Pátek 28. unora 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Mladí hasiči porovnávali své znalosti při třetím ročníku Memoriálu Jana Nováka v Nechanicicíh

V sobotu 9. 2. 2019 se konal již III. ročník Memoriálu Jana Nováka pořádaný SDH Nechanice v kulturním domě v Nechanicích. Jedná se o soutěž mladých hasičů, kteří mají možnost porovnat svoje znalosti a dovednosti založené na znalostech hry Plamen.

Jedinou výjimkou je disciplína hadicové kolo. Jedná se o disciplínu, která byla dříve součástí Plamenu. Mezi dalšími disciplíny patří uzly, grafické značky technických prostředků a hasební prostředky, topografické značky a orientace mapy a zdravověda.

Na letošním ročníku se nám bohužel negativně podepsala aktuálně probíhající chřipková epidemie. Dorazila družstva pouze ze čtyř SDH. Startovní listina vypadala takto. V kategorii mladší startovaly mladší hasiči z SDH Nechanice, SDH Libřice a SDH Dolní Přím.

Všechna SDH postavila dvě hlídky. V kategorii starší byli přihlášeni mladí hasiči z SDH Nechanice, SDH Sloupno, SDH Dolní Přím a SDH Staré Nechanice.

Vzhledem k nízké účasti bylo dobojováno velice a rychle a již za cca hodinu byly známi výsledky, které vypadaly takto:

Kategorie mladší:

  1. SDH Dolní Přím
  2. SDH Libřice
  3. SDH Nechanice

Kategorii starší:

  1. SDH Dolní Přím
  2. SDH Nechanice
  3. SDH Sloupno
  4. SDH Staré Nechanice

Zvláštní cenu „Fair play“, za nejnižší počet trestných bodů, si letos odvezlo družstvo z SDH Dolní Přím. Zároveň předvedli hezké gesto, protože vyhráli všechny tři hlavní cenu – tj. dort. Hnedka na místě se o dva rozdělil se všemi závodníky i pořadateli.

Nakonec bychom chtěli poděkovat všem závodníkům za účast a spořádané chování. Jsme rádi, že soutěž se obešla bez jakýchkoliv zranění a těšíme se na viděnou u dalšího ročníku.

Poděkování patří i radě města Nechanice, která poskytuje zdarma prostory kulturního domu, kde se soutěž koná a zároveň přispívá částkou 3.000 CZK na nákup cen.

Pan Jan Novák žil mezi námi 74 let První kontakt s hasiči mu učaroval v roce 1954, kdy jako dvanáctiletý se stal jedním ze zakládajících členů vznikajícího dětského kolektivu. Za člena sboru dobrovolných hasičů byl přijat v roce 1957.

Postupně ve Sdružení dobrovolných hasičů Nechanice vedl několik let kroužek mladých hasičů, byl řidičem požárního vozidla, strojníkem, preventystou, členem zásahové jednotky, členem výboru a od roku 1963 působil ve funkci velitele sboru až do roku 1968 kdy byl zvolen starostou sboru.

Zároveň řadu let působil ve funkci instruktora okrsku. V letech 1972 až 1977 byl předsedou okresního výboru svazu požární ochrany Hradec Králové. V roce 1976 absolvoval s vyznamenáním dálkovou školu svazu požární ochrany v Bílých Poličanech.

V roce 1984 ukončil s úspěchem dálkové studium dvouleté nástavby školy požární ochrany ve Frýdku Místku. Mezi roky 1977 až 1989 byl náčelníkem okresní inspekce požární ochrany Hradec Králové a místopředsedou okresního výboru svazu požární ochrany. Od roku 2006 je držitelem titulu zasloužilý hasič.

Při obecních volbách v roce 1989 byl zvolen členem obecního zastupitelstva a jako člen jeho výboru byl zvolen starostou MěÚ Nechanice. Uvolněným starostou v této funkci byl čtyři volební období. Podílel se na realizaci integrovaného záchranného systému v okrese Hradec Králové a na ustavení jednotky požární ochrany druhého stupně v Nechanicích.

Mimo četná uznání své práce obdržel za celoživotní přínos na poli požární ochrany v roce 2000 z rukou ministra vnitra medaili hasičského záchranného sboru ČR Za zásluhy o bezpečnost. Přestože mu současný zdravotní stav nedovoloval aktivně se podílet na veřejné činnosti, se zájmem sledoval dění nejen na všech úsecích požární ochrany.

Svoje životní zkušenosti uplatňoval v příspěvcích a diskuzích s občany na veřejných jednáních regionu. Zapsal se tak nezapomenutelně do historie nejen našeho sboru ale všude kde působil a pracoval. Čest jeho památce.

JSDH Nechanice
Sdílet
Banner Stimax.cz 970