Středa 27. května 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Potápěči v Pardubicích cvičili ve speciálním vybavení pro ponory v rizikovém prostředí

V prostoru biologického čištění v aktivační nádrži veřejných vodovodů a kanalizací v úterý 14. května 2019 dopoledne došlo k technické závadě na přepouštěcím ventilu. Tuto skutečnost zaregistrovala obsluha na velíně a vyrozuměla servisního zaměstnance firmy.

Při servisním zásahu došlo k uklouznutí a pádu jednoho ze zaměstnanců do jímky s kalem. Událost nahlásil druhý zaměstnanec na velín biologické čističky odpadních vod a snažil se dostupnými prostředky osobu zachránit. Vedoucí směny okamžitě volal na tísňovou linku.

Přivolaní hasiči ihned provedli prvotní průzkum. Velitel zásahu obdržel potřebné informace od zodpovědné osoby o technologii, bezpečnosti a dalších důležitých skutečnostech pro provedení zásahu. Velitel zásahu si nechal na místo povolat posilovou jednotku HZS Královéhradeckého kraje se speciálním vybavením pro ponory v rizikovém prostředí.

Na Biologické čističce odpadních vod Pardubice se čistí odpadní vody ze skupinové kanalizace Pardubice a průmyslové odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu společnosti Synthesia.

Do příjezdu speciální techniky velitel zásahu vyhodnotil možnosti záchrany a vyhledání pohřešované osoby, dále organizoval místo zásahu s rozdělením na bojové úseky.

Potápěčská skupina ze stanice Pardubice se vystrojila a připravila technické prostředky, které byly nutné pro zásah v prostředí s nebezpečnou látkou. Na místě zásahu bylo vytvořeno dekontaminační stanoviště pro očistu zasahujících příslušníků a věcných prostředků.

Po vystrojení členů potápěčské skupiny bylo zahájeno vyhledávání pohřešované osoby. Nalezená osoba se pomocí lanové techniky vyzdvihla mimo jímku k dalšímu ohledání. Dále zásah pokračoval kontrolou stavu přepouštěcího ventilu. Ventil byl uvolněn a potápěčská skupina informovala velitele zásahu o ukončení činnosti v nebezpečné zóně.

Během ponoru ale došlo k indispozici potápěče. Bylo tak nutné nasazení záložního potápěče pro jeho bezpečný výstup. Následně byla zahájena dekontaminace zasahujících potápěčů a věcných prostředků jednotky požární ochrany použitých v nebezpečné zóně.

Cílem cvičení byl praktický nácvik s věcnými prostředky ve výbavě jednotky požární ochrany, při zdolávání mimořádné události – technologická havárie, vyhledávání pohřešované osoby. Seznámení příslušníků jednotek požární ochrany s problematikou a specifiky zásahu potápěčské skupiny.

Prohloubení schopnosti velitelů jednotlivých úseků, při řízení a koordinaci činností jednotek požární ochrany provádějící záchranné a likvidační práce v prostředí s možností kontaminace nebezpečnou látkou.

Praktické nasazení členů potápěčské skupiny Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje při použití speciální techniky pro ponor v místě s výskytem nebezpečné látky. Procvičení problematiky dekontaminace techniky při zásahu v místě s nebezpečnou látkou.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet
Banner MEVA OK