Pátek 27. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár nevyužívaného potrubí v kladenské POLDI

K ohlášenému požáru potrubí v areálu bývalé huti „Koněv" byly vysláni Kladenští hasiči, ve středu 25. listopadu 2009, v 17:33 hod. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár ve vnitřním prostoru bývalého, již nevyužívaného koksárenského potrubí.

Potrubí tvoří nosnou konstrukci energomostu, na kterém jsou vedeny rozvody elektřiny, vody, plynu a páry. Z tohoto důvodu nelze toto potrubí zcela z areálu odstranit. Uvnitř potrubí – na jeho stěnách jsou usazeniny dehtu, koksu, naftalínu a fenolu. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden útočný proud těžké pěny z CAS 32 po automobilovém žebříku. Lokalizace požáru byla v 18:32 hod.

Vzhledem k tomu, že potrubí je dlouhé několik stovek metrů, nebylo možno provést vizuální kontrolu, zda se požár nešíří vnitřkem potrubí. Z zohoto důvodu byla na místo povolána termokamera ze stanice v Berouně na odhalení skrytých ohnisek a změření teploty potrubí.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že k požáru došlo při odstraňování starých rozvodů pod tímto potrubím, které prováděla externí firma, za pomoci řezání plamenem, kdy nebyly dostatečně zajištěny dopadové plochy

Škoda požárem bude minimální, náklady na zásah se vyšplhají do několika desítek tisíc korun.nprap. Jiří Pospíšil
Vyšetřovatel požárů Kladno 
-swo-

Sdílet