Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Osobní dopis ředitele na závěr roku 2009

Zprostředkovaně vám přinášíme osobní dopis ředitele HZS hl. m. Prahy, pana plk. Bc. Dalibora Gosmana, který je adresovaný všem příslušníkům pražského sboru.


plk. Bc. Dalibor Gosman
ředitel
Hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy

V Praze dne 14. prosince 2009

Milé kolegyně, vážení kolegové,

za pár dní oslavíme konec dalšího roku, který jsme společně prožili při ochraně životů, zdraví a majetků občanů hlavního města Prahy. Rok, který nebyl pro celou naši republiku snadný. Vždyť v době, kdy jsme vedli Evropu, se začalo hovořit o všeobecných ekonomických potížích, které vyústily v politickou krizi. Následně nastoupila úřednická vláda a od ní jsme se dozvěděli, že státní pokladna není zrovna plná. Víte sami, že závažné společenské změny a problémy vždy zasáhnou i náš sbor, ať v podobě finančních, personálních nebo organizačních opatření, nebo tím, že jsme všichni určitým způsobem zneklidněni. Snažil jsem se proto spolu s vedením organizace, aby Vás vnější změny a nejistota zasáhly co nejméně. Snad se mi to alespoň trochu zdařilo, protože máme za sebou rok docela dobrý, ba dokonce i značně úspěšný.

První polovina roku byla ve znamení předsednictví ČR v Radě EU. Nejprve příslušníci úseku prevence a ochrany obyvatelstva zahájili rozsáhlé kontroly a prohlídky všech objektů, které byly určeny pro konference, jednání a zasedání EU. Při samotných zasedáních nastoupili do služby příslušníci úseku IZS a operačního řízení, aby plnili zadané úkoly související s bezprostřední bezpečností delegátů při jednáních. Zabezpečovali jsme celkem 15 zasedání s nejvyšším stupněm ochrany a podíleli jsme se na řadě dalších akcí, které nevyžadovaly tak náročnou bezpečnost. Úspěšně proběhla významná návštěva amerického prezidenta Baracka Obamy, kdy naše personální nasazení a věcný rozsah překonaly všechna minulá bezpečnostní opatření. A když se vše uklidnilo, navštívil ČR papež Benedikt XVI. a ochranné zabezpečení se opět opakovalo. Díky Vám, proběhly všechny akce v Praze až nečekaně hladce a bez „ztráty kytičky". Buďme ale upřímní, všichni jsme si oddechli, když to skončilo.

Velkou rekonstrukcí prošly tři hasičské stanice – Hrad, Krč a Petřiny. Vyměnila se výjezdová vrata, přestavěly a opravily garáže, přizpůsobily se prostory pro mužstva a došlo k důslednému zateplení objektů. Věřím, že uvedené úpravy nejen zlepšily Vaše pracovní prostředí, ale také povedou k úsporám energie. Získali jsme do vlastnictví budovu bývalé kliniky „popálenin" a do správy nám byl převeden další vhodný objekt v Kyjích. Pokračovaly kroky k zahájení výstavby nové hasičské stanice v Modřanech. Jsem velice rád, že ve školicím a rekreačním středisku Bedřichov byly dokončeny další práce, které umožní, aby se zde opět konaly zimní tábory pro naše děti. Obohatili jsme vozový park o pět kusů techniky a získali novou barokomoru. Probíhá výměna dýchací techniky, včetně dodání špičkového servisního vybavení a úpravy pracoviště oddělení chemické služby. Příslušníci ve směnách obdrželi nové přilby, zásahové obleky a další ochranné prostředky. Doplněna byla také výzbroj speciálních skupin, včetně potápěčů a USAR týmu. Společně s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje začala náročná příprava USAR týmů ČR na akreditaci pro mezinárodní spolupráci a zásahy v zahraničí.

