Pondělí 17. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 Proudnice C52

Hasiči v Písečné u Žamberka oslavili 130. výročí, nechali vyrobit repliku praporu z roku 1903

Psal se rok léta Páně 1889, kdy v obci Písečná vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Letošní rok je tedy významným výročím 130 let, kdy v obci hasičstvo působí.

Při této příležitosti proběhly v sobotu 15. června 2019 slavnosti spojené navíc i se srazem rodáků po třiceti letech. V dopoledních hodinách se na farské louce sloužila mše, v jejímž závěru se žehnaly nové prapory.

Sbor dobrovolných hasičů vlastní prapor z roku 1903, na kterém je z jedné strany vyobrazena malba Sv.Václava, který je vzorem v pomoci druhým a ve statečném a laskavém jednání (což jsou též hodnoty hasičů) a z druhé strany malba místního kostela Sv. Kateřiny Alexandrijské a nad ním drží stráž postava Sv. Floriána jakožto patrona hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.

V letošním roce nechal sbor zhotovit vyšívanou repliku tohoto praporu, aby původnímu praporu odlehčili od známek opotřebení.

Nový vyšívaný prapor a znak nechala zhotovit i obec Písečná. Hlavní figura znaku obce je zlatý srnec se stříbrnými parůžky a stříbrnými kopýtky na zeleném podkladu. Další část znaku je černá lovecká trubka na zlatém podkladu.

A proč se vlastně prapory žehnají? Je to trvale platná přímluvná modlitba za ty, kteří pod dotyčným praporem žijí a pracují.

Přímluva k Bohu vyjadřuje prosbu, aby ti, které prapor symbolizuje a spojuje, chtěli a uměli, s Boží pomocí, chránit i střežit lidské společenství, zastávané profesní a veškeré morální hodnoty a aby se dokázali pod praporem skutečně a opravdově sjednotit.

V neposlední řadě jde o prosbu o ochranu života a zdraví všech obyvatel. Žehnání je znamením toho, že si přítomní uvědomují existenci vyšších hodnot, pro které jsou ochotni obětovat nejenom svůj čas a síly, ale v krajním případě i život.

Na znamení žehnání byla na konci obřadu k hasičskému i obecnímu praporu připevněna slavnostní stuha s příslušným pamětním nápisem.

Po žehnání praporu šel slavnostní průvod v doprovodu živé hudby směrem na náves k obecnímu úřadu, kde byl nový obecní prapor vyvěšen. S hasičskými prapory se šel další slavnostní pochod ještě v odpoledních hodinách za přítomnosti dalších hasičských sborů.

Tento průvod šel na místní hřiště, kde proběhla zdravice, proslovy a byly uděleny čestná uznání a vyznamenání.

Následoval bohatý kulturní program. Zahrála a zazpívala cimbálová skupina JARO, letohradský orchestr BIG BEND, v doprovodu tanečnic Babylenky, večer zahrála k tanci a poslechu rychnovská kapela COMBI.

V prostorách koupaliště měla pro děti přichystaný program šermířská skupina HONORATA a nechyběl ani skákací hrad. Byla zde též výstava historické hasičské techniky a možné bylo navštívit starou i novou hasičskou zbrojnici.

Program zpestřila ukázka požárního útoku místního družstva žen a sekerkové vystoupení bratrů a sester z Líšnice.

Všem ještě jednou touto cestou děkujeme za podporu a účast na zdejších oslavách.

Vlasti zdar, ohni zmar!

Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK