Neděle 16. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Profesionální hasiči v Křemži slouží v nově zrekonstruované stanici

Profesionální jednotka slouží v obci Křemže na Českokrumlovsku již od roku 1972. Téměř půl století sídlí křemežští hasiči ve stále stejné stanici, která v posledních měsících dostála velkých stavebních úprav a změn.

Stanice v Křemži je dvoupodlažní samostatně stojící budova na vlastním pozemku s nádvořím. Objekt byl postaven ve dvacátých letech minulého století. V roce 1975 proběhla velká stavební investice, kdy byla přistavěna nástavba druhého nadzemního podlaží a dále garážová stání s plochou terasovou střechou, sušící věž, sklad a kotelna.

Tím vznikl v přízemí prostor pro garáže s výjezdovou technikou, pro příruční sklady, šatny, umývárnu, kotelnu a sušící věž. V patře jsou pak místnosti pro zázemí sloužících hasičů, jako jsou: ložnice, denní místnost, kancelář velitele družstva, kuchyňka, sociální zařízení a posilovna.

V průběhu let si hasiči ve většině případu svépomocí prováděli drobné úpravy, například na elektroinstalaci, topení či v umývárně. Dodavatelským způsobem se pak řešila nová podlaha na výjezdových stáních v garážích.

Proč rekonstrukce?

Před rekonstrukcí stanice již nesplňovala současné tepelně technické požadavky a nároky na efektivnost výroby tepla.

Stavebně technický stav objektu odpovídal jeho stáří a některé prvky (např. otvorové výplně) byly na hranici své životnosti. Rovněž nevyhovoval odvod dešťové vody a v přízemí byl problém se vzlínáním vlhkosti do zdiva.

Proto HZS Jihočeského kraje přistoupil k nutné rekonstrukci, která se týkala zateplení obvodového pláště budovy včetně stropů, výměny stávajícího plynového kotle a úpravy přípravy TUV, výměny nevyhovujících otvorových výplní (oken, vrat a dveří), opravy střešního pláště, odvodnění střechy novými svody a novým ležatým vedením pod upraveným terénem zaústěným do stávající dešťové kanalizace.

Ve vnitřních prostorách došlo k rekonstrukci podlah ve třetím a čtvrtém garážovém stání.

Zajímavé informace stanice Křemže:

  • nejmenší stanice HZS Jihočeského kraje – podle legislativy slouží na jedné směně 3 hasiči,
  • jediná stanice HZS Jihočeského kraje s označením P 0 (nula), tzn. je umístěna v obci do 15 tisíc obyvatel a vznikla sdružením prostředků obce a hasičského záchranného sboru kraje,
  • stanice má předurčenost C-Z, což znamená, že je určená pro záchranné práce na všech komunikacích a pro zásahy na nebezpečné látky,
  • rekonstrukce stanice trvala dva měsíce (od října do prosince 2018),
  • cena rekonstrukce je 4 miliony korun.
por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Banner Hagemann OK