Středa 19. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči prověřili novou halu

Dne 17.března 2004 od 18,00 proběhlo prověřovací taktické cvičení jednotek HZS hl.m.Prahy v Praze 9 – Ocelářské ul. v objektu SAZKA ARENA.

Cílem cvičení bylo prověřit a nacvičit součinnost jednotek HZS hl.m.Prahy a složek Integrovaného záchranného systému při chemické havárii a při záchraně osob v kooperaci s lezeckou skupinou. Dalším cílem bylo prověření požárně bezpečnostních zařízení haly (např.aktivace elektrické požární signalizace, zabezpečovací signalizace apod.).

Vlastním námětem cvičení bylo poškození čpavkového hospodářství s únikem čpavku, zamoření části prostor, evakuace osob z prostor přilehlých. Nacvičovány byly také záchranné práce zraněných osob pomocí výškové a lezecké techniky z prostoru obslužného můstku.

K zásahu byly vyslány jednotky HZS hl.m.Prahy ze stanic č.1–Sokolská, č.2-Petřiny, č.3-Holešovice, č.5-Strašnice a č.10-Satalice se základní i speciální technikou. Jako součinnostní složky se cvičení zúčastnily útvary Policie ČR, Městské policie hl.m.Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy, specialisté z Odboru krizového řízení Magistrátu hl.m.Prahy a příslušníci bezpečnostní agentury Group 4 Securitas.

Po příjezdu hasičských jednotek na místo byl proveden průzkum, zjištěn masivní únik čpavku, provedeno jeho měření a zřízen štáb a dekontaminační pracoviště. Jednotky připravily a použily vodní proudy ke zkrápění a ředění plynu a souběžně byly vyhledávány zasažené osoby, které hasiči vyvedli ve vyváděcích maskách. Po proniknutí do strojovny chlazení byl uzavřen ventil, poté se jednotka dekontaminovala, další jednotky odvětrávaly kontaminovaný prostor až k bezpečné koncentraci čpavku.

V prostoru obslužného můstku pod střechou haly byly nalezeny 3 osoby, z nichž dvě byly zraněny. K jejich záchraně byl použit automobilový žebřík, který najel do haly a v jehož koši byl po neodkladné prvotní zdravotnické péči první zraněný převezen k připravenému vozu ZZS, následující žebřík. K záchraně dalších zraněných byla nasazena lezecká skupina, která po proniknutí do prostoru můstku po neodkladné prvotní zdravotnické péči druhého zraněného spustila ve specielních nosítkách k připravenému vozu ZZS. Třetí muž byl spuštěn k lékaři ve vakuové matraci v doprovodu jednoho lezce, další lezec doprovodil poslední osobu, spouštěnou pomocí evakuačního šátku. Velitelem cvičení byl mjr.Jan Havrda , velící důstojník směny HZS hl.m.Prahy

Po skončení akcí bylo cvičení vyhodnoceno jako úspěšné, dokumentující připravenost složek IZS i ke složitému zásahu při chemické havárii. Cvičení se jako hosté a pozorovatelé zúčastnili první místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr.S.Gross, primátor hl.m.Prahy Mudr. P.Béma jeho náměstek Mgr.R.Blažek, náměstek generálního ředitele HZS ČR plk.Ing.V.Muchna, ředitel HZS hl.m.Prahy plk.Bc.D.Gosman v doprovodu ředitele bezpečnostního systému města Vídně Dr.Breitnera, náměstek ředitele Správy PČR hl.m.Prahy JUDr.Z.Janíček představitelé společnosti Sazka a další osobnosti Magistrátu a organizací z hl.m.Prahy.


Za HZS hl.m.Prahy – pplk.V.Hladík, tiskový mluvčí
Praha 17/3/2004

Fotografie:
Marek Uhlíř – Záchranná služba hl.m.Prahy
Leoš Kučera – HZS hl.m.Prahy
Sdílet