Neděle 2. dubna 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nováčci složili slavnostní slib na státním hradě Křivoklát

Státní svátek 28. října 2009 patřil na státním hradě Křivoklát nově nastupujícím příslušníkům HZS Středočeského kraje, kteří v Rytířském sále složili slavnostní služební slib. Slib skládalo 50 příslušníků HZS Středočeského kraje, kteří vstoupili do služebního poměru v období od 1. 1. 2008 do 31. 9. 2009.

Státní svátek 28. října 2009 patřil na státním hradě Křivoklát nově nastupujícím příslušníkům HZS Středočeského kraje, kteří v Rytířském sále složili slavnostní služební slib.

11:00 hodin – do Rytířského sálu nastupuje za zvuku fanfár 50 příslušníků HZS Středočeského kraje, kteří vstoupili do služebního poměru v období od 1. 1. 2008 do 31. 9. 2009, doprovázeni služebními funkcionáři HZS Středočeského kraje, kastelánem hradu Křivoklát a za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje.

Následuje podání hlášení řediteli HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslavu Svatošovi, který úvodními slovy zahajuje slavnostní složení slibu.

Následuje krátký projev kastelána hradu Luďka Frencla a následně hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, kteří ocenili namáhavou a nebezpečnou práci záchranářů a popřáli příslušníkům úspěch a minimum zásahů.

Poté si všichni přítomní vyslechli služební slib:
" Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.„
Slib následně noví příslušníci stvrdili slovy "Tak slibuji!“.

Hejtman Středočeského kraje v doprovodu krajského ředitele a ostatních služebních funkcionářů HZS Středočeského kraje poté novým příslušníkům předal dárek a podáním ruky poblahopřál k nástupu k bezpečnostnímu sboru.

Po ukončení oficiální části následovala prohlídka hradu.

mjr. Libor Pospíšil
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

-kow-

Sdílet