Sobota 29. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

V Nové Vsi u Českých Budějovic mají novou hasičskou zbrojnici

Poslední srpnovou sobotu roku 2019 byla slavnostně přestřižena páska před garážovým stáním nové hasičské zbrojnice v Nové Vsi u Českých Budějovic.

Investora zastupoval pan Marek Prokeš – starosta obce Nová Ves, Hasičský záchranný sbor reprezentoval ředitel územního odboru Č. Budějovice pan plk. Mgr. Jiří Pešek, Jihočeský kraj náměstek hejtmanky pan Mgr. Zdeněk Dvořák.

Mezi pozvanými hosty bylo možno spatřit i starosty okolních obcí (Borovnice, Doubravice, Nedabyle, Strážkovice). Za zhotovitele se dostavil pan Eduard Janeček, přítomen byl i projektant pan Ing. architekt Jindřich Vaniš.

Samozřejmě nemohli chybět členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Nová Ves v čele se svým velitelem panem Jiřím Kubešem, členové a členky sdružení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Nová Ves a členové spřátelených SDH z okolních obcí.

Důležitou úlohu měl pan Dominik Ettler, nový farář ve Střížově a Kamenném Újezdu, který nejprve požehnal nový obraz sv. Floriána, který věnovala místnímu sboru jeho členka Kateřina Aschennbrenerová a následně požehnal i novou budovu včetně jejího vybavení.

Nová „hasičárna“ bude sloužit nejen JSDHO Nová Ves, jejíž hasební obvod obsahuje i katastr sousední obce Borovnice, ale i spolkové činnosti místního SDH. Stavební firma Janeček započala s výstavbou v červenci 2018 a stavba byla zkolaudována koncem letošního června.

Celkové náklady na vybudování této stavby dosáhly bez mála 4,640 mil., z toho dotace z ministerstva vnitra činila téměř 2,075 mil. a z Jihočeského kraje téměř 1,206 mil., zbytek uhradila obec Nová Ves ze svého rozpočtu.

Obec Nová Ves se nachází v jižních Čechách, 8 km JV od Českých Budějovic. Počet obyvatel se v současnosti blíží k číslu 730. Sbor dobrovolných hasičů zde vznikl v roce 1898. V posledním desetiletí se podařilo rozšířit jeho členskou základnu a tím také i jeho činnost.

Základem všeho je dobrá parta a v ní lidé, kteří nehledí na svůj volný čas a neptají se: „Co za to?“ Spousty hodin dobrovolné práce však přináší své ovoce v širokém spektru činností. V Nové Vsi je zřízena zásahová jednotka SDH obce zařazená do kategorie JPO V. V současné době je vybavena zásahovým automobilem DA 12 VW Transporter, který jezdil původně jako sanitka u ZZS Jč kraje.

Novoveští hasiči jsou proslulí zejména svou činností v obci. Každoročně se podílejí na pořádání Dětského dne, Drakiády a tradiční je i jejich účast na Novoveských slavnostech.

Co se týče požárního sportu, tak momentálně mají jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Společně se každoročně účastní okrskové soutěže, soutěže O pohár starostů a obráceného útoku v Heřmani.

O své činnosti hasiči informují na webu hasicinovaves­.freepage.cz.

Jiří Hošna
místostarosta obce Nová Ves
Sdílet
Banner Stablecam 970