Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Systém FTCS toho umí víc než před rokem: umí hladinoměry a z tabletu ovládá lafety i stožár

V minulém roce jsme vám představili systém FTCS (Firetruck control system) na řízení požární nástavby od společnosti RCE systems. Co se od té doby změnilo?

Přečtěte siModerní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit používá systém FTCS

Dle slov Aleše Marvana, vedoucího projektu FTCS, došlo k mnoha úpravám systému provedených na základě konzultací s profesionálními, ale i dobrovolnými hasiči. Díky tomu systém FTCS nově nabízí přehledovou obrazovku informující o stavu hasiv a provozních kapalin.

Rychlé zobrazení v průběhu zásahu či operace je nutností. Stačí kliknout na hladinoměry na levé straně obrazovky. Návrat na původní obrazovku se provede stejným způsobem, anebo stiskem tlačítka zpět.

Letmým pohledem do grafu je možné zjistit, jak se vyvíjí stav vody/pěny v posledních 5 minutách. Systém navíc odhaduje další vývoj hasiv a vypočítává, jak dlouho bude trvat naplnění či vyprázdnění nádrže.

Pokud to podvozek umožňuje, dozví se strojník aktuální stav paliva i spotřebu nafty v litrech za hodinu. Za zmínku stojí také zobrazení motohodiny čerpadla za poslední zásah (respektive za posledních 24 h).

Mezi další nové funkce patří podpora zkoušek:

  • zkouška elektronických ventilů,
  • zkouška sání a těsnosti,
  • zkouška maximálních tlaků.

Zkouška elektronických ventilů nabídne k otestování všechny ventily, kromě klapky sání a ventilu nádrže na pěnu. Po aktivaci zkoušky dojde k postupnému otestování všech ventilů. Pokud by se strojník rozhodl některé ventily ze zkoušky vyřadit, může tak učinit před spuštěním samotné zkoušky.

Při aktivaci zkoušky sání a těsnosti uvede systém čerpadlo do potřebného stavu – aktivace čerpadla, aktivace vývěvy a následně provede samotný test. Průběh testu je vizualizován v podobě grafu (čas/tlak).

Během prvních 30 sekund dojde k testu těsnosti potrubí, přičemž se musí dosáhnout tlaku alespoň –0,8 bar po přepočtení dle nadmořské výšky. Po následujících 60 sekund systém sleduje, zda v systému neuniká tlak. Pokud nedojde ke změně větší než 0,1 bar, prohlásí test za úspěšný.

Při aktivaci zkoušky maximálních tlaků uvede systém čerpadlo do potřebného stavu – aktivace čerpadla, zavodnění a následně provede samotný test. Průběh testu je vizualizován v podobě grafu (otáčky/tlak).

Pokud systém dosáhne tlaku 12–16 bar, prohlásí test za úspěšný. V případě, že je systém vybaven i vysokotlakým čidlem, je současně testován i vysokotlaký o­kruh.

Každý z testů je doprovázen průvodním textem, popisujícím průběh samotného testu a nezbytné požadavky pro zahájení a úspěšné ukončení testu.

Do systému byla nově přidána možnost manuálního ovládání ventilů (samotných vstupů a výstupů) systému. V takovém případě je stavový stroj systém vyřazen a nezasahuje do operace strojníka.

Funkce manuálního ovládání jsou použitelné v případě, že chce strojník provést operaci, kterou mu systém nenabízí. Strojník je upozorněn, že svojí činností může v nejhorším případě poškodit samotnou cisternovou automobilovou stříkačku a přijímá riziko s tím spojené. Potvrzení je uloženo do databáze.

Systém FTCS nově obsahuje poznámkový blok, který je synchronizován na tabletu i počítači.

Ovládání lafet

Na přání firmy Kobit-THZ bylo do systému FTCS integrováno elektronické ovládání lafet od společnosti Protek. Konkrétně se jedná o modely Style 922 (nárazníková lafeta) a Style 935 (střešní lafeta).

Lafety je tak možné ovládat klasicky z joysticku, anebo přímo z tabletu pomocí takzvaného virtuálního joysticku.

Joystick má při ovládání lafety přednost. Během řízení lafety z joysticku není možné ovládat lafetu z tabletu ani z počítače. Informace o řízení lafety z joysticku se zobrazí strojníkovi na obrazovce.

V případě, že se strojník rozhodne ovládat lafetu z tabletu, má kompletní přehled o jejím využití – její stav, informace o zaparkování, poziční informace, chybové stavy (přetížení motoru, spálení pojistky, poškození pozičních snímačů), ale i obraz z kamery na lafetě.

Strojník si může zvolit, zdali na tabletu/počítači bude ovládat lafetu přes virtuální joystick, anebo pomocí tlačítek.

Na ovládání lafety tak stačí strojník sám. Bez ohledu na to, zda sedí na sedadle řidiče, anebo se pohybuje v blízkosti vozidla.

Nový osvětlovací stožár

Firma RCE systems ve spolupráci s Kobit-THZ před časem uvedla vlastní osvětlovací stožár. Osvětlovací stožár je plně integrován do systému FTCS přes sběrnici CAN bus. Může ale fungovat i jako samostatné zařízení.

Osvětlovací hlavice nabízí možnost sledovat natočení v horizontální a vertikálním směru, ale i parkování hlavice/teles­kopického stožáru. Při zadání příkazu na zaparkování dojde k automatickému zaparkování hlavice a následně se začne spouštět samotný osvětlovací stožár. Mezi nové funkce zcela jistě patří určení výšky nad nástavbou.

Pokud by strojník nechal klesat hlavici v nezaparkované poloze, tak se ve výšce cca metr nad nástavbou zastaví a systém ohlásí varování s informací o nebezpečnosti prováděné akce.

Další zasouvání teleskopického stožáru může být provedeno až po zaparkování hlavice, anebo samotným příkazem pro zaparkování osvětlovacího stožáru.

Osvětlovací hlavice může být vybavena LED osvětlením se světelným tokem 20 000 nebo 30 000 lm. LED osvětlení lze napájet ze 24 V, anebo z elektrocentrály na 230 V.

Mezi další doplňkové vybavení osvětlovací hlavice patří modrý maják, s možností přepnutí do nočního režimu. Také IP kamera umožňující zobrazit scénu pod hlavicí, dle jejího aktuálního natočení.

Mezi poslední výhody teleskopického stožáru patří i samotné ovládání. Ovládat je možné klasicky přes tablet/počítač. Na obrazovce vidí strojník všechny nezbytné informace o stavu osvětlovací hlavice.

Navíc je k dispozici ergonomický ovladač s membránovou klávesnicí, připojený přes kroucený kabel s možností natažení až na 4 m. Ovladač je připevněn na zadní panel. Druhý ovladač může být umístěný u rozvodné skříně na straně vozidla.


Systém FTCS nyní podporuje elektrocentrály RS14SS od firmy Rosenbauer připojené přes rozhraní FireCAN. Díky tomu je možné sledovat vytížení jednotlivých fází, ale i chybové zprávy.

Veškeré prvky vybavení systému FTCS od firmy RCE systems je nyní možné vidět na současných vozech firmy Kobit-THZ. Jsme proto sami zvědaví, na co se můžeme těšit příští rok.

Sdílet