Čtvrtek 4. června 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Devold 970x150 OK

V Kraji Vysočina odstartoval již šestý ročník Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů

Rok se s rokem sešel a koncem ledna 2019 odstartoval již 6. ročník Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů (J-uni). Tentokrát se do projektu zapojili mladí hasiči z Kraje Vysočina.

J-uni je jednoroční projekt, který se skládá ze tří víkendových soustředění a jednoho prázdninového týdne. Cílem J-uni je mimoškolní vzdělávání žáků základních škol vedené v duchu vysokoškolské výuky, které jim umožní celoročně rozvíjet dovednosti a znalosti v přírodních vědách, oblasti požární ochrany, první pomoci, technických a řemeslných oblastech, a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktických ukázek a výcviku.

První letošní soustředění proběhlo o víkendu 25. – 27. ledna 2019. Na studenty J-uni čekala slavnostní imatrikulace, při které studenti skládali slavnostní a převzali z rukou Jana Slámečky starosty SH ČMS studentský průkaz.

Slavnostní imatrikulace se také zúčastnili zástupci partnerů J-uni doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ing. Ivan Doležel, ředitel Střední promyslové školy Hranice, Ing. Jan Karger, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele, Bc. Andrea Dopitová, starostka OSH Jihlava, Ing. Petr Vícha, zástupce ředitele ÚHŠ Jánské Koupele a kpt. Ing. Jan Ondruch, HZS Olomouckého kraje.

V rámci prvního víkendového soustředěni se studenti seznámili s chodem J-uni, okolím Jánských Koupelí, se svými lektory Kristýnou Kutilovou a Janem Ondruchem a pedagogickým dozorem, který si stará o jejich zábavu mimo výuku, Michaelou Frankovou, Petrem Gvuzděm a Rostislavem Holcem.

Mezi sebou se mladí hasiči poznávali formou společných společenských her, kde se učili vzájemné spolupráci a toleranci.

Nedělní dopoledne patřilo výuce na učebně, při které se studenti seznámili s Integrovaným záchranným systémem, voláním na tísňovou linku a probrali zásady chování při dopravní nehodě.

Příští soustředění proběhne v polovině března, kdy na studenty čeká mimo jiných aktivit praktická výuka v prostorách Střední průmyslové školy Hranice.

Sdílet
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK