Pátek 22. listopadu 2019, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner mototruck OK

V Jihočeském kraji proběhlo cvičení Zóna 2019, námětem byla nehoda v Jaderné elektrárně Temelín

Tři dny trvalo cvičení Zóna 2019, které prověřovalo činnost a schopnost krizových štábů, složek integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje, měst České Budějovice, Písek, Strakonice a dalších subjektů aktivně reagovat na fiktivní nehodu v Jaderné elektrárně Temelín.

První den (v pondělí 10. června) cvičili převážně zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Druhý den (úterý 11. června) do cvičení vstoupily všechny základní složky integrovaného záchranného systému, Armáda ČR, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Krajský úřad a některé obce s rozšířenou působností, cvičení pokračovalo třetí den opět v jiném režimu.

Třetí den probíhalo cvičení štábně na úrovni krizových štábů. Z MV – generálního ředitelství HZS ČR bylo na Krizový štáb Jihočeského kraje postupně během dne rozesláno 13 rozeher, a to včetně zadání radiační situace a dalších prognóz vývoje havárie.

ednotlivé rozehry pak členové krizového štábu vyhodnocovali, řešili nebo případně rozesílali k řešení na štáby složek integrovaného záchranného systému.

Štáb HZS Jihočeského kraje měl za úkol naplánovat a vyřešit pět rozeher, které byly v některých případech ještě zkomplikované dalšími mimořádnými událostmi.

Hasiči řešili:

  • evakuaci přibližně 50 dětí a učitelek ze základní a mateřské školy v Žimuticích nacházejících se v zóně havarijního plánování,
  • dodávku vody a jídla pro přibližně 80 osob ukrytých v zóně zasažené fiktivní radiační nehodou v Albrechticích nad Vltavou,
  • zajistit náhradní způsob varování obyvatel několika obcí, které postihnul výpadek elektrické energie, s následnou dodávkou vody,
  • spolupráci se ZZS a Policií ČR v Domě Sv. Anežky v Týně nad Vltavou, jehož ukrytí obyvatelé ať už zdravotně, nebo psychicky obtížně zvládali nastalou krizovou situaci,
  • rozsáhlou evakuaci více než 8 000 obyvatel zasažené oblasti.

Tyto situace byly hasičům komplikovány dalšími událostmi, které se v zóně havarijního plánování staly. Šlo například o dopravní nehodu cisterny s následným únikem ropných látek do řeky, pádem malého letadla na jednu z evakuačních tras nebo o skupinu japonských turistů, kteří se dožadovali vstupu do zasažené oblasti, aby si mohli vzít své osobní věci.

Zda cvičení splnilo své cíle, a jaké z něj vyplynou závěry, se dozvíme v následujících týdnech.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, jako zpracovatel Vnějšího havarijního plánu JE Temelín, oceňuje provedení cvičení, které prověřuje reálnost naplánovaných činností.

Cvičení ZÓNA 2019 prověřilo práci hasičů při evakuaci obyvatel v důsledku simulované radiační havárie v jednotlivých přijímacích střediscích a místech nouzového ubytování, v krizových štábech ORP, Krizovém štábu Jihočeského kraje nebo Štábu HZS Jihočeského kraje.

Prakticky byla prověřena spolupráce jihočeských hasičů s Policií ČR a Armádou ČR při reálném vstupu do uzavřené oblasti a zajištění osobní dozimetrické kontroly,

uvedl náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Zdeněk Kala.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Banner ZHT OK