakoupili u fy. Smékal novou vozovou ruční dvouproudní stříkačku. V roce 1909 byl zřízen zábavní odbor a v roce 1933 byl rozšířen o pěvecký a divadelní kroužek. Obec v roce 1913 zakoupila nový, 22 metrů vysoký čtyřkolový mechanický žebř za 2 600 korun, který byl používán do roku 1966. V roce 1916 byla SDH Hulváky darována ruční vozová stříkačka z roku 1870.

Do 1. světové války narukovalo 26 činných členů a došlo ke snížení členské základny a k částečnému omezení činnosti. Byla zřízená pětičlenná zdravotní skupina, která byla cvičena pro pomoc raněným. Později byla utvořena samaritánská družina, která vyvíjela činnost do roku 1951.

Již v roce 1924 vlastnili zábřežští hasiči autostříkačku značky Adler s pístovým čerpadlem. Byla to první autostříkačka u českých dobrovolných hasičských sborů v Lašské župě na Ostravsku. V roce 1926 bylo stávající hasičské skladiště přestavěno na hasičskou zbrojnici s bytem pro zbrojmistra, velkou schůzovací místností a třetí garáže. Od této doby se přestalo schůzovat po hospodách. V roce 1927 byla na věž zbrojnice namontována vzduchová siréna a v roce 1947 elektrická. V roce1928 byl zakoupen nákladní automobil Sauer, který byl v roce 1931 přestavěn na zbrojní vůz. V roce 1931 vyšily jeptišky v Bedřichovském ústavu ve Frýdlantě nad Ostravicí sborový prapor za 10 202,60 koruny. Prapor je vystaven v síni tradic SDH O.-Zábřeh a je nejcennější exponátem. V roce 1934 byla v osadě Družstvo zřízena pobočka hasičského sboru Zábřeh, která byla vybavena ruční vozovou stříkačkou a potřebnou výzbrojí a výstrojí. Ženy v činném členstvu jsou od roku 1937 a přetrvávají dodnes. V roce 1937 bylo zakoupeno dvoukolové motorové čerpadlo Stratílek. V roce 1938 zakoupili hasiči pozemek na hasičské hřiště, které bylo používáno pro výcvik, soutěže, k výletům a různým slavnostem až do roku 1983.

V roce 1939 byl zakoupen nový autopodvozek Praga. K provedení nástavby nedošlo z důvodu obsazení Československa Němci. V roce 1940 byl zakoupen starší osobní šestisedadlový automobil Tatra, který po úpravě tahal dvoukolové čerpadlo Stratílek. V roce 1942 musel být veškerý hasičský majetek odevzdán městu. Ve zbrojnici byla zřízená jednotka protiletecké požární ochrany Luftschutz. Členové hasičského sboru po bombardování Mor. Ostravy v srpnu 1944 vyprošťovali ze zřícených domů ve čtvrti Sasínovec zasypané občany a vyprostili 7 raněných a 29 mrtvých osob. Zasahovali u mnoha požárů, které ustupující Němci zakládali. Němci při ústupu 25. dubna 1945 odcizili osobní vůz Tatra a sovětská armáda dne 2. května 1945 odebrala nový autopodvozek Praga. Vyčíslená ztráta na technice a výzbroji byla 138 000 korun.

Na podzim roku 1945 byl dodán zbrojní vůz Ford od bývalého německého hasičského sboru Mor. Ostrava a 9. dubna 1946 bylo dodáno americké sanitní vozidlo Dodge. Hasiči ze Zábřehu v říjnu 1946 přebrali patronát nad hasičským sborem Lhotka u Hlučína. Finanční dar, výzbroj a výstroj činily 41 725 korun. Po roce 1952 došlo k přejmenování z hasičů na požárníky a ke zrušení přispívajícího členství. Došlo k velkému úbytku členů. V tomto období již požární sbor Zábřeh byl vybavován typizovanými požárními automobily a později cisternami. V roce 1953 byl dodán nový požární automobil AS 16 – Praga RN, který byl používán nepřetržitě 25 let. V roce 1958 byl přidělen pětimístný gumový člun pro práci na vodě, který byl používán do roku 1996. Celý rok 1966 byla používána starší požární cisterna CAS 16 – Praga RN. V lednu 1969 byla přidělena starší CAS 16 RTH a v říjnu byla v požární zbrojnici zřízena pobočná stanice KPÚ Ostrava o síle 1+3, která se v únoru 1970přestěhovala i s vozidlem CAS 16 RTH do uvolněných prostor bývalého ZPÚ Urxových závodů. V roce 1974 byl přidělen nový požární automobil DVS 12 – Avia 30 a přívěsné čerpadlo PPS 12. Od zrušeného požárního sboru Hrušov v roce 1977 byla dodána požární cisterna CAS 16 Zil sovětské výroby.

