Úterý 18. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Více dopravních nehod než požárů

V roce 2003 vzniklo v okrese Hradec Králové celkem 1795 událostí.

V roce 2003 vzniklo v okrese Hradec Králové celkem 1795 událostí, ke kterým vyjížděli příslušníci hasičských jednotek. Z tohoto počtu bylo evidováno 361 případů požárů s celkovou škodou 17 218 000 Kč. Dále bylo provedeno 889 technických výjezdů, kde hasiči likvidují i jiná nebezpečí, která jsou spojena s ohrožením života, zdraví či majetku.
Královéhradečtí hasiči zaznamenali také 426 výjezdů k dopravním nehodám, zde se jednalo zejména o vyprošťování osob z ha-varovaných vozidel, bylo provedeno vyproštění 37 usmrcených a 28 zraněných osob, dále pak odstraňování havarovaných vozidel a zajištění průjezdnosti vozovek apod. Hasiči dále také provádějí například čerpání vody ze zatopených sklepů a studní, likvidaci olejových havárií, zásahy na vodních plochách apod. V tomto roce se naši příslušníci podíleli na likvidaci následků povodní ve Francii.
Ve 111 případech však vyjížděly hasičské jednotky k planým poplachům, mnohdy zcela bezdůvodně. V případech požárů došlo i k úmrtí dvou mužů ve věku 58 let 85 let a ke zranění 10 osob, z toho jednoho hasiče. Včasným zásahem hasičských jednotek bylo před bezprostředním nebezpečím života zachráněno 20 osob a byly uchráněny hodnoty ve výši nejméně 148 milionů korun.
V porovnání s rokem 2002 vzniklo v uplynulém roce o 191 událostí více, tedy i o 63 případů požárů více, požárem způsobené škody jsou o 4,4 mil. Kč vyšší.
Zásadní podíl na požárnosti v okrese Hradec Králové má město Hradec Králové, kde vzniklo celkem 1105 událostí, z toho 204 požárů se škodou 9,9 mil. Kč. Uchráněno bylo 63,6 mil. Kč. V roce 2003 bylo v okrese evidováno 15 případů požárů se škodou nad 250 000 Kč. Největším z nich byl pak požár skládky rezonančního dřeva v Hradci Králové, kde byla způsobena škoda ve výši nejméně 3,3 mil. Kč.
Posledním případem v roce byl požár loděnice Vodáckého oddílu v Hradci Králové, kdy došlo k úplnému vyhoření a ke škodě nejméně 600 000 Kč. Příčinou bylo, v obou případech, úmyslné založení.
Příčiny požárů
Největší podíl mají stále tzv. technické závady na el. spotřebičích v domácnostech, na topidlech, na komínových tělesech a topných soustavách. V této skupině bylo zjištěno 63 případů. Nedbalost a neopatrnost dospělých se v loňském roce podílí na 31 případech, na rozdíl od dětí do 15 let, kdy byly zjištěny pouze tři případy.
Vysoký je stále počet úmyslně založených požárů, kde bylo evidováno celkem 21 případů požárů.

Územní odbor Jičín
V roce 2003 vzniklo v okrese Jičín celkem 929 událostí. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 196 případů požárů s celkovou škodou 10 146 500 Kč. Při požárech byla jedna osoba usmrcena a 11 osob bylo zraněno.
Dále bylo provedeno 421 technických zásahů, kde hasiči likvidovali i jiná nebezpečí, která jsou spojena s ohrožením života, zdraví či majetku. Dále bylo zaznamenáno 267 výjezdů k dopravním nehodám, zde se jednalo zejména o vyprošťování osob z havarovaných vozidel, dále pak odstraňování havarovaných vozidel a zajištění průjezdnosti vozovek a podobně.
Ve 41 případech se jednalo o planý poplach, kdy hasiči vyjížděli k nahlášené události, která se nepotvrdila. Včasným zásahem hasičských jednotek bylo zachráněno 88 osob a 190 jich museli hasiči evakuovat. Uchráněné hodnoty dosáhly výše téměř 55 mil. Kč.
V porovnání s rokem 2002 vzniklo v uplynulém roce o čtyři události více, případů požárů bylo o 68 více. Při všech zásazích bylo celkem usmrceno 15 osob, zraněno 230 osob, z toho tři profesionální a jeden dobrovolný hasič.

