Neděle 24. ledna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení „Souhra 2009“

Ve čtvrtek 3. prosince 2009 se konalo prověřovací a taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Jelikož se jednalo o cvičení prověřovací, nebyly zasahující složky o něm předem informováni. Účastnily se jej jednotky požární ochrany územních odborů Prachatice, Strakonice, České Budějovice, Tábor, dále pak samozřjemě KOPIS České Budějovice, SOPIS Tábor a ZZS JčK Prachatice a Policie ČR.

Účelem cvičení byla příprava složek integrovaného záchranného systému na řešení dvou současně probíhajících mimořádných událostí na území Jihočeského kraje, při kterých byla nutná bezchybná koordinace povolání sil a prostředků složek IZS Krajským operačním střediskem HZS v Českých Budějovicích a Sektorovým operačním střediskem HZS v Táboře.

Cílem cvičení pak bylo:

  1. Využití a ověření zásad řízení zásahu a schopností velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení sil a prostředků.
  2. Ověření taktických postupů při likvidaci mimořádné události spojené s destrukcí budovy a záchranou zavalených osob.
  3. Ověření taktických postupů při likvidaci mimořádné události – plošném požáru lesa. 
  4. Ověření koordinace složek IZS při taktickém a operačním řízení zásahu.
  5. Ověření zásad taktické a operační úrovně při řízení zásahu se štábem velitele zásahu.
  6. Ověření koordinace činnosti KOPIS a SOPIS při řešení dvou mimořádných událostí na území kraje

Cvičení začalo v 8:55 hodin nahlášením na tísňovou linku 112 události v obci Strunkovice nad Blanicí (Prachaticko), kde dle scénáře cvičení došlo ve staré zemědělské usedlosti k výbuchu acetylénové lahve a následné destrukci objetku, ve kterém byl pro zasahující složky neznámý počet zavalených osob. V 9:15 hodin došlo v důsledku nezbezpečeného pálení klestu k nekontrolovanému rozšíření ohniště a následnému požáru lesa. Ohnisko požáru se nacházelo v těžko přístupném svahovitém terénu, požár se rychle rozšířil, pracovníci provádějící pálení klestu informovali o této skutečnosti tísňovou linku 112.

Po přijetí tísňové zprávy s ohledem na rozsah mimořádné události byl vyhlášen pro událost Strunkovice nad Blanicí KOPISem III. stupeň požárního poplachu v hasebním obvodu stanice Prachatice a na místo události se dostavily jednotky z PS Prachatice, JSDHO Strunkovice nad Blanicí a pro zajištění objektu a úplnou likvidaci události technický kontejner ze stanice České Budějovice. Na místo zásahu se soustředily také v příslušních početních stavech Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje a Policie ČR. S ohledem na situaci na místě události – nebezpečí dalšího výbuchu s následkem požáru – si velitel zásahu vyžádal posilovou jednotku z PS Vodňany.

Pro událost Hvožďany vyhlásilo Sektorové operační středisko Tábor II. stupeň požárního poplachu v hasebním obvodu stanice Tábor a na místo události se dostavila jednotka JSDHO Bechyně, jednotka z PS Týn nad Vltavou a jednotka ze stanice Tábor. S ohledem na rozsah a šíření požáru velitel zásahu vyžádal vyhlášení III. stupně poplachu.

Zásah složek IZS ve Strunkovicích nad Blanicí spočíval v záchraně, evakuaci a transportu osob, v provotním zamezení šíření požáru a vymezením nebezpečného prostoru. Následovaly záchranné a vyprošťovací práce za použití hydraulického a pneumatického vyprošťovacího zařízení a zajištění objektu pomocí mechanických vzpěr včetně povolání dalších sil a prostředků, které odstranily další možné následky (destrukci budovy,…).

Ve Hvožďanech zasahující složky provedly uzavření ohroženého prostoru a přístupových komunikací a jednotky požární ochrany provedly rozvinutí sil a prostředků pro zamezení šíření požáru lesa, zaujetí požární obrany, lokalizaci požáru a soustředění dostatečného množství sil a prostředků k likvidaci požáru.

Rozhodujícím prvkem bylo rozdělení řízení a koordinace obou událostí mezi KOPIS a SOPIS na operační úrovni. Místa obou mimořádných událostí byla záměrně navržena tak, aby byly na hranicích jednotlivých územních odborů. Operační střediska HZS byla tak nucena mimořádně spolupracovat.

Cvičení byl ukončeno přibližně okolo 12. hodiny. Jeho výsledky a závěry zatím nejsou zpracovány.

Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje-swo-

Sdílet