V roce 1979 ObNV Ostrava 3 přidělil rodinný domek na Dolní č.51 v Zábřehu a v červnu 1980 začala rekonstrukce a výstavba dvou garážových boxů. V pořadí čtvrtá požární zbrojnice byla předána do užívání dne 1. června 1981. Požárníci odpracovali 4 672 brigádnických hodin. V květnu 1981 byla bývalá požární zbrojnice zbourána. V roce 1979 bezplatným převodem z KÚNZ Ostrava byl dodán starší mikrobus Robur. Druhý mikrobus Robur v roce 1983 získán od KSVB Ostrava. Oba mikrobusy byly používány pro přepravu družstev všech kategorií. V roce 1981 byla dodána starší CAS 25 RTHP, která byla v roce 1988 obměněna. V červenci 1982 přebral požární sbor Zábřeh pro účely povodňové služby obvodu Ostrava 3 zbylou výzbroj a výstroj po zrušených VPS Vítkovice a Výškovice včetně garážových prostor požární zbrojnice Výškovice. Byla také dodána nákladní Tatra 805 z VPS Proskovice. V květnu 1983 byl dodán nový laminátový člun Blesk, později i podvozek. V roce 1983 došlo ke zrušení hasičského hřiště. Přestěhována byla jen socha svatého Floriána do zbrojnice a ObNV byl přidělen pozemek bývalého sokolského hřiště, které bylo brigádnicky oploceno a je používáno dodnes pro výcvik a soutěže. V roce 1984 bezplatným převodem z KÚNZ Ostrava byla získána nákladní Avia 30. V roce 1985 byla provedena nástavba schodiště zbrojnice pro sušení hadic.

V dubnu 1989 bylo přiděleno nové požární vozidlo DA 12-Avia 31 a požární čerpadlo PS 12. V roce 1990 oslavil požární sbor Zábřeh 100 let od založení. Stav členské základny v jubilejním roce byl 64 mužů, 45 žen, 8 dorostenců a 13 žáků. V roce 1994 byla přidělena CAS 32-Tatra 815. V roce 1995 byl přistaven III garážový box pro povodňovou techniku. CAS 32-Tatra 815 byla v říjnu 1996 odebrána a nahrazena CAS 25-Liaz. Celý červenec 1997 byla zásahová jednotka SDH nasazena na likvidaci největší povodně, která postihla čtvrti Ostravy. Po povodni byla CAS 25-Liaz renovována a v roce 1998 byla renovována i DA 12-Avie 31. Obě hasičská vozidla jsou vybavena radiostanicemi, osvětlovacím agregátem, plovoucím čerpadlem a jinou výzbrojí. CAS 25-Liaz je vybavena dýchacími přístroji Dräger. JSDH bylo přiděleno 8 pageru pro rychlejší svolání členů zásahové jednotky k požáru. Fa. Sekos v roce 1998 zakoupila JSDH šestimístný gumový člun River.

V prosinci roku 2000 byla JSDH Ostrava-Zábřeh přidělena renovovaný požární cisterna CAS 36K-VVN T-815. V roce 2001 byla JSDH průběžně vybavována přilbami Galette od Fa. Dräger, převlečníky fireman III. Model 2001 Fa. Deva, zásahovými rukavicemi firemaster a v závěru roku zásahovými boty Rangers.

Zásahová jednotka SDH Ostrava-Zábřeh je zařazena v rámci plošného pokrytí města Ostravy do JPO III a je předurčena pro práci na vodě. Na výzvu Centra tísňového volání Ostrava vyjíždí k požárům a jiným mimořádným událostem. Za 100 let zasahoval u 329 požárů, z toho bylo 152 místních a 177 přespolních. Zasahoval u povodní s čerpáním vody, hledal utonulé, odstraňoval spadlé stromy a jiné technické pomoci, v poslední době odstraňoval následky olejových havárií a jiné. JSDH pro 21. století je vybavena na profesionální úrovni.

Od roku 1947 se družstvo mužů zúčastňovalo soutěží hasičských družstev, kde dosahovali dobrých výsledků. V roce 1950 získali pohár zemského náčelníka ing. Weise. Družstvo mužů se v roce 1954 probojovalo do celostátní soutěže požárních družstev do Prahy. V roce 1994 na mistrovství ČR v požárním sportu v Havlíčkově Brodě v disciplíně požární útok získali 1. místo a celkově stříbrnou medaili. Od roku 1908 bylo pracováno s dorostem, se kterým je pracováno dodnes. Dorost se v roce 1955 probojoval do celostátního kola do Brna, kde se umístil na 3. místě.

V roce 1959 bylo započato s činností mladých požárníků od osmi do patnácti let. Od roku 1972 mladší a starší žáci i žákyně plní úkoly celostátní hry Plamen, kde dosahují dobrých výsledků. V roce 1979 se žáci probojovali do celostátního kola do Prahy. Dorostenky si několikrát vybojovaly postup do krajských kol, obdobně i ženy. V roce 1996 byl SDH O.-Zábřeh udělen SH ČMS čestný prapor. V roce 2000 u příležitosti 110-ti let byla udělena stuha k čestnému praporu. Mimo vyznamenání, kterého docílil SDH O.-Zábřeh, bylo uděleno nejvyšší ocenění titul „ Zasloužilý hasič“ naším bratrům. V roce 1989 bratru Václavu Matějovi I (zemřel v roce 1992), v roce 1990 bratru Františku Pinkavovi (zemřel v roce 1955) a v roce 1995 bratru Stanislavu Sovinskému, který od roku 1996 vykonává funkci starosty Okresního sdružení hasičů Ostrava dodnes.


Zpracoval HALUŠKA Lubomír starosta SDH Ostrava-Zábřeh
Sdílet