Čtvrtek 4. června 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Fireport 970

Cvičení jednotek SDH v roce 2019 uspořádala Odborná rada represe ze Strakonic

Ve dnech 3. – 5. května 2019 pořádala Odborná rada represe Strakonice (dále jen „ORR“) ve spolupráci s jednotkou SDH Čimelice (dále jen „jednotka“) cvičení („Cvičení jednotek SDH v roce 2019“) pro dobrovolné jednotky požární ochrany v okrese Strakonice a Písek. Toto cvičení bylo již osmým ročníkem.

Jednotka připravila cvičení po dohodě s členy ORR a domluvila odborné poradce a lektory. Pro páteční výcvik bylo připraveno pátrání po zraněných osobách v neznámém terénu, tj. louka, les. Zde dohlíželi na správné ošetření nalezených a zraněných osob záchranáři paní Barbora Volfová a pan David Voříšek.

Toto cvičení trvalo cca 2 hodiny, figuranti byli namaskováni různými zraněními, např. propíchnutá ruka rezavým hřebíkem, otevřená zlomenina a tepenné krvácení. Po skončení tohoto cvičení proběhlo závěrečné vyhodnocení s klady i zápory.

Zahájení sobotního cvičení se zúčastnil pan Mgr. Jiří Žižka – starosta KSH JčK a pan Ing. Jiří Heinrich – starosta OSH Písek.

Letošního cvičení se zúčastnilo 12 jednotek požární ochrany v počtu přibližně 60 osob. V areálu bylo zajištěno ubytování v dřevěných chatkách a plně k dispozici byla kuchyně.

Stravu nám připravovali kuchaři Václav Brušák, Jan Hadinger a Václav Kotrba. Pro páteční zpestření jídla byla připravena dršťková polévka, kterou přichystalo Fišergastro.cz.

Sobotní ráno nám připravilo slunečné počasí, a proto byla zvolena následující témata: poskytnutí předlékařské a první pomoci, práce s proudnicí, stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem a pro nové nositele dýchací techniky i zásady nositelů dýchací techniky a dálková doprava vody.

Zásady první pomoci provedl pprap. Ladislav Fric, Dis. Práci s proudnicí po odborné stránce ukázal a kontroloval npor. Bc. Lukáš Kamenský. Oba jsou příslušníky HZS JčK,ÚO Písek.

Se stavbou protipovodňových hrází cvičící seznámil Ing. Pavel Škarda, člen ORR, a se zásadami nositelů dýchací techniky seznámil Ing. Jan Hadinger – člen jednotky SDH Horní Bříza.

Cvičící, stejně jako loni, byly seznámeni s pátráním po ztracené osobě v neznámém terénu pomocí služebního psa, ukázku a teorii připravil pan Pavel Varnuška se svým psem. Po chutném obědě proběhla dálková doprava vody z rybníka do požární nádrže místní firmy, která měřila cca 820 m – po odborné stránce zajišťoval vedoucí cvičení pan Dušan Vokatý, zástupce velitele jednotky.

Při vedení dálkové dopravy vody bylo nutné vést hadicové vedení při komunikaci, překonat železniční trať a orientovat se ve firmě. Zde bylo použito i zadýmení garáže, aby si noví členové vyzkoušeli zásah v dýchací technice. Při provádění tohoto úkolu se spustil silný déšť, tak nám byl úkol ztížen nepříjemnými povětrnostními podmínkami.

Po ukončení tohoto úkolu a návratu do areálu proběhlo závěrečné vyhodnocení celého cvičení. Závěrem je třeba říci, že toto cvičení má smysl a mělo by se s ním další roky pokračovat. Tohoto názoru byli i starostové.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se cvičení zúčastnili, odborným lektorům, kuchařům i hostům.

Zde je třeba též poděkovat sponzorům za finanční dary a to starostovi obce Čimelice panu Vladimíru Pánkovi a zastupitelům obce za nemalou finanční podporu, Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. a majitelům a správci rekreačního zařízení v Čimelicích.

Ing. Pavel Škarda
člen ORR a zástupce vedoucího cvičení
Sdílet
Banner VIP: PO-BP 970