Sobota 16. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Valná hromada SDH Mělník-Blata

Dne 5. 12. 2009 od 18,00 hodin se opět po roce konala Valná hromada SDH Mělník-Blata. Samotné výroční schůzi předcházela náročná příprava ve formě úklidu prostor hasičské zbrojnice, výzdoby, přípravy kulturního programu a pohoštění.

Dne 5. 12. 2009 od 18,00 hodin se opět po roce konala Valná hromada SDH Mělník-Blata.

Samotné výroční schůzi předcházela náročná příprava ve formě úklidu prostor hasičské zbrojnice, výzdoby, přípravy kulturního programu a pohoštění.

Den před akcí se sešli členové SDH, aby nacvičili kulturní program s dětmi a dopilovali detaily vystoupení. Například kostým anděla a atrapa televize se dělaly na poslední chvíli. Výsledek můžete posoudit na fotografiích. Připravoval se také bramborový salát a jak je vidět na fotografiích, tak jsme skutečně množství a hlad strávníků nepodcenili. Proto mi doufám redakce odpustí a pochopí, proč jsem se nemohla zúčastnit srazu…protože jsem měla ruce v salátu…

Valnou hromadu zahájila svou úvodní zdravicí starostka sboru Pavla Urbanová. Přivítala všechny členy, hosty a rodiče dětí. Zvláště přivítala zástupce HZS Středočeského kraje, ředitele územního odboru Mělník Ing. Jana Pitnera, velitele stanice Mělník Bc. Jana Hadrbolce, velitele JSDH města Mělník Martina Legnera, dále zástupce spřátelených SDH Mělník-Vehlovice a Mělník-Chloumek a Jaroslava Havla, zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Okresního výboru.

Po úvodním slovu následoval kulturní program. Děti se svými vedoucími si připravily zprávy televize Blata a ve svých vystoupeních zdůraznily obětavou a užitečnou práci hasičů. Ve svých zajímavých zprávách popsaly boj profesionálních i dobrovolných hasičů s živly a přírodou.

Po vystoupení dětí přišel Mikuláš s čertem a andělem, aby dětem rozdal dárky a popřál pěkné vánoční svátky.

Dále schůze probíhala dle schváleného programu.

Obsáhlou zprávu o činnosti za rok 2009 připravila a přečetla Pavla Urbanová a po skončení jejího přednesu vystoupil a ve zprávě pokračoval Jiří Srb, velitel požárního družstva Mělník-Blata. Přítomné informoval, že jednotka se k dnešnímu datu zúčastnila 37 výjezdů, z tohoto počtu bylo 22 aktivních zásahů a 15 záloh na HZS. Mezi nejrozsáhlejší akce patřila likvidace požáru parkovaných kamionů v Hoříně a likvidace následků dvou větrných smrští, dále se jednotka zúčastnila dvou prověřovacích cvičení, fyzické přípravy (hokej, nohejbal) a odborné přípravy, a na tradičním mělnickém vinobraní prováděla požární dozor při pořádání ohňostroje. Na výjezdech a brigádách odpracovali členové zásahového družstva 1562 hodin, ujeto bylo 700 km vozem CAS 25 RTHP a 650 km vozem AVIA 31 DA 12. Posledně jmenovaný vůz dostal nový lak a v interiéru nové čalounění. Výbava vozidla CAS 25 RTHP byla doplněna o vyprošťovací naviják. Závěrem se všem členům zásahového družstva (11 mužů z celkového počtu 33 osob v celém JSDH města Mělník) dostalo poděkování za odvedenou práci v roce 2009 a jejich rodinám rovněž – za toleranci a podporu.
Důležitou událostí schůze bylo zvolení nového jednatele sboru, kterým se stal Ladislav Kopřiva.

Mimo hlavních ocenění se rozdávala i zvláštní ocenění. Titul „SERVICEMAN ROKU“ získal Václav Ivančík od družstva žen za péči při přípravě družstva žen na závody. Dále titul „PRACANT ROKU“ získal Pavel Veselý st. za výrobu nové ložnice a Jaromír Jindřich získal dárkový balíček za kvalitní práci v kuchyni a u grilu při přípravě jídel pro hladové hasiče, hasičky, „hasíčata“ a zasloužilé „hašouny“. Zvláštní uznání a dárek s květinou také obdržela naše paní starostka, která se i přes náročné zaměstnání a studium vysoké školy věnuje sboru ze všech sil.

V diskuzi vystoupila Hanka Michálková s krásnou řečí ve verších, kterou uvádím v příloze.

Po ukončení oficiální části programu valné hromady následovalo občerstvení a volná zábava.

Zde se někteří členové projevili jako možné budoucí „Superstar“. Své pěvecké nadání všem předvedla tříletá Johanka Zikmundová, která s naprostou suverenitou zpívala do mikrofonu. Karaoke se zalíbilo všem, a tak v duchu hesla „Zpívá celý sbor“ zazněly písničky různých interpretů s názvem „Chytila jsem na pasece motýlka“, „Malotraktor“, „Šenkýřka“, „Pátá“, „Pohoda“ , „Jožin z bažin“atd. Zábava trvala až do časných ranních hodin.

Myslím, že se oficiální i neoficiální část VH 2009 podařila. Ovšem tím naše činnost samozřejmě nekončí. Již 11.12.09 děti se svými vedoucími budou péct vánoční cukroví a 19.12.09 následuje zvaní dospělých na náš lednový ples, příprava tomboly atd.

Hasičský život pokračuje…


Text a foto Jana Bohuslavová

-miw-

Sdílet