Územní odbor Náchod
V roce 2003 vzniklo v okrese Náchod celkem 1385 událostí. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 271 případů požárů s celkovou škodou 14 681 400 Kč. Při požárech nebyla žádná osoba usmrcena, šest osob bylo zraněno. Dále bylo provedeno 721 technických zásahů, kde hasiči likvidovali i jiná nebezpečí, která jsou spojena s ohrožením života, zdraví či majetku. Dále bylo zaznamenáno 343 výjezdů k dopravním nehodám, zde se jednalo zejména o vyprošťování osob z havarovaných vozidel, dále pak odstraňování havarovaných vozidel a zajištění průjezdnosti vozovek apod.
Ve 49 případech se jednalo o planý poplach, kdy hasiči vyjížděli k nahlášené události, která se nepotvrdila. Včasným zásahem hasičských jednotek bylo zachráněno 17 osob a 117 jich museli hasiči evakuovat. Uchráněné hodnoty dosáhly výše téměř 60 mil. Kč.
V porovnání s rokem 2002 vzniklo v uplynulém roce o 86 událostí více, případů požárů bylo o 113 více. Při všech zásazích bylo celkem usmrceno 13 osob, zraněno 257 osob, z toho tři profesionální a pět dobrovolných hasičů.

Územní odbor Rychnov n. Kn.
V roce 2003 vzniklo v okrese Rychnov nad Kněžnou celkem 819 událostí. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 146 případů požárů s celkovou škodou 38 913 330 Kč. Při požárech byla usmrcena jedna osoba a 22 osob bylo zraněno. Dále bylo provedeno 417 technických zásahů, kde hasiči likvidovali i jiná nebezpečí, která jsou spojena s ohrožením života, zdraví či majetku. Dále bylo zaznamenáno 221 výjezdů k dopravním nehodám, zde se jednalo zejména o vyprošťování osob z havarovaných vozidel, dále pak odstraňování havarovaných vozidel a zajištění průjezdnosti vozovek apod.
Ve 34 případech se jednalo o planý poplach, kdy hasiči vyjížděli k nahlášené události, která se nepotvrdila. Včasným zásahem hasičských jednotek bylo zachráněno 762 osob a 116 jich museli hasiči evakuovat. Uchráněné hodnoty dosáhly výše téměř 60 mil. Kč.
V porovnání s rokem 2002 bylo v loňském roce o 75 událostí méně, i když počet požárů se zvýšil o 25 případů. Při všech zásazích bylo celkem usmrceno 22 osob, zraněno 207 osob, z toho 10 profesionálních a 10 dobrovolných hasičů.

Územní odbor Trutnov
V roce 2003 vzniklo v okrese Trutnov celkem 873 událostí. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 260 případů požárů s celkovou škodou 5 527 080 Kč. Při požárech byly usmrceny dvě osoby a devět osob bylo zraněno. Dále bylo provedeno 346 technických zásahů, kde hasiči likvidovali i jiná nebezpečí, která jsou spojena s ohrožením života, zdraví či majetku. Dále bylo zaznamenáno 205 výjezdů k dopravním nehodám, zde se jednalo zejména o vyprošťování osob z havarovaných vozidel, dále pak odstraňování havarovaných vozidel a zajištění průjezdnosti vozovek apod.
Ve 47 případech se jednalo o planý poplach, kdy hasiči vyjížděli k nahlášené události, která se nepotvrdila. Včasným zásahem hasičských jednotek bylo celkem zachráněno 329 osob a 138 jich museli hasiči evakuovat. Uchráněné hodnoty dosáhly výše téměř 49 mil. Kč. V porovnání s rokem 2002 bylo v loňském roce o 193 událostí méně, i když počet požárů se zvýšil o 73 případů. Při všech zásazích bylo celkem usmrceno 17 osob a zraněno 174 osob, z toho jeden profesionální hasič.
Martina Žahourková, tisková mluvčí HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet