Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V hale cvičně unikne čpavek

Únik zhruba 300 litrů kapalného čpavku bude ve čtvrtek dopoledne námětem taktického cvičení v Brně-Komárově. Kapalný čpavek podle plánu cvičení unikne z výrobní technologie do prostoru haly podniku Linde Gas na Černovickém nábřeží. Pracovníci firmy únik ohlásí hasičům a zahájí evakuaci lidí z podniku. Na místo vyjíždějí jednotky hasičů, krajské operační a informační středisko HZS JmK o havárii podle vnějšího havarijního plánu informuje příslušné orgány a složky, zajišťuje i informování obyvatel okolí.

Únik zhruba 300 litrů kapalného čpavku bude ve čtvrtek dopoledne námětem taktického cvičení v Brně-Komárově.

Kapalný čpavek podle plánu cvičení unikne z výrobní technologie do prostoru haly podniku Linde Gas na Černovickém nábřeží. Pracovníci firmy únik ohlásí hasičům a zahájí evakuaci lidí z podniku. Na místo vyjíždějí jednotky hasičů, krajské operační a informační středisko HZS JmK o havárii podle vnějšího havarijního plánu informuje příslušné orgány a složky, zajišťuje i informování obyvatel okolí.

Hasiči po příjezdu zjistí, že pracovníci firmy objekt opustili, hala je uzavřena, je vypnuta výrobní technologie i el. energie. Vyteklý čpavek zůstal v prostoru haly a neunikl do okolí. Při kontrole evakuovaných ale jeden pracovník firmy chybí a zřejmě zůstal přímo na místě úniku čpavku. Hasiči zasahující v protichemických ochranných oblecích vytyčí nebezpečnou zónu a zřídí dekontaminační stanoviště. Vodními proudy zajišťují požární ochranu objektů podniku, vodními clonami skrápějí místa možného úniku čpavku z haly do okolí, ucpávkami brání i úniku této nebezpečné látky do kanalizace. K monitoringu ovzduší na místo vyjíždí skupina chemiků z laboratoře školícího střediska HZS JmK v Tišnově. Průzkumná skupina hasičů v ochranných přetlakových oblecích vniká do haly a vynáší pohřešovaného pracovníka. Po dekontaminaci zraněného předávají zdravotníkům.

Současně se zásahem hasičů v podniku Linde Gas zasedá krizový štáb městské části Brno-jih a přijímá opatření k ochraně obyvatel okolí ohrožených případným únikem čpavku. Policisté uzavírají vjezdy do havarijní zóny a o havárii informují obyvatele ohrožených domů. Krizový štáb obdrží informaci, že vítr změnil směr a případný oblak toxických par čpavku může zasáhnout obyvatele nedalekých domů. Proto vyhlašuje evakuaci lidí z ulic Schwaigrova a Za školou. Lidé jsou přemístěni do evakuačního střediska v základní škole v Tuháčkově ulici č. 25. Protože zásah hasičů v podniku Linde Gas je účinný, do okolí čpavek neunikl, tuto skutečnost potvrdilo opakované kontrolní měření a žádné další nebezpečí lidem nehrozí, je evakuace ukončena a lidé se vracejí do svých obydlí.

Cílem cvičení je prověřit taktiku a možnosti zásahu hasičů k likvidaci následků havárie v součinnosti s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a také funkčnost vnějšího havarijního plánu. Půjde zejména o vyrozumění orgánů krizového řízení při vzniku mimořádné události a varování a informování obyvatel okolí havárie.

Cvičení ve čtvrtek 19. listopadu začíná v 9.30 hodin v areálu podniku Linde Gas na Černovickém nábřeží a potrvá zhruba do 11.30 hodin. V podniku Linde budou zasahovat jednotky profesionálních hasičů ze stanic v Lidické a Bauerově ulici, monitorink ovzduší v ohroženém území Komárova zajistí výjezdní tým chemiků s pojízdnou laboratoří školícího střediska HZS JmK v Tišnově.

Krizový štáb bude zasedat na úřadu městské části Brno-jih. Evakuace obyvatel Schweigrovy ulice a ulice Za školou se uskuteční jen symbolicky bez přemísťování lidí, ve skutečnosti budou evakuováni jen žáci základní školy v Tuháčkově ulici. Pracovníci úřadu městské části obyvatele ulic Schweigrova a Za školou prostřednictvím informačních letáků předem upozornili, že výzvy k evakuaci uslyší jen cvičně a svoje domy nemají opouštět. Evakuace bude vyhlášena krátce po 10. hodině (plán cvičení to předpokládá v 10.09 hod.)Ilustrační foto


por. Mgr. Jaroslav Haid
tiskový mluvčí
HZS Jihomoravského kraje


 
-swo-

Sdílet