Pondělí 30. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zaostřeno nejen na Ostravu

Závěr každého roku nás nabádá k ohlédnutí za uplynulým tuctem měsíců, které jsou jakýmsi startovacím můstkem do následujícího letopočtu. Jaké to pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska období bylo, na to jsme se zeptali jeho starosty Ing. Karla Richtra.

Pane starosto, začnu tak, jako každoročně. Co nám rok 2009 přinesl?

Rozhodně byl úspěšný. Povedlo se nám splnit všechny plánované záměry a cíle, včetně toho stěžejního, velké červencové mezinárodní sportovní soutěže členských zemí CTIF v Ostravě, ke které naši dobrovolní a profesionální hasiči přistoupili s největší zodpovědností. Když pominu velmi slušné sportovní výsledky, chtěl bych vyzvednout perfektní organizaci celé soutěže a její zabezpečení vůbec. Přínosu každého zúčastněného si velice cením. Pokud ale hovoříme o uplynulém roce, chtěl bych připomenout, že to byl rok 145. výročí založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech, uplynulo 80 let od zprovoznění našeho rodinného stříbra – Hasičského domu v Praze na Vinohradech a také 90. výročí založení Svazu dobrovolného hasičstva Československého.

V uplynulém období bylo nejvíce zaostřeno na Ostravu 2009, ale věřím, že ostatní akce nezůstávaly v jejím stínu?

To rozhodně ne. Už tradičně vysokou úroveň mělo mistrovství republiky v požárním sportu, které se odehrávalo v Ústí nad Labem a řada dalších sportovních soutěží (Český pohár Velkopopovického kozla, Svatováclavský pohár a další), jakož i soutěže mladých hasičů, kteří se celorepublikově sešli v Třebíči. V dubnu jsme si hasičskými poutěmi připomněli svátek našeho patrona sv. Floriána a v červnu jsme se účastnili Dne hasičů a záchranářů v Poděbradech a připravili podobnou akci na Konopišti. Mezi 10. a 17. červnem se uskutečnila propagační jízda SH ČMS, která na ostravskou akci přivezla symbolický oheň. A tak bych mohl pokračovat. Nemůžu však při tomto výčtu opomenout účast členů výkonného výboru při rozhovorech s politickými představiteli země a s představiteli státní správy. Jejich výsledkem je nejen velmi dobrá spolupráce na všech úrovních a zvláště pak krajích, ale také zákonná opatření v zabezpečení dobrovolných hasičů v době nemoci. Také se podařilo zahájit vybavování jednotek PO V ochrannými oděvy a obuvi. V tomto trendu chceme pokračovat a získat tím pro hasiče co nejvíce oprávněných výhod, včetně nákupu nové mobilní požární techniky pro obce, repase starší apod.

Jak si SH ČMS vedlo na poli zahraniční spolupráce?

Ve dnech 1. – 2. října 2009 se v prostorách zámku Centra hasičského hnutí v Přibyslavi konaly 17. mezinárodní rozhovory Pracovní skupiny pro dějiny hasičství při Historické komisi CTIF. V květnu jsme se účastnili mezinárodního semináře v tureckém Istanbulu a v srpnu jsme se sešli se zahraničními kolegy na šestých evropských závodech koněspřežných stříkaček v polském Cichowu, kde naše Eva Šímová z Okrouhlice u Benešova získala titul Miss hasička Evropy. Proběhla také řada příhraničních jednání a společných akcí. Za nejdůležitější ve vzájemných vztazích však považuji podepsání Smlouvy o spolupráci mezi SH ČMS a Dobrovolnou požární ochranou Slovenské republiky 5. listopadu 2009 v Přibyslavi.

Před rokem jste pochvaloval dobrý start univerzity třetího věku. Jak se jí dařilo nyní?

Univerzita se díky velmi dobré spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava a především obětavosti docenta Kvarčáka kvalitativně i kvantitativně rozvíjí. Její na podzim zahájený ročník začal vedle ústředních hasičských škol v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech probíhat i v Centru hasičského hnutí Přibyslav. V červnu výkonný výbor schválil dopracovanou koncepci vzdělávání, která doporučuje všem funkcionářům SH ČMS univerzitu absolvovat. Letos k této osvědčené formě vzdělávání přibyla její mladší sestřička, Junior univerzita. Vzdělávací akce pro mládež, připravená opět ve spolupráci s FBI v Ostravě. Úroveň hasičského školství je velmi dobrá. Za rok jsme v kurzech pro velitele a strojníky a ve speciálních kurzech lezců, uživatelů dýchací techniky, pilařů a dalších proškolili na tři tisíce našich členů.

Pane starosto, poslední dobou se hodně polemizuje o členských příspěvcích. Kam jdou?

Povinný odvod SH ČMS na člena je 50 Kč, který může být ještě v okresních organizacích upraven. Z toho ústředí obdrží desetikorunu na činnost a desetikoruna na pojištění člena, které by ho jinak stálo mnohonásobně více (jednotlivce by to vyšlo minimálně na 800 Kč). Dvě koruny pak přerozdělujeme krajským organizacím. Děti platí 10 Kč, ze kterých jde na odvod 3 Kč na dítě do rozpočtu České rady dětí a mládeže. Otázky na to, jak se s penězi hospodaří jsou myslím zcela zbytečné, protože každý člen SH ČMS má možnost nahlédnout do výroční zprávy, která je k dispozici na každém okresním sdružení. Jen mimochodem, ke státní dotaci musíme dodat z našich prostředků 30 %.

Na co z letošního roku vzpomínáte nerad?

Určitě na letní povodně, které si vedle velkých materiálních škod odnesly i lidské životy. Mezi nimi 26. června 2009 i život našeho jednačtyřiceti­letého kolegy Boleslava Staňka, velitele jednotky SDH Vlčice na Jesenicku. Jeho hrdinský čin ocenil státním vyznamenáním in memoriam prezident republiky u příležitosti svátku 28. října. Dobrovolní hasiči se účastnili záchranných prací a odstraňování následků živelní pohromy ve všech postižených obcích a patří jim za to velký dík. Stejně tak, jako poděkování za účast ve stovkách dalších záchranných akcí v průběhu roku.

V roce 2009 se konala největší hasičská akce v Ostravě, v roce 2010 bude ta největší opět v moravskoslezské metropoli. Jak se na ni chystáte?

Největší akcií nadcházejícího roku budou asi Hasičské slavnosti v červnu v Litoměřicích. Ovšem nejvýznamnější akcí roku rozhodně bude IV. sjezd SH ČMS, který proběhne 3. až 4. července 2010 v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V těchto dnech jsme v přípravném období, kdy probíhají výroční valné hromady SDH obcí a okrsků na mnoha místech se už žije přípravou shromáždění delegátů sborů a představitelů okresních sdružení. Tato akce jsou zároveň volebními a nově volené orgány by se měly stát garantem obsahu sjezdu, který zabezpečí funkční náplň práce našeho sdružení na dalších pět let.
Jsem přesvědčen, že i v nadcházejícím období všichni učiníme řadu kroků prospěšných nejen našemu sdružení, ale i ve prospěch obcí a měst při naplňování našeho základního poslání i při našich společenských a dalších aktivitách.

Zdroj: DH.CZ
Josef Nitra -swo-

Sdílet