Čtvrtek 26. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Moderní cisterny ovládá multifunkční displej přes sběrnici CAN, Kobit používá systém FTCS

Společnost KOBIT – THZ od poloviny roku 2018 zabudovává na přání zákazníků do požární techniky nový moderní systém řízení nástavby FTCS (Firetruck control system) od společnosti RCE systems.

Prvním vozidlem řízeným přes multifunkční displej a tablet byla Scania z pražské Zbraslavi. Následovaly další instalace, včetně integrace systému FTCS do technických automobilů.

Přečtěte siHasičům pražské městské části Zbraslav dodala firma Kobit velkokapacitní cisternu Scania

Funkce systému

Systém FTCS ovládá vozidlo a nástavbu přes sběrnici CAN do nejmenších detailů. Intuitivní grafické dotykové rozhraní v kombinaci s membránovou klávesnicí poskytuje rychlý přístup ke všem důležitým funkcím.

Pomocí membránové klávesnice je možné ovládat některé funkce napřímo. V případě složitějších funkcí naopak dojde k vyvolání přehledové obrazovky. Ta zobrazuje samotné nastavení a nabízí větší množství ovládacích prvků.

Uživatelské rozhraní vychází z moderních trendů a staví na jednoduché grafice. Prostředí systému se automaticky optimalizuje dle konkrétní konfigurace požárního vozidla a nástavby.

Na hlavní obrazovce je přehledně zobrazen stav všech komponent nástavby (otevřené rolety, stupačky, vysunutý osvětlovací stožár, zapnuté lafety, aktivní režim čerpadla apod.).

Systém umožňuje připojení až šesti kamer. Kamery mohou být aktivovány manuálně volbou na displeji, anebo automaticky na základě události – například při zařazení zpátečky se obraz z couvací kamery objeví na displeji multifunkčního tabletu u řidiče, stejně tak při aktivaci horní lafety dojde k zobrazení obrazu z kamery umístěné u dálkově řízené lafety.

Automatizace vozidla

Předností je automatizace některých „funkcí“ vozidla. Strojník se tak v 21. století konečně může věnovat důležitějším činnostem, než je neustálé dozorování stavu vody v cisterně. Základní a opakující se úkony přenechává automatickému systému.

Velkým pomocníkem je tak systémová kontrola proti nechtěnému poškození čerpadla či nástavby – systém si hlídá funkční závislosti a nedovolí strojníkovi udělat chybu.

Příkladem může být automatické ovládání obtoku při aktivaci čerpadla z kabiny řidiče. Pokud je aktivní některá z lafet, obtok je v režimu nečinnosti a veškerý výkon čerpadla může být využit pro samotný výtlak do lafety. Po deaktivaci lafety se samovolně sníží otáčky čerpadla a dojde k aktivaci funkce obtoku.

Díky tomu dochází k trvalému ochlazování čerpadla a nehrozí tak jeho poškození vlivem přehřátí. Jinak se systém chová v případě aktivace ze strojovny, nebo ručním zařazením čerpadla z kabiny.

Samozřejmostí je dnes už automatická aktivace klapky sání po startu čerpadla, anebo aktivace vývěvy při poklesu tlaku v nízkotlakém režimu. Zde opět platí, že před samotnou aktivací vývěvy dojde k nastavení bezpečných otáček, aby nedošlo k poškození vývěvy vlivem vysokých otáček čerpadla. Po dosažení minimálního tlaku dojde k opětovnému zvýšení otáček na původní hodnotu.

Jakmile je čerpadlo zavodněno, může strojník aktivovat tlakovou regulaci a jednoduchým zmáčknutím tlačítka předvolby vybrat jeden z přednastavených tlaků. Ten se pak systém snaží udržovat postupnou změnou otáček motoru.

Systém byl navržen i s ohledem na úsporu energie. Pokud dojde k zastavení pohybu vody ve vysokotlakém potrubí, systém automaticky po stanoveném čase sníží otáčky čerpadla.

Jakmile dojde k opětovnému otevření vysokotlaké proudnice na průtokovém navijáku, systém vrátí otáčky čerpadla na původní hodnotu. Díky tomu dojde ke snížení hluku, spotřebě nafty, ale i ke zjednodušení manipulace s hadicemi ve vysokotlakém režimu čerpadla.

Mezi další funkce patří manuální a elektronické přiměšování pěnidla nebo automatické parkování stožáru či zhasnutí osvětlení při ukončení zásahu a odbrzdění ruční brzdy.

Mnohé funkce má strojník možnost sám ovlivnit – nastavit požadovaný tlak u tlakové regulace, procento přimísení pěnidla, požadavek na zaparkování osvětlovacího stožáru anebo deaktivaci sváděcí výstražné aleje při odbrzdění ruční brzdy. Možnost parametrizace systému je značná.

Systém obsahuje i nápovědu, návod na proplach a odvodnění či nabídku s automatickým testem elektroventilů. K užitečným vychytávkám patří denní a noční zobrazení, známé z automobilových navigací. Mezi jednotlivými režimy přepíná displej sám, podle času východu a západu slunce.

Posledním neméně důležitým přehledem je stránka Servis – ta obsahuje kontrolní údaje, výrobní data, informace o nástavbě a servisní knížku s funkcí připomenutí doporučených intervalů kontroly jednotlivých prvků nástavby.

Ovládání z displeje, tabletu či mobilu

Častou výhradou starších strojníků je „zlaté ventily, smrt displejům!“ Displej v zadní části nástavby obsahuje rezistivní dotykovou vrstvu.

Díky tomu je možné displej ovládat i v rukavicích, přičemž překážkou není ani znečištění displeje či potřísnění displeje kapkami vody.

Samostatnou kapitolou je ovládání cisterny z tabletu či mobilního telefonu. Aplikace je uzpůsobená pro dálkové použití. Nabízené funkce jsou promyšlené tak, aby strojníkovi poskytovaly rychlý přístup a přehled.

Tablet, který je k vozidlu připojen pomocí Wi-Fi, je standardně umístěn v kabině u řidiče a lze z něj aktivovat například lafety. Strojník už nemusí myslet na nic dalšího.

Samozřejmě lze tablet vzít do ruky a automobil ovládat i zvenčí.

Od doby předání vozidla dobrovolným hasičům z pražské Zbraslavi došlo k dalšímu úpravám a rozšířením. Přibyly nové funkce a integrace dalšího vybavení jako je osvětlovací stožár od firmy Teklite, CCS Cobra, CAFS, přímé ovládání stavoznaků na boku nástavby, zobrazení obrazu z kamer na celou obrazovku.

Mnoho úprav bylo provedeno na základě konzultací se samotnými hasiči. A mnoho dalších úprav čeká na nové instalace v roce 2019. Máme se tak na co těšit.

Sdílet