Neděle 2. dubna 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: V Bohumíně zkušebně hořel rodinný dům

Úspěšně proběhla jedinečná velkorozměrová požární zkouška, kterou ve vybraném rodinném domě v Bohumíně dne 19. listopadu provedli přední odborníci z Technického ústavu požární ochrany v Praze, Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické Univerzity Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a firmy Rockwool, a.s.

Úspěšně proběhla jedinečná velkorozměrová požární zkouška, kterou ve vybraném rodinném domě v Bohumíně dne 19. listopadu provedli přední odborníci z Technického ústavu požární ochrany v Praze, Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické Univerzity Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a firmy Rockwool, a.s.

Hosté a novináři mohli zblízka sledovat průběh a účinky požáru, který byl záměrně založen v jídelně třípodlažního rodinného domu a následně se rozšířil do velké části prvního podlaží objektu. Experti Hasičského záchranného sboru ČR a dalších výzkumných institucí po celou dobu experimentu měřili jednotlivé parametry požáru.

Když byl požár dostatečně rozšířen, zasáhla připravená jednotka požární ochrany a požár zlikvidovala. Následovala obhlídka požářiště a odborníci pokračovali ve sběru dat z měřící techniky pro následné bvyhodnocení celého experimentu.

„Tato velkorozměrová požární zkouška měla několik základních cílů. Především získat data pro řešení našeho výzkumného úkolu prostřednictvím měření účinku a průběhu požáru, abychom mohli tyto údaje porovnat s vypočtenými údaji matematického modelu. Pomocí experimentu jsme rovněž chtěli ověřit účinky a časoprostorové údaje ze skutečného požáru, podle kterého byl připraven scénář zkušebního požáru. Ale cílem dnešní akce bylo také prověření jednotek požární ochrany, které u dnešního požáru zasahovaly. Za pomoci měřících zařízení umístěných na různých místech domu jsme měřili a zaznamenávali teploty, hustotu toku tepla, koncentraci toxikantů a ztemňování kouřem. Nainstalované video a termovizní kamery rovněž zachytily snižování viditelnosti zakouřením a změnu teplot. Musím s uspokojením říci, že dnešní akce splnila svůj účel, i když naměřené výsledky ještě musíme podrobně vyhodnotit,“ říká zástupce ředitele Technického ústavu požární ochrany v Praze plk. Ing. Otto Dvořák.

„Díky dnešní zkoušce jsme měli neocenitelnou možnost získat cenné údaje, které využijeme např. pro softwarové modelování požárů. Podobně rozsáhlé požáry totiž nelze dost dobře simulovat v laboratorních podmínkách. Se zkouškou výrazně pomohli i studenti z mé fakulty, pro které to byla jedinečná zkušenost. První výsledky experimentu bychom měli mít zhruba do měsíce,“ vysvětluje prof. Ing. Aleš Dudáček, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava.

„Naše společnost s Hasičským záchranným sborem ČR spolupracovala již v minulosti, například v loňském roce jsme se podíleli na požárním experimentu v Mokrsku. Cílem celé naší mezinárodní skupiny Rockwool je napomáhat výzkumu požární bezpečnosti tak, aby jejím výsledkem bylo skutečné snížení rizika ohrožení osob při požáru, včetně ohrožení kouřem a zplodinami hoření, jež jsou součástí mnoha výrobků tvořících nejenom interiéry, ale v poslední době i konstrukce staveb našich domovů. Jedním z cílů naší účasti u této zkoušky bylo měření příspěvku našich izolačních materiálů k požární odolnosti a zabránění šíření požáru. Domníváme se, že izolace z kamenné vlny Rockwool díky svým vlastnostem spolehlivě chrání před požárem bez ohledu na jeho skutečný průběh a pečlivost nebo nekvalitu zhotovení stavebních detailů – například formou požárních pásů a bariér, “ vysvětluje Ing. Miroslav Smolka z firmy Rockwool, a.s.

Scénář zkušebního požáru i parametry objektu přibližně odpovídají skutečné mimořádné události, ke které došlo v jednom třípodlažním rovinném domě v Praze.

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.

Jen v letech 2004 – 2008 zemřelo 352 lidí a dalších 2220 bylo zraněno, nemluvě o majetkových škodách přesahujících v tomto období 1,5 mld. Kč.

Pokud se vezme v potaz průměr posledních let, pak k požáru v domácnosti průměrně dochází každé 3 hodiny a 22 minut, požáry v domácnostech usmrtí člověka každý pátý den 4 hodiny a 26 minut, zranění si požáry v domácnostech vyžádají každých 19 hodin a 44 minut.

Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen. Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů.

Foto: HZS MSK a Jakub Kozák – POŽÁRY.cz
Video: Jakub Kozák – POŽÁRY.cz

text: kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

-miw-, -kow-

Sdílet