Neděle 22. července 2018, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Nováčci složili slavnostní slib na státním hradě Křivoklát

Státní svátek 28. října 2009 patřil na státním hradě Křivoklát nově nastupujícím příslušníkům HZS Středočeského kraje, kteří v Rytířském sále složili slavnostní služební slib. Slib skládalo 50 příslušníků HZS Středočeského kraje, kteří vstoupili do služebního poměru v období od 1. 1. 2008 do 31. 9. 2009.

Státní svátek 28. října 2009 patřil na státním hradě Křivoklát nově nastupujícím příslušníkům HZS Středočeského kraje, kteří v Rytířském sále složili slavnostní služební slib.

11:00 hodin – do Rytířského sálu nastupuje za zvuku fanfár 50 příslušníků HZS Středočeského kraje, kteří vstoupili do služebního poměru v období od 1. 1. 2008 do 31. 9. 2009, doprovázeni služebními funkcionáři HZS Středočeského kraje, kastelánem hradu Křivoklát a za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje.

Následuje podání hlášení řediteli HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslavu Svatošovi, který úvodními slovy zahajuje slavnostní složení slibu.

Následuje krátký projev kastelána hradu Luďka Frencla a následně hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, kteří ocenili namáhavou a nebezpečnou práci záchranářů a popřáli příslušníkům úspěch a minimum zásahů.

Poté si všichni přítomní vyslechli služební slib:
" Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.„
Slib následně noví příslušníci stvrdili slovy "Tak slibuji!“.

Hejtman Středočeského kraje v doprovodu krajského ředitele a ostatních služebních funkcionářů HZS Středočeského kraje poté novým příslušníkům předal dárek a podáním ruky poblahopřál k nástupu k bezpečnostnímu sboru.

Po ukončení oficiální části následovala prohlídka hradu.

mjr. Libor Pospíšil
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

-kow-

Sdílet
Banner zeka 970 OK