Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Praktická odborná příprava JSDH hasebního obvodu PS Jílové u Prahy

V sobotu 24. října 2009 uspořádala stanice HZS Jílové u Prahy ve spolupráci s Oddělením ochrany a přípravy obyvatel v Řevnicích, praktickou odbornou přípravu jednotek SDH obcí svého hasebního obvodu.

V sobotu 24. října 2009 uspořádala stanice HZS Jílové u Prahy ve spolupráci s Oddělením ochrany a přípravy obyvatel v Řevnicích, praktickou odbornou přípravu jednotek SDH obcí svého hasebního obvodu.

Této přípravy se zúčastnilo 12 jednotek SDH – celkem 62 hasičů.

JPO III :
- Jílové u Prahy 1 + 5 CAS 16 Praga NTS
- Zvole u Prahy 1 + 3 CAS 32 T 815
- Dolní Jirčany 1 + 6 CAS 25K Liaz
- Kamenný Újezdec 1 + 9 CAS 32 T 148 + OA VW Transporter
- Štěchovice 1 + 3 CAS 16 MB kk a + OA Renault Espace
- Hradištko 1 + 3 CAS 16 MB + CAS 32 T 815
- Průhonice 1 + 2 CAS 25K Liaz

JPO V :
- Luka p/M 1 + 8 DA 12 Avia A31
- Ohrobec 1 + 3 DA 12 Avia Furgon
- Masečín 1 + 4 CAS 25 Š 706 RTHP
- Hodkovice 1 + 2 AS 16 Ifa
- Slapy 1 + 2 CAS 32 T 815

Úvodní teoretická část se odbyla na sále restaurace U Dolejších v Pikovicích, kde si hasiči připomenuli zásady bezpečnosti práce, používání OOP, komunikace u zásahu, používání radiostanic a vyplňování zprávy o zásahu.

Praktická část se odehrávala v blízkosti lávky přes řeku Sázavu.

Vždy několik jednotek najednou s velitelem zásahu plnilo tyto úkoly :
- zkoušky čerpadla a čerpání vody z volného zdroje
- vytvoření hráze proti pronikání vody pomocí dvoukomorových pytlů a stavby zázemí pro dlouhodobý zásah
- položení provizorní norné stěny na vodním toku a příprava místa pro aplikaci a sběr sorbentu
- dopravní nehoda s větším počtem zraněných
- likvidace požáru v těžko přístupném terénu s dálkovou dopravou vody pomocí PS12

Všechny jednotky provedly zkoušku čerpadla a procvičili sání vody z volného zdroje. Někteří tak zjistili, že jejich čerpadlo není v takové kondici jak si mysleli.

Protože povodně nejsou v našem obvodu nejsou ničím neobvyklým, procvičili jsme také používání dvoukomorových pytlů a budování humanitární základny.

Instalace provizorní norné stěny z nafouknutých hadic B nebyla pro hasiče ničím novým, a tak se tento úkol podařilo splnit bez větších problémů.

S dopravní nehodou s větším počtem zraněných se vypořádali hasiči z Dolních Jirčan.

Poslední úkol byl pro hasiče velice náročný. Jako zdroj vody pro hašení byla použita řeka Sázava a místem nasazení dvou proudů C na hašení, bylo volejbalové hřiště na Petrově. Vodu čerpala CAS 32 T 815 – SDH Zvole. Položeno bylo 560 metrů hadicového vedení B v terénu s převýšením více než 70 metrů, se kterým zvolské tatře pomáhaly dvě PS12. První od SDH Ohrobec v blízkosti trati Posázavského pacifiku na železniční zastávce Petrov. Druhá PS12 – SDH Luka p/M našla své stanoviště v poloviční vzdálenosti od zastávky na hřiště. Doprava těchto „lehce přenosných“ stříkaček stála velké množství sil a zaměstnala mnoho hasičů. Také podkopání kolejí pro uložení hadice tak, aby nebyla poškozena při průjezdu vlaku, nebylo nijak jednoduché. Pod vedením velitele zásahu L.Skřivana hasiči všechy překážky zdolali a úspěšně zlikvidovali fiktivní požár. Balení použitých hadic a doprava stříkaček zpět již proběhla za pomoci všech jednotek.

Pro ulehčení rozhodování při nákupu nových technických prostředků byly v průběhu cvičení představeny proudnice typu Jet, které jsou ve výzbroji zúčastněných jednotek a SDH Dolní Jirčany představil teleskopický žebřík od fy. Rosenbauer.

Na závěr bylo hasiči SDH Štěchovice předvedeno v akci čerpadlo Honda WH 100. Zpočátku se tvářilo jako kalovka se spalovacím motorem, ale po připojení na hadicové vedení použité při dopravě vody na Petrov, čerpadlo ukázalo, že je schopné dotalčit vodu až nad petrovskou železniční zastávku. A to je výkon hodný hasičského čerpadla. S hmotností okolo 50 kg je určeno pro zásahy v nepřístupném terénu na březích našich řek.

Doufám, že si všichni odnesli z tohoto cvičení nové poznatky a znalosti, které se jim budou hodit při působení v JSDH.

Více foto na http://hasicijilove.rajce.idnes.cz/…_24.10.2009/

ppor. M.Český, velitel PS Jílové u Prahy

-kow-

Sdílet