Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Písku si hasiči zkoušeli speciální postupy při vyprošťování u dopravních nehod

Dne 16. března 2019 se konal v městě Písku již třetí workshop na téma vyprošťování u dopravních nehod a stejně jako v předchozích případech ho pořádala Asociace velitelů JSDH ve spolupráci s WEBER RESCUE SYSTEMS, kterou v ČR zastupuje společnost LUING PYREX.

Celou akci na místě zajišťovala a organizovala dobrovolná jednotka z Písku. Této akce se účastnilo na čtyřicet hasičů z deseti dobrovolných jednotek.

Cílem akce bylo předat českým hasičům zkušenosti, nové a nestandardní postupy při vyprošťování, které jsou aktuálně používány hasiči zejména v zahraničí. Nejednalo se tedy o základní výcvik, ale o výcvik speciálních postupů, které lze užít v různých situacích.

V zahraničí se podobné akce konají pod názvem RESCUE DAYS (např. Polsko, Německo, Rakousko atd.) Tyto kurzy nemají sice takový široký záběr, ale i tak je možné předat to nejdůležitější, co lze v reálné praxi využít.

Akce byla rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Instruktoři byly jak z České republiky, tak i z Polska, takže se jednalo o akci na mezinárodní úrovni. V teoretické části byla vysvětlena konstrukce vozidel, taktika a postupy, dále pak byla i část věnována vozidlům s alternativním či hybridním pohonem.

V následné praktické části byly připraveny tři situace: vozidlo na kolech, vozidlo na boku a vozidlo na střeše. Hasiči ve třech skupinách si pak prošli všechny situace, vždy na nově připravených vozidlech.

Veškerá vozidla byla předem zdeformována, aby simulovala reálně vozidlo po nehodě. Pod vedením instruktorů si hasiči mohli vyzkoušet tyto speciální postupy. Vždy byla provedena instruktáž, vše vysvětleno a poté následovala samotná činnost.

Hasiči tak měli možnost nejen získat zkušenosti ze samotných postupů, ale i z používání různých vyprošťovacích nástrojů. Jednalo se o klasické „hadicové“ systémy s benzínovým agregátem, s agregátem na baterie a „AKU“ nástroje.

Na závěr proběhlo vyhodnocení celé akce a diskuze.


Podle závěrečných ohlasů byla akce nadmíru úspěšná a díky šířícímu se povědomí o těchto akcích se již připravuje další. Závěrem je nutné poděkovat všem účastníkům za účast, instruktorům za plné nasazení, pořadatelům za organizaci, přípravu a zajištění akce.

Všem hasičům patří velké dík, za to že ve vlastním volném čase se chtějí zdokonalovat, vzdělávat a tak zvyšovat svojí odbornost pro svoji následnou výjezdovou činnost.

Luboš Sobotka
AV JSDH
Sdílet