Pátek 22. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchranářský pětiboj PROSTĚJOV 2009

Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 se od 9 hodin uskuteční v Prostějově na parkovišti před obchodním domem Tesco VIII. ročník soutěže Záchranářský pětiboj, PROSTĚJOV 2009.

Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 se od 9 hodin uskuteční v Prostějově na parkovišti před obchodním domem Tesco VIII. ročník soutěže Záchranářský pětiboj, PROSTĚJOV 2009.

Závod se skládá z pěti na sebe navazujících samostatných disciplín:

•1. Výstup do 2. nadzemního podlaží pomocí nastavovacího žebře. Druhé podlaží bude představovat montážní plošina, nastavovací žebř bude trvale opřen o konstrukci a upevněn lanem.

•2. Ručkováním pomocí lana vytáhnout zátěž (kanystr 20 l naplněný vodou) na montážní plošinu a uložení vytažené zátěže na podlážku plošiny. Sestup po nastavovacím žebři z podesty. V okamžiku sestoupení z nastavovacího žebře se začíná měřit čas.

•3. Pomocí úderů palice přemístit určený předmět ve vodícím přípravku do vzdálenosti 1,5 m (hmotnost závaží 60 kg, palice váží cca 4,5 kg.). Závaží se posouvá údery hlavicí kladiva, je zakázáno páčení, vlečení nebo strkání závaží. Po ukončení pokusu se palice odloží na určené místo, nesmí se odhodit.

•4. Uchopit připravené zavodněné vedení s 2C a s proudnicí a toto vedení natáhnout na vzdálenost 20 m, provést odstříknutí vody z proudnice a odložit proudnici na podložku. Proudnice musí být na zem odložena, nesmí být odhozena. Po vyznačené cestě se přemístit na poslední disciplínu cca 25 m.

Po cestě se překonávají 2 překážky, první se přelézá (stěna o výšce 80 cm), druhá se podlézá (hrazda o světlé výšce 80 cm)

•5. Z určeného místa přemístit figurínu o hmotnosti 50 kg na vzdálenost 30 m do vyznačeného cíle. Zakazuje se figurínu tahat za oděv, hlavu nebo končetiny.

Soutěž bude ukončena v 11 hodin, vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců a družstev na základě celkového dosaženého času.

Soutěže se zúčastní asi 20 soutěžících z celého kraje.

Bc.Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje-swo-

Sdílet