Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Aby ubylo pocitů křivdy . . .

Soutěžní pravidla hry Plamen jsou již poměrně obsáhlá. Přesto ještě dochází k nejednotnému výkladu některých jejich ustanovení.

Také rozhodování v jednotlivých úrovních soutěží Plamenu je nejednotné, protože rozhodčí si někdy vytvářejí výklad pravidel vlastní, leckdy velmi odlišný od výkladu v ostatních krajích nebo okresech.
Jeden z lektorů rozhodčích kvalifikačního stupně I. soutěží mládeže SH ČMS a zkušený rozhodčí mládežnických soutěží Jiří Požár se snaží soustředit všechny dosud známé nejasnosti a možné předměty sporů a s grémiem rozhodčích – lektorů a ústřední odbornou radou mládeže vydat výklad směrnic soutěží hry Plamen. Zdá se, že by to mohla být nejschůdnější cesta jak zajistit, aby výklad pravidel byl v celé republice jednotný.
Tak jako směrnice, tak ani jejich výklad určitě nikdy nebude dokonalý. Naše dětské soutěže jsou již na takové úrovni, že každý zlepšováček, který přinese alespoň desetinku vteřiny, se hodí. I výklad směrnic tedy bude muset být průběžně doplňován. Bylo by však dobře, kdyby v tom prvním bylo objasněno co nejvíce sporných bodů, které se v průběhu minulých ročníků vyskytly. Pokud jste při soutěžích nebo přípravě svého kolektivu na nějaké nejasnosti narazili, bylo by dobré se o ně podělit a přispět tak k tomu, aby na soutěžích mládeže začaly konečně soutěžit děti mezi sebou a ne vedoucí proti rozhodčím a naopak. Své náměty můžete zasílat na adresu OSH Zlín, Jiří Požár, Přílucká 213, 760 01 Zlín nebo mailem na adresu: jpozar@tajmac-zps.cz, případně do redakce HN. Na toto téma je v současné době vedena také diskuze na internetových stránkách http://www.firesport.cz/…uze/read.php
Vytvořit ucelený jednotný výklad směrnic rozhodně není úkol jednoduchý. Snad se to však podaří. Výklad má přispět k lepšímu pochopení duchu směrnic a zamezit pocitům křivdy, které si děti ze soutěží někdy odvážejí.
Sdílet