Pondělí 10. srpna 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Hasiči v Knínicích přivítali zcela nový dopravní automobil Ford Transit

Poslední březnovou sobotu byl jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Knínice slavnostně předán nový dopravní automobil Ford Transit L1Z a přívěsný vozík Agados VZ 26.

Celá událost začala mší svatou v kostele Povýšení svatého Kříže a pokračovala před ním – kromě nového Fordu tam byla k vidění i dosluhující Avia A31 a stařičká koněspřežná stříkačka Smejkal.

Po přivítání hostů a připomenutí historie vozového parku místního hasičského sboru předal zástupce firmy Požární bezpečnost s.r.o. klíče od vozu starostovi obce Ing. Stanislavu Veselému.

Ten po krátkém proslovu ke spoluobčanům poděkoval hasičům za práci pro obec a slavnostně předal vozidlo veliteli jednotky Liboru Klimešovi a tím i všem knínickým hasičům. Jako další se slova ujal starosta sboru Jan Veselý a předal poděkování hasičům, kteří se dlouhá léta starali a udržovali v provozu hasičský speciál Avia.

Pozvání přijal také senátor a zastupitel města Telče RNDr. Miloš Vystrčil a pochválil fungování obce a Sboru dobrovolných hasičů. Poté již přišel na řadu očekávaný okamžik – požehnání novému automobilu, kterého se ujal opat premonstrátského kláštera v Nové Říši Rudolf Marian Kosík.

Po prohlídce a představení vozu se všichni přesunuli do sálu obecního domu, kde bylo připraveno bohaté občerstvení a zábava tak mohla pokračovat až do pozdních hodin.

Na financování celé investice se podílel stát částkou 450 tisíc Kč, Kraj Vysočina zaplatil 300 tisíc Kč a obec Knínice doplatila zbytek ve výši 293 tisíc Kč.

Jménem Sboru dobrovolných hasičů, jednotky SDH i obce Knínice, bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o pořízení tohoto nového dopravního automobilu a přívěsu.

Nakonec mi dovolte jedno přání, a to aby byl automobil co nejvíce a nejlépe využíván pro výcvik, soutěže a hasičskou činnost v obci, ale zároveň, aby byl co nejméně potřeba k ostrým zásahům.

Pavel Štěpán
za obec a SDH Knínice
Sdílet
Banner Probo