Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bystřice

Hasičská zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Bystřice. JSDHO je v rámci plošného rozmístění zařazena v kategorii JPO II. A je vybavena technikou CAS 25 Š 706 RTH a DA 12 A 31.

Objekt byl postaven jako památník obětem I. světové války a hasičská zbrojnice v rekordně krátké době v roce 1932. Dne 24. dubna byly do základů položeny základní kameny z Blaníka a Tábora. Stavbu bezplatně provedl architekt pan Václav Turek z Bystřice.Dne 25. září téhož roku byl slavnostně otevřen.

Nápisy na průčelí vystihují jeho využití. „OSVĚTA“ – v objektu byla umístněna knihovna s čítárnou a „HUMANITA“ dvě garáže pro hasičskou techniku. Desky s vytesanými jmény padlých byly vlastním památníkem. Ve zvláštní skříňce v místnosti knihovny jsou do dnešních dnů uloženy zapečetěné schránky s prstí z bojišť legií v I. světové válce. Ruských legií ze Zborova, italských legií z Doss Altu a francouzských legií z Teronu. Celek byl vybudován péčí „ Výboru pro postavení památníku „ s přispěním rodáků peněžními dary, pomocí místních korporací, zejména obce. Obec darovala pozemek a stavební dříví. Občané obce přispěly dary v penězích, stavebním materiálem, povozy a svoji prací. Slavnost otevření se konala za účasti zástupců z „Památníku osvobození“ v Praze na Vítkově, 48. pěšího pluku „ Jugoslávie „ z Benešova, zástupce četnictva okresu Benešov, „Selské jízdy“ okresu Benešov, župního starosta pana Dolečka z Poříčí nad Sázavou, zástupců „ Sokola“, obce a hasičstva z celého okolí a velké účasti občanů ze širokého okolí.

Na průčelí garáží hasičské techniky byl osazen vytepaný hasičský znak, který se zachoval do dnešních dní. Dle historických materiálů zachycených v kronice SDH vedené od doby založení v roce 1876 náklady na vybudování činily 48 154,31 korun.

Po skončení II. světové války bylo průčelí budovy doplněno o kamenné desky s vytesanými jmény občanů obce Bystřice, kteří zahynuly v průběhu této války.

V roce 1996 při příležitosti oslav „ 120 let založení SDH“ byla slavnostně starostou města Bystřice panem Pavlem Chlistovským a přednostou okresního úřadu panem Miroslavem Rohelem / současným starostou města / otevřena přístavba třetí garáže, vybudováno nové sociální zařízení, zavedena voda, provedeno odkanalizování objektu a zajištěno vytápění akumulačními kamny. Přístavbu provedla místní firma Finarest s náklady 750 000,. Kč.
Sdílet