Pátek 22. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dubečtí hasiči se po víc jak 137 letech dočkají své hasičské zbrojnice, bude zároveň evakuačním centem a školícím střediskem

Ve středu 29. května 2019 proběhlo v městské části Praha – Dubeč slavnostní zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice. Slavnostního poklepání na základní kámen se zúčastnili starosta městské části Praha Dubeč Jaroslav Tošil, místostarosta městské části Praha Dubeč Vladislav Tregner, starosta SDH Praha Dubeč a člen VV MSH Praha Mgr. Karel Polák, velitel jednotky Jan Vydrař a zástupci dodavatele stavby.

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Dubeč v letošním roce slaví výročí založení 140 let, první zmínka o žádosti o stavbu zbrojnice je datována před 137 lety, za celou dobu existence sboru a jednotky neměli dubečští hasiči svojí vlastní hasičskou zbrojnici a přebývali v provizorních prostorech. Nyní tedy svítá na lepší časy a snad i dubečští hasiči se v průběhu dvou let dočkají vlastních důstojných prostor.

Součástí nové požární stanice v Dubči bude odpovídající zázemí pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, tj. strojní, chemické, technické a spojové apod.

Hasičská zbrojnice je koncipována jako evakuační centrum a školicí středisko pro dobrovolné jednotky Hlavního města Prahy. Prostředky na stavbu zbrojnice poskytl magistrát Hlavního města Prahy.

Mgr. Karel Polák
starosta SDH Dubeč
Sdílet