Úterý 18. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Listujeme v hasičských kronikách

V Zákupech mají dvanáct historických knih.

Tento sbor založil bývalý rytmistr Ferdinand Lietenberger, syn zákupského průmyslníka. Jak dokládá zápis v okresním archivu, ve sboru byli Češi i Němci. Jejich společná práce přinášela jak kladné, tak záporné momenty. Už v roce 1857 pravděpodobně potíže i problémy vyvrcholily rezignací velitele Lietenbergera a sbor přestal existovat. Činnost byla obnovena až v roce 1882.
Velký kus práce na úseku historie bezesporu odvedl kronikář Hubert Vašek, který psal zákupské kroniky téměř třicet let. Je zajímavé, co do jedné z nich napsal vlastní rukou:
„Jestliže někdy kronika skončí, pak to bude i konec našeho dobrovolného požárního sboru. Vy všichni, kteří budete žít, nenechte nikdy náš sbor zemřít.“
Při listování v kronikách se dozvíte mnoho zajímavého. Například to, že v roce 1884 proběhl okresní hasičský den za účasti 30 jednot s 849 členy, v roce 1909 byla pořízena nová stříkačka a o pět let později vybudovány podzemní hydranty. Zajímavé je nahlédnout do pozvánky na oslavy 80 let sboru:
1. 6. ráno cvičení místního sboru
8 hod. dopoledne účast na pobožnosti v děkanském kostele, uctění památky c.k. rytmistra Lietenbergera
10 hod. schůze v hotelu Burg
11 hod. promenádní koncert
12 hod. společný oběd
mezi 13. – 14. hod. vítání přespolních spolků a společný odchod na místo slavností v zámeckém parku.
„Je škoda, že materiály a historické fotografie z let 1938 –1945 zmizely,“ říká současný kronikář a zároveň starosta sboru Jaroslav Horský. „Podobně je to s obdobím let 1948 až 1955. Sbor se často potýkal s nejedním problémem. Například hasiči přišli o zbrojnici, kterou si postavili vlastníma rukama… Dnešní garáže a klubovna jsou v místech, kde byla původně kotelna pro bytovky. Dnes má sbor 37 členů a skutečně dobrou výjezdovou jednotku JPO III. Problém se zaměstnáním se projevil v naší činnosti, kromě výjezdů k požárům moc dalších není,“ smutně říká Jaroslav Horský. „Příkladně se v tomto směru chová ředitel firmy Vestisol, naši kolegové nemají problémy s uvolněním při výjezdech, určitou částkou přispívá ze své pokladny také městský úřad…“
Vracíme se zpět ke kronikám. Obsahují kromě jiného historii Zákup, „Kronika slibu“ vypovídá o práci s mladými hasiči, samostatnou kronikou je „Památník zemřelých členů“, mnoho fotografií vypovídá o výzbroji a výstroji, požárech, společenských událostech atd.
Zastavuji se ještě na zdejším hřbitově. Má tady hrobku i Ferdinand Lietenberger s pamětní deskou od hasičů, kterou osadili u příležitosti 120. výročí založení sboru. Na náhrobní desce je v němčině nápis: …byl zakladatelem vojenského spolku veteránů a nikoliv hasičského sboru, protože v době úmrtí již nebyl členem…
Pamětní deska na kostele sv. Fabiána a Šebestiána však říká: Na hřbitově na pravé straně nalezneme pamětní desku
a hrob zakladatele prvního dobrovolného hasičského sboru nejen v Zákupech, ale v celé střední Evropě, Ferdinanda Lie-tenbergera.

Věra Nutilová
Sdílet