Sobota 20. července 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Hagemann OK

Taktické cvičení „Tomegas 2019“ prověřilo havarijní plány v úložišti a plnírně láhví v Branicích

Firma Tomegas, s. r. o., v Branicích, která je úložištěm propan-butanu a plnírnou láhví, je společně s Jadernou elektrárnou Temelín jedinou, kdo mají v Jihočeském kraji povinnost zpracovávat nejenom vnitřní, ale i vnější havarijní plán pro případné mimořádné události s možným dopadem na obyvatelstvo žijící a pracující v bezprostřední blízkosti.

Prověření havarijních plánů firmy Tomegas bylo cílem taktického cvičení složek integrovaného záchranné systému a orgánů krizového řízení – „Tomegas 2019“.


Cvičení proběhlo v odpoledních hodinách ve středu 10. dubna. Jeho námět vycházel ze situace, kdy při přečerpávání kapalné fáze plynu z železniční cisterny do stacionárních zásobníků dlouhodobě uniká plyn. V blízkosti zásobníku se však nachází nastartované auto, dojde k zažehnutí plamenu a požár zasáhne železniční cisternu.

Začátek cvičení probíhal mezi operačními středisky HZS Jihočeského kraje, Policie ČR a ZZS Jihočeského kraje. Z Telefonického centra tísňového volání (linky 112) byla informace o mimořádné události v Tomegasu předána na operační středisko hasičů.

Operační důstojníci HZS Jihočeského kraje na místo vyslali příslušné síly a prostředky a zároveň předali informaci na operační středisko Policie ČR, dispečink ZZS, dále stálé obsluze areálu úložiště a plnírny v Branicích u Milevska a orgánům krizového řízení dotčených obcí.

Z jednotek PO se přesně podle poplachového plánu do cvičení zapojily jednotky profesionálních hasičů ze stanice Milevsko a dobrovolné jednotky obcí Milevsko, Bernartice, Podolí I., Sepekov, Kučeř a Branice.

Úkolem zasahujících hasičů bylo ochlazovat železniční cisternu tak, aby mohl plyn uvnitř kontrolovaně vyhořet. Zároveň musely být ochlazovány i okolní zásobníky, hasiči museli zabránit rozšíření požáru a zajistit na místě zásahu dostatečné množství vody.

V neposlední řadě pak byla prověřena funkčnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení v areálu úložiště.

Přečtěte siČervená Kawka: Byl to můj první velký zásah, říká o požáru plnírny plynu tehdejší velitel

Do cvičení byli zapojeni i kolegové z integrovaného záchranného systému. Policisté regulovali dopravu, cvičně uzavírali komunikace určené havarijním plánem a uzavřeli prostor cvičení s možným vjezdem pouze pro zasahující vozidla.

Současně s taktickým cvičením složek IZS proběhlo i cvičení orgánů krizového řízení obcí v zóně havarijního plánování a dalších dotčených obcí.

Podle schváleného vnějšího havarijního plánu a podle zpracovaných havarijních karet pro činnost starostů se cvičení zúčastnili krizoví pracovníci obcí Branice, Okrouhlá, Křižanov, Veselíčko a Milevsko.

V obcích Branice, Okrouhlá a Křižanov, které spadají do zóny havarijního plánování, starostové v rámci varování prověřili funkčnosti místních informačních systémů, následně pak ve Veselíčku aktivovali předem vytipovaná zařízení k zajištění pobytu přechodně ubytovaných osob a vznesli požadavek na starostu Milevska o zajištění ubytování pro evakuované osoby.

Taktického cvičení „Tomegas 2019“ se celkem zúčastnilo přibližně 50 osob, z toho více než 30 hasičů a 10 policistů. V areálu firmy se pohybovalo 10 hasičských aut a 5 policejních.

V následujících dnech bude cvičení vyhodnoceno jak po stránce taktické, operační i strategické, tak i s ohledem na provedení opatření ochrany obyvatelstva ze strany krizových orgánů.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Banner ZHT OK