Sobota 5. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

USFA vydává výroční zprávu o úmrtnosti hasičů v USA

USFA vydala výroční zprávu Úmrtnost hasičů v USA / 2008. Kelvin J. Cochran, administrátor USA pro požární ochranu, řekl: „Příčiny úmrtí hasičů jsou velmi dobře známé a kroky, které je nutné udělat pro ochranu hasičů, již byly studovány a uvedeny na četných fórech. Musíme podniknout nezbytné kroky, abychom co nejvíc zajistili, že všichni hasiči se bezpečně vrátí z každého výjezdu."

Emmitsburg, stát Maryland – (Pozn. překl. – USFA je organizační jednotka ministerstva USA pro federální krizové řízení a bezpečnost a jejím posláním je starat se o solidní základ prevence, připravenosti a akceschopnost tím, že poskytuje místním hasičským a pohotovostním službám vedení na národní úrovni.)

Jedinečným a specifickým cílem zprávy Úmrtnost hasičů v USA je identifikovat všechna úmrtí hasičů ve službě, ke kterým dojde v USA a na jimi chráněných územích v průběhu kalendářního roku a prezentovat v souhrnné a srozumitelné formě okolnosti každé události.

Celkový přehled úmrtí 118 hasičů, kteří zemřeli ve službě v roce 2008:

Celková ztráta zahrnuje 66 dobrovolných hasičů, 34 profesionálů a 18 hasičů najatých agenturou a zasahujících při požárech na neobdělávané půdě.

Došlo k 5 nehodám, kdy byli zabiti 2 nebo více hasičů a tyto nehody si vyžádaly životy celkem 18 hasičů.

26 hasičů přišlo o život během činností při hašení požárů v buši, požárech trávy nebo na neobdělávané půdě, je to dvakrát víc než počet hasičů usmrcených v předešlém roce.

Činnosti za mimořádných okolností si vyžádaly smrt 75 hasičů.

28 hasičů zemřelo během prací na požářišti.

21 hasičů zemřelo během výjezdu k zásahu a 3 zemřeli, když se vraceli od zásahu.

12 hasičů zemřelo při účasti ve výcviku.

13 hasičů zemřelo po skončení činnosti ve službě.• V roce 2008 byla nejčastější příčinou úmrtí náhlá srdeční slabost a to u 45 hasičů.

USFA sleduje počty úmrtí hasičů už 32 let a zpracovává roční rozbor. Tímto sbíráním informací o příčinách úmrtí hasičů je USFA schopné zaměřit se na konkrétní problémy a směřovat úsilí k nalezení řešení, aby se snížil počet úmrtí hasičů v budoucnosti. Tyto informace jsou také využívány mnoha organizacemi pro posouzení efektivnosti jejich současných snah orientovaných na zdraví a bezpečnost hasičů.

Národní nadace hasičů, která spolupracovala úzce s USFA na této zprávě, vede také přehled hasičů, kteří zemřou při výkonu služby a je jim uděleno vyznamenání na Vzpomínkovém víkendu na hasiče, kteří zahynuli při výkonu povolání. Tento Vzpomínkový víkend se koná vždy v říjnu v Emmitsburgu ve státu Maryland. Více informací o Národní nadaci padlých hasičů a jejich pomoci rodinám hasičů, kteří zahynuli v roce 2008 a dříve, najdete na www.FireHero.org

Aktualizované měsíční a roční zprávy USFA o úmrtích hasičů jsou posílány na webovou stránku USFA.


Převzato z webu OSH
Přeložil: Milan Skalník-swo-

Sdílet