Příslušníci prevence a dalších organizačních složek sboru se v průběhu roku zúčastnili řady jednání týkajících se dořešení velkých podzimních požárů /Průmyslový palác, Tržnice Sapa/ z roku 2008. Podíleli se také na mimořádných preventivních kontrolách v objektech s problematickým protipožárním zabezpečením. Stejně odpovědně pracovala naše ekonomika a administrativa. Vzpomenout musím též největší případ letošního roku, kterým bylo zřícení domu v ulici Soukenické. Zásah provázely některé neopakovatelné události spojené s touto tragédií. Činnost našich hasičů byla skoro nepřetržitě přenášena médii do celé republiky, práce trvaly celkově 45 hodin, vznikla nová hasičská funkce „hlídač poškozených konstrukcí" a při odklízení sutin byly použity sací bagry. Osvědčilo se rychlé střídání našich příslušníků, což umožňovalo vysokou intenzitu záchranných prací. Standardem byla velmi dobrá spolupráce s ostatními složkami IZS a s panem starostou Prahy 1. Zvláště musím upozornit na skutečnost, že nikdo z našich lidí nebyl zraněn. Škoda je ale čtyř životů stavebních dělníků, kteří pod troskami zahynuli.

Mohl bych tedy být jen spokojen, ale bohužel tomu tak není. I letos došlo k událostem, o kterých bych raději nehovořil. Jednou z nich byla nesmyslná dopravní nehoda, kdy žebřík z HS 1 po vyjetí z vrat HS 1 narazil do budovy HS 1 !!! Situace jak ze špatné grotesky, ale stálo nás to téměř tři milióny korun. To opravdu není žádná legrace! K tomu ještě nutnost objasňování nehody nadřízeným orgánům, nepříjemné úřední vyšetřování a velmi obtížné hledání peněz. Jsem přesvědčen, že jsme se zcela jistě mohli této nehodě vyhnout. Dalším neúspěchem je stav hasičské stanice v Holešovicích. Přes naše úsilí se nepodařilo obnovit jednání o získání finančních prostředků a zahájení stavby nové stanice. Problémy máme i v oblasti zavádění nových administrativních technik a technologií. V těchto případech se těžko spokojím se sdělením, že každá organizace má stejné potíže. Věřím však, že se v následujícím období odpovědně vypořádáme s datovými schránkami, se zaváděním nového softwaru GINIS v oblasti spisové služby, se všemi změnami v operačním středisku, s novými telefonními ústřednami a s používáním Matry-Pegas na operační úrovni. Každý z nás někdy řeší na svém pracovišti problémy, jejichž řešení není snadné a člověku nepřinášejí radost ani uspokojení. Tak to ale na světě chodí.

Milé kolegyně, vážení kolegové, k příštímu roku mám již jen několik poznámek, či dobře míněných rad. Osobně mám velkou radost, když vidím dobře a bezpečně oblečené příslušníky zásahových jednotek, když na stanici nenajdu žádnou zastaralou techniku a vím, že výzbroj a vybavení odpovídá třetímu tisíciletí a vysokému evropskému standardu. Mám také pocit, že dlouhodobá snaha vedení sboru o vlídné pracovní prostředí začíná přinášet své plody. Zlepšují se vzájemné vztahy mezi Vámi a neslyším ani o nějakých závažných rozporech mezi stráží a denními příslušníky. Více je také cítit celkové zlepšení obecné morálky a pocitů hrdosti na příslušnost k našemu sboru. Někdy jsem až překvapen, když při rozhovorech s Vámi zjišťuji, nakolik Vás Vaše práce těší, a že ji máte opravdu rádi. Stejně, jako každý z nás, jsem také pyšný na skutečnost, že patřím k těm, kterých si váží nejen většina obyvatel Prahy, ale důvěřuje jim téměř devadesát sedm procent občanů celé naší vlasti.

Buďme hrdí na svou práci a udržujme si dobrou náladu. Vzájemně se podporujme a snažme se, aby nás co nejméně zasáhly vnější problémy a nejistota. Věřte, prosím, že si Vás všech velice vážím a děkuji Vám za Vaši celoroční práci.

Důstojně, radostně a v příjemném rodinném prostředí oslavme vánoční svátky a společně začněme nový rok 2010 s důvěrou a nadějí, že to bude rok, který se vydaří stejně, jako ten, který nyní končí.
Přeji Vám všechno dobré! 
Převzato z webu HZS hl. m. Prahy

-wap-

Sdílet
Přiložené soubory
dopis reditele zobrazit online PDF 114 kB
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK