Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bezpečný tunel

Součástí bezpečného cestování je také bezpečná jízda tunelem. Na území České republiky jsou v provozu desítky kilometrů silničních a železničních tunelů. Při projíždění silničním tunelem si musíme uvědomit možná nebezpečí spojená třeba s dopravní nehodou v tunelu a následným požárem.

Součástí bezpečného cestování je také bezpečná jízda tunelem. Na území České republiky jsou v provozu desítky kilometrů silničních a železničních tunelů. Při projíždění silničním tunelem si musíme uvědomit možná nebezpečí spojená třeba s dopravní nehodou v tunelu a následným požárem.

Každá stavba tunelu je charakteristická svým urbanistickým, dispozičním a konstrukčním řešením, na základě kterých jsou navrženy konkrétní stavební, technická, technologická a provozní opatření ke snížení míry možného ohrožení života a zdraví účastníků dopravy. Snížit pravděpodobnost vzniku dopravní nehody můžeme respektováním obecných pravidel při projíždění tunelem jako je dodržet předepsanou rychlost, odložit sluneční brýle, nepředjíždět, pokud je v jednom směru pouze jeden jízdní pruh, neotáčet se, necouvat, nezastavovat, pokud nejsme v nebezpečí.

Většina tragédií v tunelech byla způsobena selháním lidského faktoru. Již samotný vjezd do tunelu může u řidičů vyvolávat určité problémy: pocit uvěznění a klaustrofobiestrach z chycení do pasti nebo léčkyproblémy s viditelností díky šeru v tunelumonotónnost vjemu okolíztráta orientace a představy, kde se nachází. Díky těmto problémům jedou řidiči v tunelu opatrněji, ale i křečovitěji a snáze podléhají panice a zkratovému jednání. Problémem v oblasti bezpečnosti spíš než samotné tunely nebo přepravovaný náklad je chování řidičů v nich, protože reakce řidičů v podzemí jsou odlišné a často nečekané.

A co dělat stane-li se dopravní nehoda a následný požár v tunelu? 

  • pokud je automobil pojízdný a lze vzhledem k havárii odjed z tunelu, vyjeďte ven
  • pokud tak nelze učinit ( konec tunelu je velmi vzdálen, požár automobilu je rozsáhlý), zajeďte ke straně,
  • vypněte motor a ihned auto opusťte
  • pokud lze auto uhasit, použijte hasící přístroj umístěný v SOS výklenku
  • stiskněte hlásič požáru, který je umístěn ve výklencích a u nouzových východů
  • zavolejte pomoc nouzovým telefonem z SOS výklenku
  • pokud můžete, poskytněte první pomoc zraněným
  • pokud to lze, pokuste se všichni opustit tunel nouzovým východem nebo po silniciV 90 letech minulého století došlo v evropských tunelech k řadě požárů s tragickými následky a vysokými materiálními škodami

24. března 1999 Francie, Itálie: v tunelu pod Mont Blancem se oheň rozšířil z nákladního auta na další vozy – uhořelo 39 lidí.

11. listopadu 2000 Rakousko: požár, který zachvátil podzemní lanovou dráhu v lyžařském středisku Kaprun –155 obětí.24. října 2001 Švýcarsko
: v Gotthardského tunelu zahynulo při čelní srážce dvou kamiónů a následném požáru několik desítek lidí.

Smrtí řidiče skončila srážka dvou osobních aut v červnu loňského roku v brněnském Husovickém tunelu. Viník nehody najel do tunelu v protisměru a došlo ke střetu s protijedoucím automobilem. Auta po srážce začala hořet. Viník nehody z místa utekl, nepomohl druhému řidiči a ten ve voze uhořel.

Letos v srpnu došlo k požáru osobního automobilu ve Strahovském tunelu, při tom byla zraněna jedna osoba.

V listopadu roku 1998 tři jednotky požární ochrany zachránily asi 8000 osob, když došlo k požáru elektrických kabelových rozvodů v prostorách tunelu pražského metra – stanice Můstek.


Požár v tunelu může vzniknout jako následek dopravní nehody nebo požárem v dopravním prostředku způsobeným technickou závadou, ale také v souvislosti s provozem tunelové stavby – požárem v technologických částech tunelu.

Kouř se může dostat do tunelu také z požáru, který vznikne v jeho okolí. Kouř může způsobit zvýšení teploty v tunelu, nebezpečná je toxicita zplodin hoření a snížená viditelnost.

Požární bezpečnost se proto stala v podzemních objektech předmětem zvýšeného zájmu nejen hasičů. V listopadu 2009 se v Praze koná mezinárodní konference s názvem Bezpečná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimořádných situacích a řízení rizik. Se svým příspěvkem o požární bezpečnosti tunelů na konferenci vystoupí odborník z Ministerstva vnitra- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky kpt. Ing. Lukáš Fousek.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR 

-kaw-

Sdílet